Lainsäädäntö - Kaikki uutiset

Sivu 1 / 1 (5 artikkelia)

Valikoivaa valinnanvapautta

Lokakuun lopussa saimme luettavaksi uusimman version valinnanvapauslainsäädännöstä. Lakiesitystä oli korjattu perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla. Luonnoksessa on kuitenkin edelleen monia haasteita muun muassa vammaisten ihmisten ja vanhusten valinnanvapauden osalta. Herää kysymys, kuultiinko heitä lain valmistelutyössä? Lakiesityksen mukaan asiakkaan mahdollisuus valita sosiaali- ja terveyspalvelujaan laajenisi vaiheittain vuosina 2020-2022. Asiakas voisi valita nykyistä laajemmin […]

Lue lisää…

Norjassa soudetaan ja huovataan

Norjassa elettiin 1990-luvun alussa tarmokasta uudistusten aikaa. Erityisesti kehitysvammaisten lasten vanhemmat ottivat aktiivisesti kantaa moniin sosiaalisiin kysymyksiin. Yhteiskunnassa vallitsi normalisaatioon ja integraatioon pohjaava ilmapiiri, joka oli perustana vuosien 1991-96 välisenä aikana voimassa olleelle väliaikaiselle kehitysvammalaille. Tämä silloin kenties koko maailman edistyksellisin laki määräsi kaikki kehitysvammalaitokset purettaviksi ja samalla se antoi […]

Lue lisää…

Työterveyshuoltolaki ja työtoiminta

Työterveyshuoltolain soveltaminen on kytketty työturvallisuuslakiin. Jos työnantajan on noudatettava työssä työturvallisuuslakia, tulee samalla noudatettavaksi myös työterveyshuoltolaki. Näin ollen velvollisuus noudattaa työterveyshuoltolakia selviää tarkastelemalla työturvallisuuslain soveltamisalaa. Työturvallisuuslakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävän työn ohella laajasti myös muussa oikeussuhteessa tehtävään työhön. Tämä on itsestään selvää lain funktio huomioon ottaen. Työn tekemisen on […]

Lue lisää…

Itsemääräämisoikeutta koskeva lakiuudistus loppusuoralla

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että henkilö voi päättää itseään koskevista asioista. Itsemääräämisoikeutta koskevan erillisen lain säätämiseen havahduttiin Suomessa siinä vaiheessa, kun alettiin tutkia mahdollisuuksia ratifioida YK:n vammaissopimus ja huomattiin, että olemassa oleva lainsäädäntömme on sen kanssa ristiriidassa. Erityisesti kehitysvammalaissa on ongelmallisia pykäliä. YK-sopimus kieltää yksiselitteisesti vapaudenriiston vammaisuuden perusteella. Kehitysvammalain kyseenalaisia kohtia […]

Lue lisää…

Oikeita tekoja!

Kuluva vuosi on Kehitysvammaliitossa itsemääräämisen teemavuosi. Aihe on aina ajankohtainen ja erityisen ajankohtaiseksi sen tekee uudistuva lainsäädäntö. Nykyiseen vammaislainsäädäntöön kohdistuu monenlaisia uudistustarpeita. Yleinen vammaiskäsitys ja vammaisten ihmisten elämä on viime vuosina muuttunut ja muuttuu edelleen. Lainsäädäntö on monilta osin puutteellista eikä vastaa perustuslain tai kansainvälisten sopimusten vaatimuksia. Koska voimassa oleva […]

Lue lisää…