Maahanmuutto - Kaikki uutiset

Sivu 1 / 1 (6 artikkelia)

Live kouluttaa maahanmuuttajia

Erityisopettaja ja opinto-ohjaaja Marja-Liisa ”Marsa” Perttula on opettanut maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita jo yli 30 vuotta. Hän työskentelee ammattiopisto Livessä, joka on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Live tunnettiin aikaisemmin nimellä Keskuspuiston ammattioppilaitos. Livessä Perttulalla on tullut jo 10. työvuosi täyteen. ”Aloitin urani luokanopettajana peruskoulussa samaan aikaan, kun Suomeen oli juuri alkanut tulla […]

Lue lisää…

Virallinen tieto ei aina riitä

”Vammaisilla maahanmuuttajilla on tietoa Suomen vammaishuollon tukijärjestelmistä, mutta usein se on vääränlaista, sillä tieto on peräisin omasta tuttavapiiristä, Facebookista tai se perustuu jonkin yksittäisen ihmisen tapaukseen. Monet maahanmuuttajat ajattelevat, että jos jotain henkilöä on autettu, niin varmasti muitakin autetaan samalla tavalla. Esimerkiksi kuljetuspalveluihin ja autoavustuksiin liittyy paljon väärinymmärryksiä. Ei tiedetä, […]

Lue lisää…

Selkeyttä potilaan tilanteeseen

Kulttuuripsykiatrian poliklinikka on alun perin toiminut kuurojen psykiatrian poliklinikkana 1990-luvulta alkaen. Vuodesta 2014 lähtien poliklinikan toiminta laajeni kattamaan myös maahanmuuttajataustaiset potilaat. ”Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä monenlaisten syiden vuoksi. Usein meille tulee tutkittavaksi henkilöitä, joilla epäillään olevan kehitysvamma. Lähettävänä tahona on esimerkiksi koulu tai maahanmuuttajien kotoutuspalvelu, joissa ihmetellään, kun henkilö […]

Lue lisää…

Tietoa omista oikeuksista ja mahdollisuuksista

Maahanmuuttajataustaisten vammaisten henkilöiden tilanteesta Suomessa on vähän tutkimustietoa, vaikka heidän määränsä vammaispalvelujen asiakkaina oletetaan kasvavan. Eräs harvoista maahanmuuttajia koskevista tutkimuksista on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön AmiD-hanke, joka kartoitti vammaisten maahanmuuttajien ja pakolaisten tilannetta Suomessa. Selvityksestä ilmeni, että siirtyminen maahanmuuttajapalveluista vammaispalveluihin on usein taitekohta, jossa vammaiset maahanmuuttajat tippuvat palveluiden piiristä. Palveluiden ulkopuolelle jääminen […]

Lue lisää…

Anna vieraalle mahdollisuus

Yhdeksän vuotta sitten kesällä minusta tuli maahanmuuttaja, kun lähdin Pohjois-Italiaan töihin suorittamaan silloisten opintojeni harjoittelua. Jo paljon nuorempana, 18-vuotiaana minulla oli lyhyt maahanmuuttokokemus, kun muutin au-pairiksi Itävaltaan. Niin nuorena en vielä ajatellut asiaa kovin syvällisesti maahanmuuton kannalta, mutta Italiassa melkein kahdeksan vuotta myöhemmin näkökulma oli jo toinen. Elettiin vuotta 2011 […]

Lue lisää…

Maahanmuuttajat tarvitsevat tukeamme

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta maahanmuuttajien kotouttaminen? Tuleeko mieleesi kielen oppiminen, yhteiskuntaan liittyminen, kouluttautuminen ja kenties työllistyminen. Kotouttamisen tarkoituksena on luoda maahanmuuttajalle mahdollisimman nopeasti itsenäisen ja tasavertaisen kansalaisuuden vaatimat valmiudet. Miten tämä toteutuu, jos maahanmuuttaja tarvitsee vamman, pitkäaikaissairauden tai muun syyn vuoksi erityisiä tukitoimia ja kuntoutusta? Laissa kotouttaminen määritellään määräaikaiseksi […]

Lue lisää…