Työ - Kaikki uutiset

Sivu 4 / 5 (43 artikkelia)

Intohimona urheilu

”Oi kuinka nuorilta vanhempani näyttävät tässä kuvassa!”, ihmettelee 32-vuotias Tatu Kantonen katsoessaan Ketju-lehden kirjoitusta vuodelta 1998. Tuolloin Ketjussa haastateltiin 14-vuotiasta koulupoika-Tatua sekä hänen vanhempiaan. ”Itse en ole muuttunut laisinkaan, paitsi että tukka on vähän lyhyempi”, jatkaa hän. 18 vuoden takaisessa lehtijutussa käsitellään muun muassa Kantosen koulunkäyntiin liittyviä asioita. Peruskoululaki takasi […]

Lue lisää…

”Työ vie elämää eteenpäin”

Ilkka Välimäki pilkkoo keskittyneesti ja vauhdilla tomaatteja seuraavan päivän salaattia varten Rinnekoti-Säätiön ravintola Aino-Liinan keittiössä. Pilkottuaan riittävästi hän siivoaa jälkensä, pesee kaikki työvälineet ja laittaa ne takaisin paikoilleen. Tammikuussa työnsä aloittanut Välimäki on omaksunut kaikki työhönsä liittyvät käytännön asiat nopeasti ja hän on myös solahtanut vaivattomasti osaksi työyhteisöään. Välimäki valmistui […]

Lue lisää…

Ei mitään hyväntekeväisyyttä

Puustellin Työkylässä on ollut työnteon meininki jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Alkujaan Työkylä perustettiin työpaikaksi läheisestä kehitysvammaisten sisäoppilaitoksesta valmistuneille kehitysvammaisille naisille, jotka olivat suorittaneet käsityöalan ammattitutkinnon. Tästä oppilaitoksesta valmistuneiden käsityöläisten ammattiosaaminen oli täysin vertailukelpoinen tavallisesta ammattikoulusta valmistuneiden henkilöiden ammattiosaamisen kanssa. Esimerkiksi paikallisen seurakunnan kirkkotekstiilit ovat heidän tekemiään. ”Oppilaitoksen johtajalla oli […]

Lue lisää…

Pötköpalvelusta kohti yhteistyötä

Osatyökykyisten ihmisten palkkatyöhön pääsyn helpottaminen on ollut Suomessa ja pitkään tapetilla ja asiasta vallitsee vahva valtiollinen tahtotila. Osatyökykyisille tie työelämään on jo kolmas perättäinen hallituksen kärkihanke, jossa osatyökykyisten työllistämisen ongelmat on otettu käsittelyyn. Asiassa on kuitenkin mutka jos toinenkin suoristettavana ennen kuin ovet avoimille työmarkkinoille avautuvat kaikille osatyökykyisille. Eräs merkittävä […]

Lue lisää…

Työnantajat tyytyväisiä kehitysvammaisiin työntekijöihinsä

Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne on viime aikoina puhututtanut. Vesala (ym. 2015) tutkimuksen mukaan noin 400 – 500 kehitysvammaista ihmistä on palkkasuhteisessa työssä, toki työhönvalmentajan tuella. Samaan aikaan yli 2000 kehitysvammaista ihmistä työskentelee tavallisilla työpaikoilla ns. avotyötoiminnassa, joka on sosiaalipalvelua, ei työsuhteista työtä. Edellä mainitun tutkimuksen mukaan ainakin puolet avotyötoiminnassa olevista kehitysvammaisista […]

Lue lisää…

Palkka vai työn sisältö?

Tätä meiltä usein kysytään: kumpi on sinulle tärkeämpää, palkka vai työn sisältö? Oikea, hyväksytty vastaus kuuluu, että kyllä työn sisältö on tärkeämpää. Vastaukseen sisältyy tietysti oletus, että kyllä sitä palkkaakin maksetaan. Tilastokeskus on työolotutkimuksissaan selvittänyt palkan ja työn sisällön tärkeyttä suomalaisille jo vuosikymmenten ajan. Vuonna 1984, reilut kolmekymmentä vuotta sitten, […]

Lue lisää…

Palkkaa mut!

Vain 400 – 500 kehitysvammaista henkilöä on palkkatyössä. Osaavia ja työhön haluavia työikäisiä kehitysvammaisia olisi huomattavasti enemmän. On ilmiselvää, että kehitysvammaiset ihmiset ovat työllistymisen marginaalissa olijoista kaikkein marginaalisin ryhmä. Mistä siis kiikastaa? Kehitysvammaisten työllistymisen esteet ovat monisyiset. Esimerkiksi eri hallinnonalojen siiloutuminen, työkyvyttömyyseläkkeen ja palkkatulon yhdistämisen kankeus sekä asenteet ja yleinen […]

Lue lisää…

Strategiat todeksi Vantaalla

Vantaan Simonkylässä avattiin tämän vuoden alussa Malminniityn asumis- ja toimintakeskus, jossa toimii kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskuksen lisäksi vanhusten tehostettu asumispalvelu, Fazerin Blue Service -ravintola sekä työllistymistä tukevan toiminnan yksikkö. Keskuksen toiminta toteutettiin konseptilla, jossa vanhus- ja vammaispalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä. Uudistuksen taustalla oli vanhuspalvelujen tyytymättömyys silloisiin ostopalveluna saatujen hoiva-asumisen tukipalvelujen […]

Lue lisää…

Suomalaisen vammaishuollon historiallinen kehitys on aktivoinnin tavoitteen ohjaamaa

Vammaisten heikko työllisyystilanne on viime aikoina saanut osakseen runsaasti huomiota. Siihen ovat ottaneet kantaa hyvinvointivaltion taloudellisesta kantokyvystä huolestuneet poliitikot, aiheesta kiinnostuneet tutkijat ja ennen kaikkea työelämään haluavat vammaiset itse. Akateemisessa vammaisuuden tutkimuksessa tärkeäksi syyksi vammaisten heikkoihin työllistymismahdollisuuksiin on esitetty hyvinvointivaltion eläkejärjestelmässä toteutettu vammaisuuden ja työkyvyttömyyden käsitteiden yhteenliittäminen. Eräät tutkijat ovat […]

Lue lisää…

Työterveyshuoltolaki ja työtoiminta

Työterveyshuoltolain soveltaminen on kytketty työturvallisuuslakiin. Jos työnantajan on noudatettava työssä työturvallisuuslakia, tulee samalla noudatettavaksi myös työterveyshuoltolaki. Näin ollen velvollisuus noudattaa työterveyshuoltolakia selviää tarkastelemalla työturvallisuuslain soveltamisalaa. Työturvallisuuslakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävän työn ohella laajasti myös muussa oikeussuhteessa tehtävään työhön. Tämä on itsestään selvää lain funktio huomioon ottaen. Työn tekemisen on […]

Lue lisää…