Ikääntyminen - Kaikki uutiset

Sivu 1 / 2 (12 artikkelia)

Ikääntyminen riippuu oireyhtymästä

Kehitysvammaiset henkilöt elävät yhä pidempään. Parin viimeisen vuosikymmenen aikana heidän elinikänsä on pidentynyt huomattavasti, ja nykyään monet heistä saavuttavat eläkeiän. Kuitenkin sitä, miten ikääntyminen vaikuttaa kehitysvammaisten henkilöiden kognitiivisiin kykyihin ja terveyteen, on tutkittu varsin vähän. Nyt aiheesta on saatu uutta tietoa FT, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi Oili Sauna-ahon väitöskirjatutkimuksen myötä. KTO […]

Lue lisää…

Eskoosta osaamista muistisairauksien tunnistamiseen

Kehitysvammaisten henkilöiden eliniän ennuste on kohonnut huomattavasti 20:n viime vuoden aikana. Kehitysvammaisilla ihmisillä on aina ollut samanlainen riski sairastua muistisairauksiin kuin muillakin ihmisillä, mutta eliniän noustessa ilmiö on tullut esille aiempaa voimakkaampana. Kehitysvammaisten muistisairaudet ovat kuitenkin niin uusi ilmiö, että alalla ei välttämättä tiedosteta ongelman laajuutta eikä osata erottaa muistisairautta […]

Lue lisää…

Tuttua ja turvallista

Pohjois-Savossa viime vuoteen saakka toiminut Muistikka-hanke nosti esiin muistisairaiden kehitysvammaisten ihmisten erityistarpeet. Hankkeessa kehitetiin toimintamalli kehitysvammaisten henkilöiden muistisairauksien tunnistamiseen. Muistikka tuotti infomateriaalia sekä työkaluja muistioireiden tunnistamiseen ja seuraamiseen arjessa. Sen toiminta kohdistui ikääntyviin kehitysvammaisiin henkilöihin, joilla on muistiongelmia. Kuopiossa sijaitsevassa Puijonsarven palvelukodissa hankkeesta saaduista opeista on ollut paljon hyötyä. 24 […]

Lue lisää…

Vapaaehtoinen tuo iloa vanhukselle

Helmikuussa kolmatta kertaa järjestettävä Minä luen sinulle -kampanja tuo yhteen maahanmuuttajia ja iäkkäitä suomalaisia yhteisten lukuhetkien merkeissä. Minä luen sinulle -viikolla 11.-15.2.2019 maahanmuuttajat vierailevat lukemassa ääneen kymmenissä vanhus- ja vammaistyön yksiköissä ympäri Suomea. Minä luen sinulle -viikolla luetaan selkokielisiä kirjoja ja uutisia. Minä luen sinulle -kampanja toteutetaan osana Vallin ja […]

Lue lisää…

Miljoona suomalaista tarvitsee tukea digitalisaatiossa

Jotkut sosiologit määrittelevät, että digitaalinen syrjäytyminen on kyvyttömyyttä hyödyntää digitaalisia palveluja. Se tarkoittaa myös kyvyttömyyttä hakeutua ja osallistua vertaisten seuraan netissä. Syitä voi olla monia: näkö- ja liikuntarajoitteet, motoriset ongelmat, köyhyys, taitojen puute tai oma valinta. Palvelujen digitalisaatio ei ole aivan uusi ilmiö. Me – pankkien asiakkaat – olemme hoitaneet […]

Lue lisää…

Lukuiloa ja ystävyyttä

”Minä luen sinulle -kampanjan tarkoituksena on edistää erilaisten ihmisten kohtaamista yhteisen lukuilon äärellä. Selkokielinen lukuhetki on oiva tapa tutustua uusiin ihmisiin, sillä ääneen luettu tarina tarjoaa jutun juurta keskusteluun”, toteaa projektisuunnittelija Minna Salonen Kehitysvammaliiton Selkokeskuksesta. Kansainvälistä maailman ääneenlukemisen päivää vietetään 8.2.2018. Selkokeskus ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry toteuttavat […]

Lue lisää…

Lisää osaamista saattohoitoon

Kuolema koskettaa ennemmin tai myöhemmin meistä jokaista. Siitä huolimatta lähestyvään kuolemaan liittyy paljon epävarmuutta ja pelkoja. Myös laitoksissa kuolevien ihmisten saattohoidossa on paljon parantamisen varaa. Tähän seikkaan tarttui Kirkkohallitus, joka otti vuonna 2014 yhteisvastuukeräyksessään saattohoidon erääksi keräyskohteekseen. Yhteisvastuuvaroin rahoitettu Kuolevan hyvä hoito – yhteinen vastuumme -hanke edisti jo ensimmäisenä toimintakautenaan […]

Lue lisää…

Se tärkein ihminen maailmassa

Psyykkisten voimavarojen kimara Psyykkiset voimavarat ovat yksilöön liittyviä tekijöitä, kuten myönteiset tunteet, stressaavien tunteiden hallinta, sopeutuminen, kognitiiviset kyvyt ja kimmoisuus. Haastatteluissa havaitsimme, että läheisellä, hoivattavalla ihmisellä, oli voimavaroja, jotka olivat merkityksellisiä yhteisen elämän sujumisessa. Haastateltavat kertoivat, että heidän läheisensä olivat sopeutuneet omaishoitotilanteeseen muun muassa sopuisan luonteensa takia. Heidän sopeutumistaan olivat […]

Lue lisää…

Työ- ja päivätoiminnasta eläkkeelle

Olemme viime aikoina saaneet huolestuneita yhteydenottoja, jotka liittyvät ikääntyvien kehitysvammaisten päiväaikaisen toiminnan järjestämiseen. Yhteyttä ottaneet tahot kertovat meille kuntien yllättävistä päätöksistä evätä tai vähentää ikääntyneiden kehitysvammaisten mahdollisuuksia osallistua päivätoimintaan. Ääritapauksissa päätöksiä on tehty nopeasti, eikä asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ole ehditty paneutua kunnolla puhumattakaan joustavasta siirtymävaiheesta tai korvaavan toiminnan järjestämisestä. Päätösten […]

Lue lisää…

Turvallisen elämän ohjeita

”Diabetes on itse hoidettava krooninen sairaus. Sen kanssa eläminen vaatii työtä ja osaamista päivittäin, ja siksi erityisesti kehitysvammainen diabeetikko tarvitsee paljon muiden ihmisten tukea, jotta hän jaksaisi hoitaa itseään joka päivä”, tiivistää diabeteshoitaja Tiina Salonen elämää sairauden kanssa. Diabetes on joukko erilaisia sairauksia, joille on yhteistä se, että veren sokeripitoisuus […]

Lue lisää…