Nainen ja mies keskustelevat.

Ehkäisevä päihdetyö on myös ehkäisevää lastensuojelua

Sekä ehkäisevän päihdetyön että ehkäisevän lastensuojelun ideana on tarjota apua ja tukea riittävän varhain. Molemmissa tavoitteena on ehkäistä ongelmien syntymistä tai pahenemista. Esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksissa ehkäisevää päihdetyötä ja lastensuojelua voivat olla esimerkiksi päihdeoppitunnit, joissa lasten ja nuorten kanssa keskustellaan päihteistä toiminnallisten menetelmien avulla. Opetuksen tarkoituksena on, että nuori saa […]lue lisää

Lähikuva nuoresta naisesta ja kahdesta hevosesta.

FASD on arka asia

Suomessa syntyy vuosittain 600-3000 sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaurioittamaa lasta. Suurin osa näistä lapsista on lastensuojelun asiakkaita ja he asuvat sijaisperheissä, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviämisessä ja erityislapsen kanssa toimimisessa. FASD-lapset ja -nuoret eivät ole yhdenmukainen ryhmä, vaan FASD-oireyhtymien kirjo ilmenee hyvin moninaisina yksilöllisinä tuen tarpeina riippuen siitä, missä vaiheessa raskautta ja […]lue lisää

Nainen istuu ikkunalaudalla, vieressä on viherkasveja.

Koti eniten tukea tarvitseville

Lapset ovat alun perin olleet Sylvia-kodin toiminnan ytimessä. Sylvia-koti perustettiin alkujaan kehitysvammaisten lasten hoitopaikaksi ja ajatuksissa se yhdistetään edelleen lapsiin. ”Ensimmäisessä Sylvia-kodin yksikössä asui yli 180 lasta ja he kävivät koulua samassa paikassa, jossa asuivat. Vuosien varrella yhteiskunnallinen tilanne on muuttunut siten, että nykyisin kehitysvammaiset lapset asuvat kotonaan ja perheet […]lue lisää

Hymyilevä nainen seisoo oven edustalla.

Arki rakentuu lasta kuunnellen

Lapsen kuuntelu ja omien toiveiden sekä mielipiteiden esiintuomisessa kannustaminen on arkipäivää Kasvunkoti Teemussa. Lapset ovat aktiivisessa roolissa yksikön yhteisissä viikkopalavereissa, joissa käydään läpi kuluvan viikon tapahtumat ja sovitaan yhteisiä asioita. ”Lapset ovat kukin vuorollaan puheenjohtajan ja sihteerin roolissa, ja saavat siihen ohjaajan tukea”, kertoo yksikön johtaja Tuire Mikkonen-Kalpio. ”Lapset ovat […]lue lisää