Arkisto - Tunteet

Empatia on työyhteisöjen voiteluainetta

”Ihminen määrittyy hyvin pitkälle sen mukaan, millaisessa vuorovaikutuksessa hän on muiden ihmisten kanssa ja empatia on kaiken vuorovaikutuksen perusta. Minua kiinnostaa tietää, kuinka vaikutamme toisiimme”, perustelee tutkija Katri Saarikivi suuntautumistaan empatiatutkimukseen. Tällä hetkellä Saarikivi johtaa Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä toteutettavaa tutkimusprojektia, joka selvittää empatian ja laadukkaan vuorovaikutuksen aivoperustaa. ”Meitä […]lue lisää

Jarkko Rantanen peräänkuuluttaa positiivisen palautteen antamisen tärkeyttä. Ihmiset eivät mene kehuista pilalle, eikä kukaan ole vielä koskaan vaihtanut työpaikkaa liiallisen positiivisen palauteen vuoksi, hän muistuttaa.

Ihmisyyden ytimessä

Tunteet ovat mukana kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja ne vaikuttavat käyttäytymiseemme voimakkaasti. Tunteista kuitenkin puhutaan työpaikoilla hyvin vähän, vaikka maailmalla asiaa on tutkittu jo vuosikymmeniä. Tunnetuin tätä aihepiiriä koskeva teos, Daniel Golemanin kirjoittama Tunneäly työelämässä julkaistiin jo vuona 1995. ”Tutkijat tietävät tunteiden merkityksestä todella paljon, mutta tieto ei siirry käytäntöön […]lue lisää

Kehitysvammapsykologi Anna-Elina Leskelä-Ranta saa myös itse voimaa omista huoneentauluistaan.

Tunteita on, ja niitä saa näyttää

”Saako kehitysvammainen ihminen tehdä huonoja valintoja?”, kysyy Eteva kuntayhtymässä johtavana psykologina työskentelevä Anna-Elina Leskelä-Ranta. ”Ilman muuta! on luonteva vastaus, mutta käytännössä se ei ole mahdollista, sillä me vammattomat ihmiset olemme normittaneet kehitysvammaisen ihmisen puolesta, millainen elämä on hyvää ja tasapainoista”, vastaa Leskelä-Ranta itse omaan kysymykseensä. Tämän normin mukaan kehitysvammaisen ihmisen […]lue lisää

2018-nro-4, opiskelu, tunteet, tutkimuksessa-tapahtuu

Sosioemotionaalinen kompetenssi edistää kouluviihtyvyyttä

KT Seija Mannisen erityispedagogiikan väitöskirja ”Kouluviihtyvyys ja siihen liittyvät tekijät peruskoulussa ja toisen asteen opinnoissa” tarkastettiin 18. toukokuuta 2018 Jyväskylän yliopistolla. KT Seija Manninen osoittaa erityispedagogiikan väitöksessään, että vahva sosioemotionaalinen kompetenssi selittää erittäin merkitsevästi kouluviihtyvyyttä ja kouluun kiinnittymistä. Siihen liittyviä oppilaiden taitoja voidaan kehittää. Koulun oppimisympäristöllä on merkittävä vaikutus oppilaan […]lue lisää