Työ - Kaikki uutiset

Sivu 3 / 5 (43 artikkelia)

Yksilön ominaisuudet työssä ja työllistymisessä

Tutkielmassa työvalmentajia ja ohjaajia oli pyydetty arvioimaan avokysymyksien avulla Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013-2014 -raportin (pdf) aineistoa. Kyseisen raportin ovat laatineet Hannu T. Vesala, Simo Klem ja Marika Ahlstén. Pro gradu -tutkielmassa arvioitiin kehitysvammaisten ihmisten vahvuuksia ja haasteita työssä ja työllistymisessä sukupuolen näkökulmasta. Molemmilla sukupuolilla oli mainittu vahvuuksina ja haasteina samankaltaisia […]

Lue lisää…

Salon paras kahvila

Ihme & kumma -olohuone-kahvila ei heti ensisilmäyksellä näytä kahvilalta, sillä huoneisto on tupaten täynnä jos jonkinmoisia vanhahkoja huonekaluja, vaaterekkejä, koriste-esineitä ja muita kapistuksia. Viime vuoden lokakuussa perustetun monitoimikahvilan taustalla on vuonna 2011 perustettu kulttuuriyhdistys Salon Vaijerit ry. Seuraavana vuonna yhdistyksen toiminta alkoi painottua enemmän sosiaaliselle puolelle, ja se oli alkusysäyksenä […]

Lue lisää…

Reilun meiningin hostelli

Myö Hostel on Jenny Närhisen ja Maiju Sundvallin vähitellen pitkän ajan kuluessa kypsynyt unelma, joka on käymässä toteen. Molemmat ovat paitsi innokkaita reppureissaajia, myös kehitysvamma-alan ammattilaisia. ”Idea lähti siitä, että me olemme omin silmin nähneet, kuinka iso haaste kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen palkkatyöhön on. Nykytilanne on suuri tragedia niin yksilölle kuin […]

Lue lisää…

Työllistämistä Amerikan malliin

Tohtori Laura Owens on työskennellyt vuosikymmenten ajan raivatakseen esteitä vammaisten ihmisten työllistymisen tieltä. Hän aloitti uransa erityisopettajana high schoolissa, mikä vastaa suomalaista lukio- tai ammattikoulutasoa. Normaalisti oppilaat valmistuvat high schoolista 18 – 19 vuoden iässä, mutta erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppivelvollisuus jatkuu 21 ikävuoteen saakka. Tänä aikana he suorittavat elämään […]

Lue lisää…

Ei minusta tullutkaan…

Vuoden 2014 Koulutuksen tilastollisen vuosikirjan mukaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita opiskeli vuonna 2013 ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 2873 opiskelijaa ja yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa 21 774 opiskelijaa. Heistä 20 723 opiskeli oppilaitosmuotoisessa opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa, 732 näyttöön valmistavassa koulutuksessa ja 319 oppisopimuskoulutuksessa. Yleisissä ammattioppilaitoksissa opiskelevista 1487 opiskeli erityisryhmässä ja 17 414 yleisopetuksen ryhmässä. Koulutuksen […]

Lue lisää…

Vammaiset oppisopimuskoulutuksen kautta avoimille työmarkkinoille – Väitöskirjatutkimus Suomen ja Saksan tilanteesta

Koulutuksesta ja työelämästä ulkopuolelle jääminen on Suomessa laajamittainen sosiaalipoliittinen ja kansantaloudellinen ongelma. Suurta huolta on kannettu  – eikä syyttä – syrjäytymisuhan alaisista, koulutusta ja tai työtä vailla olevista nuorista. Heidän lisäkseen maassamme arvioidaan kuitenkin olevan tuhansia vammaisia ja pitkäaikaissairaita sekä muita erityisopiskelijoihin kuuluneita työelämän marginaalissa tai täysin ulkopuolella. Tähän liittyen […]

Lue lisää…

Logistiikkaa opitaan oikeassa työssä

Varastohallissa käy kuhina. Logistiikka-alan opiskelijat laskevat tilauksia ja mittailevat erilaisia pakkausmateriaaleja. Miten nostolava ja lähetyksen paino pelaavat yhteen? Mitä tehdään, jos lähetys on liian iso mahtumaan ovesta? Millainen on hyvä työasento? Yhdessä tuumaileminen tuottaa yleensä tuloksen. Opettaja puuttuu silloin tällöin toimintaan. ”Mitä tehtiinkään, kun vastaanotetaan tavaraa? Kaikki pitää muistaa merkitä […]

Lue lisää…

Vantaa kuuluu menestyjiin

”Tässä tilanteessa kaikki ovat voittajia. Kehitysvammaiset ihmiset saavat mielekästä työtä sekä palkan tekemästään työstä, eläkekustannukset pienenevät, hoivakodit saavat hyviä ja työhönsä sitoutuneita työntekijöitä, vanhukset saavat hyvää palvelua ja kaupungin kehitysvammaisten päivätoiminnan kustannukset vähenevät”, luettelee Timo Aronkytö. Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen johtajana työskentelevä Aronkytö on ylpeä esitellessään tilastoja, jotka kertovat […]

Lue lisää…

Positiivista pönkkäystä Oulussa

Nuorten Ystävien klubitalot toimivat Oulun lisäksi Kajaanissa ja Rovaniemellä. Toiminta on suunnattu osatyökykyisten matalan kynnyksen toimintaan. Tarkoituksena on saada ihmiset rauhalliseen tahtiin takaisin työmarkkinoille. Klubitalojen jäsenistä viidennes on kehitysvammaisia ihmisiä. Muihin vammaisryhmiin kuuluvia on noin 15 prosenttia asiakkaista. Valtaosa Klubitalojen asiakkaista on mielenterveyskuntoutujia. Klubitaloissa opetellaan alusta alkaen perustoimintaa, joka tulee […]

Lue lisää…

Työtermit haltuun KIT-hankkeessa

Kehitysvammaliiton kolmatta vuottaan toimivan KIT-projektin (Kehitysvammaiset ihmiset töihin) päämääränä on mahdollistaa entistä useammalle työtoiminnassa tai avotyössä olevalle kehitysvammaiselle ihmiselle paremmat mahdollisuudet työllistyä työsopimussuhteiseen työhön avoimille työmarkkinoille. Projektiin osallistuvat Carea kuntayhtymä, Parik-säätiö, Sotek-säätiö ja Ravimäkiyhdistys yhdessä Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupunkien sekä Kaakkois-Suomen TE-toimiston kanssa. Osa projektin toimintaa ovat eri paikkakunnilla […]

Lue lisää…