Työ - Kaikki uutiset

Sivu 1 / 5 (43 artikkelia)

Vantti auttaa työllistymään

Vantaalaisten yritysten työvoiman saannin esteenä on alueen työikäisten heikko ammattitaito. Vantaan työvoimasta noin 32 %:lla on matala koulutustaso tai ei koulutusta lainkaan. Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen tavoitteena on työvoiman ammatillisen osaamisen vahvistaminen, työllisyyden parantaminen sekä työpaikkojen kehittäminen ja lisääminen tilanteessa, jossa yritysten automatisaatio muuttaa työn luonnetta. Kohderyhmänä ovat erityisesti matalasti […]

Lue lisää…

Korona vauhditti digiloikkaa

Juuassa sijaitseva työ- ja päivätoimintakeskus Touhula suljettiin koronavirusepidemian vuoksi päivittäiseltä toiminnalta 18.3. alkaen. Yksikön sulkemisen vuosi etäyhteyksien päähän joutuneet keskuksen asiakkaat eivät kuitenkaan olleet ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, sillä toimintakeskuksessa on kokeiltu etäyhteyksiä jo aiemminkin. ”Meillä Juuassa on kokeiltu etäpäivätoimintaa jo viime talvena, jolloin teimme etäyhteydellä muun muassa tukikäyntejä itsenäisesti […]

Lue lisää…

Sydän ohjasi alan vaihtoon

Sosionomin monimuoto-opintoja parhaillaan suorittava Minna Toivola on tällä hetkellä opintoihinsa liittyvässä työharjoittelussa Kehitysvammaliitossa. Vuonna 2013 lähihoitajaopinnot aloittanut Toivola siirtyi uudelle alalle hyvin erilaisesta maailmasta, Marimekon laatuvastaavan työstä. ”Marimekko oli upea työpaikka, jossa olin erilaisissa työtehtävissä 15 vuotta. Aloitin malliompelijana ja vuosien kuluessa erilaiset ompelimon tehtävät tulivat tutuiksi. Työskentelin myös vaatetusosastolla […]

Lue lisää…

”Osatyökykyiset ihmiset tulee ottaa mukaan työelämään”

”Suomessa pitää lisätä sekä osaamista että osallisuutta. Vain sillä tavalla voimme tulevaisuudessa saavuttaa 75 prosentin työllisyysasteen.” Työministeri Harakka painottaa, että nyky-yhteiskunnassa yhä useampi joutuu opiskelemaan ja oppimaan uusia asioita työuransa aikana. ”Samaan aikaan yhä useampi pääsee mukaan työmarkkinoille. Ihmisten täytyy päivittää tarvittaessa osaamistaan ja olla valmiita vaihtamaan alaa. Tämä taas […]

Lue lisää…

“Höyriä ja houruja”

Vammaisten ihmisten elämästä kertovia historiallisia dokumentteja on olemassa hyvin vähän, joten heidän historiansa on monelta osin hämärän peitossa. ”Luulisi, että eri tavoin vammaisia ihmisiä olisi ollut entisaikoina vähintään yhtä paljon kuin nykyisinkin, mutta luultavasti useimmat kuolivat jo synnytyksessä, niin ettei heitä jäänyt kruunun tai kirkon vaivoiksi. Aikuisikään päässeet kehitysvammaiset ihmiset […]

Lue lisää…

Perhelomitus antaa hengähdysaikaa

”Meidän tärkein tehtävämme on mahdollistaa lepotauko kehitysvammaista tai muuta erityistä tukea tarvitsevaa perheenjäsentä hoitaville vanhemmille ja omaishoitajille. Hengähtäminen on monelle tarpeen, sillä läheisen hoivaaminen on antoisaa mutta sitovaa”, turkulainen Aino Julku ja helsinkiläinen Mariana Raunila kertovat työstään perhelomittajina Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä. Tehtävät vievät heitä ympäri Suomea hyvin monenlaisiin koteihin. Joissakin asiakasperheissä […]

Lue lisää…

Empatia on työyhteisöjen voiteluainetta

”Ihminen määrittyy hyvin pitkälle sen mukaan, millaisessa vuorovaikutuksessa hän on muiden ihmisten kanssa ja empatia on kaiken vuorovaikutuksen perusta. Minua kiinnostaa tietää, kuinka vaikutamme toisiimme”, perustelee tutkija Katri Saarikivi suuntautumistaan empatiatutkimukseen. Tällä hetkellä Saarikivi johtaa Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä toteutettavaa tutkimusprojektia, joka selvittää empatian ja laadukkaan vuorovaikutuksen aivoperustaa. ”Meitä […]

Lue lisää…

Sitkeää työtä työllistymisen edistämiseksi

”Työ on parasta sosiaaliturvaa” on varsin usein toistettu lause, ja palkkatyö on tärkeä kansalaisosallisuuden ja mielekkään sosiaalisen kiinnittymisen väylä – ja sen kautta on mahdollisuus myös torjua köyhyyttä ja huono-osaisuutta. Kehitysvammaliiton tutkimus on aina kiinnittynyt vahvasti kehitysvammaisten ihmisten osallisuuteen ja hyvän elämän edellytyksiin. Palkkatyöstä kansalaisuuden ehtona on myös keskusteltu ja […]

Lue lisää…

Ihmisyyden ytimessä

Tunteet ovat mukana kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja ne vaikuttavat käyttäytymiseemme voimakkaasti. Tunteista kuitenkin puhutaan työpaikoilla hyvin vähän, vaikka maailmalla asiaa on tutkittu jo vuosikymmeniä. Tunnetuin tätä aihepiiriä koskeva teos, Daniel Golemanin kirjoittama Tunneäly työelämässä julkaistiin jo vuona 1995. ”Tutkijat tietävät tunteiden merkityksestä todella paljon, mutta tieto ei siirry käytäntöön […]

Lue lisää…

Nyt tulevat vertaisvalmentajat

Kehitysvammaisten ihmisten pakkatyösuhteissa työskentely on lisääntynyt vauhdilla sitä mukaa, kun kuntiin on palkattu työhönvalmentajia. Työssä käyvillä vammaisilla henkilöillä saattaa olla eritoten työsuhteen alussa monia pienimuotoisia tuen tarpeita, joihin työhönvalmentajien aika ei aina välttämättä riitä. Päijät-Hämeessä toimiva Pähee OTE -hanke tarttui haasteeseen ja käynnisti vammaisille henkilöille suunnatun vertaisvalmentajakoulutuksen. Pähee OTE -hanke […]

Lue lisää…