Pitkäjänteistä työtä kehitysvammaisten työllistämiseksi

Simo Klem on työskennellyt sitkeästi jo yhdeksän vuoden ajan Kehitysvammaliitossa pyrkimyksenään kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten työllistymisen edistäminen.

Mies istuu sohvalla ja levittää käsiään.
"Sain viime kesänä NÄIN ison muikun!", havainnollistaa Simo Klem.

Työllisyyden asiantuntija Simo Klem on työskennellyt Kehitysvammaliitossa vuodesta 2014 lähtien, jolloin hän tuli tutkijaksi Kehitysvammaiset ihmiset töihin -hankkeeseen. Työ kiinnosti Klemiä erityisesti siksi, että hän pääsi siinä hyödyntämään tehokkaasti aiempaa työkokemustaan sosiaalityöntekijänä, työhönvalmentajana ja tutkijana.

Kehitysvammaiset ihmiset töihin -hankkeen tutkimustyön jälkeen Klem on tehnyt kehittämis- ja vaikuttamistyötä ensin Palkkaa mut -projektissa ja sen jatkona Palkkaamo-toiminnan vastuuhenkilönä. Molempien tehtävien tavoitteena on ollut ja on edelleen kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen lisääminen ja mahdollistaminen.

”Käytännössä muun muassa ylläpidän ja koordinoin Palkkaamon valtakunnallista työhönvalmentajien verkostoa, jossa laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta pyritään juurruttamaan hyvinvointialueiden vammaispalveluihin. Lisäksi vuoden mittaan kertyy runsaasti erilaisia neuvontatilanteita muun muassa yritysten edustajille, kuntien vammaispalvelujen työntekijöille, työllisyysprojektien ja työkykyhankkeiden työntekijöille sekä kehitysvammaisille ihmisille ja heidän omaisilleen”, Klem selvittää.

Työhönvalmentajien verkosto on vuosien mittaan laajentunut ja kattaa nyt noin puolet hyvinvointialueista.

”Teemat ovat vaihdelleet lakiuudistuksista työhönvalmennuksen käytäntöihin, ja yhä vahvemmin on noussut tarve tukeen ja neuvontaan erityisesti yritysyhteistyössä”, Klem kertoo.

Yhteistyö monien toimijoiden kanssa

Klem on Palkkaamon ainoa työntekijä, mutta silti työtä ei tarvitse tehdä yksin.

”Erityisen tyytyväinen olen siitä, että voin tehdä työtä yhdessä asiantuntijoiden kanssa yhteiskunnan eri sektoreilta, järjestöistä, hyvinvointialueilta, yrityksistä ja oppilaitoksista. Toki työtäni tukevat erinomaisesti myös liiton viestintä, tutkijat, mainio työyhteisö ja hyvä esihenkilö”, Klem kiittelee.

Mies pitelee palkintoa ja kukkaa.
Muutama vuosi sitten Vates-säätiö myönsi Simo Klemille Tulisielu-palkinnon hänen pitkäjänteisestä työstään kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen lisäämiseksi.

Työn merkityksellisyys motivoi

Työn monipuolisuuden ja sosiaalisen luonteen lisäksi sen merkitystä lisää itse aihe, eli kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten työllistymisen edistäminen.

”Kehitysvammaiset ihmiset ovat kaikesta motivaatiostaan ja ammattiosaamisestaan huolimatta kaikkein unohdetuin joukko oikeilla työmarkkinoilla. Se, että pystyn osallistumaan heidän asemansa parantamiseen ja useiden vuosien aikajänteellä näkemään myös yhteisen työn tuloksia, tuottaa kyllä tunteen, että teen tärkeää työtä”, Klem kiteyttää.

Tärkeät yhteistyösuhteet

Palkkaamon työtehtävät jatkuvat näillä näkymin melko samanlaisina myös jatkossa: verkoston koordinointia, tapahtumien järjestämistä, luentoja, koulutuksia, neuvontaa ja lainsäädäntöön vaikuttamista.

Kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen tukemisessa vammaispalveluissa erityisen tärkeäksi on osoittautunut yhteistyösuhteiden luominen yritysten ja muiden työnantajien kanssa.

”Palkkaamossa ja siten omassa työssäni tavoitteena on sen tukemiseksi myös näyttää esimerkkiä ja pitää yllä yhteyksiä suoraan suurten yritysten ja yritysketjujen kanssa. Kontaktien ylläpitäminen ja yhteistyön rakentaminen on kuitenkin aikaa vievää puuhaa, ja kaiken muun ohessa sille on haasteellista järjestää aikaa”, Klem päättää.

Teksti: Eeva Grönstrand | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).