Lapset ja nuoret - Kaikki uutiset

Sivu 1 / 4 (35 artikkelia)

Eetun tie vuorovaikutukseen löytyi sattumalta

5-vuotiaan Eetu Palkamon kehityskulku on ollut varsin poikkeuksellinen. Poika kehittyi aluksi täysin normaalisti, mutta neuvolan rutiinitarkastuksessa hänellä havaittiin kiihtynyt päänkasvu. Magneettikuvissa aivoista paljastui kookas kysta, joka aiheutti hydrokefalian. Tämän jälkeen hänelle on tehty kolme kertaa aivoleikkaus ja asennettu suntti. Tällä hetkellä Eetun tilanne on vakaa, mutta jokaisen leikkauksen jälkeen on […]

Lue lisää…

Tansanialaisessa lapsivankilassa

”Olin ollut vammaistyössä pitkään, kun aloitin sosionomin opinnot Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Kun tuli aika pohtia opintoihin kuuluvaa työharjoittelua ajattelin, että en halua jäädä Suomeen työharjoitteluun, sillä halusin oppia jotain aivan uutta ja tehdä asioita, jotka mullistavat elämäni. Sitten kuulin mahdollisuudesta päästä työharjoitteluun Tansaniaan lasten tutkintavankilaan. Oma elämäntilanteeni oli sellainen, että lapseni […]

Lue lisää…

Yhtenäiskoulujen henkilökunnan näkemyksiä inkluusiosta

Kouluinkluusio ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet esillä viime vuosina paljon sekä tutkimuksen että median kentillä. Halusin selvittää suomalaisten yhtenäiskoulujen henkilökunnan näkemyksiä inkluusiosta ja sain siihen ilahduttavan paljon vastauksia. Keskeisiä tutkimuksessa esillä olleita asioita olivat kouluinkluusion koulukulttuuriset ja osallistavan opetuksen periaatteet sekä inklusiiviset käytännöt koulussa. Kehitysvammaliiton ”Yhdessä kasvamaan”-projektin (2004) jälkeen […]

Lue lisää…

Vaalijala tarjoaa myös lastensuojelupalveluja

Vaalijalan historia on jo yli sadan vuoden pituinen ja se tunnetaan parhaiten kehitysvammaisten ihmisten palvelujen tuottajajana Itä-Suomessa. Nykyisin Vaalijala tarjoaa vaikeassa elämäntilanteessa oleville lapsille tukea myös lastensuojelullisilla perusteilla ja ilman kehitysvammadiagnoosia. Nimenvaihdos kehitysvammalaitoksesta paremmin nykyistä toimintaa kuvaavaksi osaamis- ja tukikeskukseksi kertoo Vaalijalan asiakaspohjan laajentumisesta. ”Lasten psykiatrisista- ja kuntoutuspaikoista on koko […]

Lue lisää…

FASD on arka asia

Suomessa syntyy vuosittain 600-3000 sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaurioittamaa lasta. Suurin osa näistä lapsista on lastensuojelun asiakkaita ja he asuvat sijaisperheissä, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviämisessä ja erityislapsen kanssa toimimisessa. FASD-lapset ja -nuoret eivät ole yhdenmukainen ryhmä, vaan FASD-oireyhtymien kirjo ilmenee hyvin moninaisina yksilöllisinä tuen tarpeina riippuen siitä, missä vaiheessa raskautta ja […]

Lue lisää…

Koti eniten tukea tarvitseville

Lapset ovat alun perin olleet Sylvia-kodin toiminnan ytimessä. Sylvia-koti perustettiin alkujaan kehitysvammaisten lasten hoitopaikaksi ja ajatuksissa se yhdistetään edelleen lapsiin. ”Ensimmäisessä Sylvia-kodin yksikössä asui yli 180 lasta ja he kävivät koulua samassa paikassa, jossa asuivat. Vuosien varrella yhteiskunnallinen tilanne on muuttunut siten, että nykyisin kehitysvammaiset lapset asuvat kotonaan ja perheet […]

Lue lisää…

Arki rakentuu lasta kuunnellen

Lapsen kuuntelu ja omien toiveiden sekä mielipiteiden esiintuomisessa kannustaminen on arkipäivää Kasvunkoti Teemussa. Lapset ovat aktiivisessa roolissa yksikön yhteisissä viikkopalavereissa, joissa käydään läpi kuluvan viikon tapahtumat ja sovitaan yhteisiä asioita. ”Lapset ovat kukin vuorollaan puheenjohtajan ja sihteerin roolissa, ja saavat siihen ohjaajan tukea”, kertoo yksikön johtaja Tuire Mikkonen-Kalpio. ”Lapset ovat […]

Lue lisää…

Perhelomitus antaa hengähdysaikaa

”Meidän tärkein tehtävämme on mahdollistaa lepotauko kehitysvammaista tai muuta erityistä tukea tarvitsevaa perheenjäsentä hoitaville vanhemmille ja omaishoitajille. Hengähtäminen on monelle tarpeen, sillä läheisen hoivaaminen on antoisaa mutta sitovaa”, turkulainen Aino Julku ja helsinkiläinen Mariana Raunila kertovat työstään perhelomittajina Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä. Tehtävät vievät heitä ympäri Suomea hyvin monenlaisiin koteihin. Joissakin asiakasperheissä […]

Lue lisää…

Yhteisellä tontilla

Koululaiset ovat jo kirmanneet kesälaitumille, mutta erityisluokanopettaja Anna-Riina Rantakorppi ja luokanopettaja Marjo Siter eivät vielä ole siirtyneet loman viettoon. Työpari istuu kesäkuun ensimmäisellä viikolla tamperelaisessa kahvilassa ja sorvaa kasaan tulevan syksyn opetussuunnitelmaa. Samaa luokkaa yhdessä eteenpäin lähes kuuden vuoden ajan luotsanneet opettajat ovat nyt hyvästelleet yläkouluun siirtyvät oppilaansa, mutta uudet […]

Lue lisää…

Lasten ja nuorten osallisuuden menetelmien lähteillä

Osallisuus antaa lapselle tai nuorelle tunteen siitä, että hän voi omassa yhteisössään aidosti vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. YK:n Lastenoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien yleissopimus sekä Suomen perustuslaki velvoittavat toimijoita. Perustuslain 6.3§:n mukaan lapsella on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, mitä on kuvattu lapsen osallisuuden normatiiviseksi ytimeksi. Tästä perustuslaillisesta oikeudesta on tullut […]

Lue lisää…