Aina askeleen edellä

Autismin kirjon henkilöiden haastavan käyttäytymisen ennakointi ja tilanteen rauhoittaminen on osa ohjaajien ammattitaitoa helsinkiläisessä toimintakeskus Kalasatamassa.

Kaksi nuorta naista ikkunan vieressä.
Johtava ohjaaja Mette Apell ja ohjaaja Samira Wade kertovat, että huomattava osa ohjaajien työajasta menee erilaisten tilanteiden ennnakointiin.

Vuonna 2020 avattu Helsingin kaupungin toimintakeskus Kalasatama tarjoaa päivätoimintaa vahvaa psyykkistä tukea tarvitseville autismin kirjon ja kehitysvammapsykiatrian asiakkaille. Toiminnan tarkoitus on lisätä asiakkaiden yhteiskunnallista osallisuutta. Se painottuu muun muassa vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoitteluun, toiminnan ohjauksen tukeen ja arjen taitojen vahvistamiseen.

Keskuksessa on 16 työntekijää ja 25 asiakasta, joista jokainen tarvitsee yksilöllistä tukea kaikenlaisissa tilanteissa. Suurin osa työajasta käytetään toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen asiakaslähtöisesti ennakoiden.

Yksilöllistä osallisuuden tukemista

Usein vahvan tuen autismin kirjon asiakkaat reagoivat, prosessoivat ja käsittelevät ympäristöstä tulevia aistiärsykkeitä poikkeuksellisesti. Siksi he myös kuormittuvat usein poikkeavin tavoin, mikä voi johtaa aggressiiviseen käytökseen. Tämä seikka otetaan huomioon toimintakeskuksen arjen rakentamisessa kaikissa tilanteissa niin, että kullekin asiakkaalle taattaisiin mahdollisimman toimiva elämä. Asiakkaita on jaettu esimerkiksi rauhallisiin pienryhmiin, osa käyttää kuulosuojaimia ja asiakkailla on mahdollisuus vetäytyä tauoille aistikuorman purkamista varten esimerkiksi omaan erilliseen taukotilaan.

”Usein pyrimme auttamaan asiakkaita ylittämään esteitä, mutta niiden on oltava realistisia ja tavoitettavissa olevia. Esteiden ylittämisen edellytyksenä on, että asiakas ymmärtää, mitä tapahtuu. Sosiaaliset tarinat, tilanteen jäsentäminen asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla sekä muut ennakoinnin ja vuorovaikutuksen mahdollistavat keinot ovat kaiken a ja o. Esteiden ylittäminen voi tarkoittaa sitä, että harjoittelemme liikkumista julkisilla kulkuvälineillä tai ryhmässä toimimista tai muita asiakasta kuormittavia tilanteita. On tärkeää mahdollistaa asiakkaalle takaportti, jos aistiärsykkeet ovat niin kuormittavia, ettei asiakas niitä pysty ottamaan vastaan”, kuvailee yksikön johtava ohjaaja Mette Apell.

Nuori nainen ikkunan edessä.
Jatkuva koulutus on tärkeä osa työturvallisuutta, korostaa Mette Apell.

Yhteistyöllä homma sujuu

”Paras tapa varautua ennalta erilaisiin haastaviin tilanteisiin on tutustua mahdollisimman perusteellisesti asiakkaiden käytökseen ja heidän tapaansa reagoida erilaisissa tilanteissa, jotta mahdollisten väkivaltatilanteiden syntyminen voidaan estää jo etukäteen”, Apell toteaa.

Asiakkaan käyttäytymiseen tutustumisessa sekä hänen itsemääräämisoikeutensa tukemisessa moniammatillinen verkostoyhteistyö esimerkiksi Kehitysvammapoliklinikan, sosiaalityöntekijöiden, omaisten sekä asumispalvelujen kanssa ovat olennaisen tärkeitä.

”Kun saamme yksikköömme uuden asiakkaan, meillä on yleensä hänestä jo valmiiksi paljon tietoa esimerkiksi omaisilta ja asumispalveluista, joten osaamme tunnistaa erilaiset haastavaan käyttäytymiseen johtavat tunnusmerkit jo ennen kuin mitään on ehtinyt tapahtua”, kertoo ohjaaja Samira Wade.

Kiinnipitäminen viimeinen keino

Suuri osa Kalasataman työyhteisön ajasta menee ennakointiin sekä ryhmä-, että yksilötasolla. Tiimin jäsenet ovat suorittaneet Avekki-koulutuksen, joka antaa valmiuksia ja taitoja haastavien tilanteiden hallintaan ja tarvittaessa turvalliseen rajoittamiseen. Osa turvallisuutta ja ennakoinnin keinoja ovat toimintakeskuksen oma hälytysjärjestelmä, jolla pystytään matalalla kynnyksellä kutsumaan lisää henkilökuntaa paikalle.

”Asiakkaan kiinni pitäminen on aina viimeinen keino, joka toteutetaan vain vahvoilla perusteilla. Se on aina ajallisesti rajoitettu tapahtuma, sillä kiinnipitäminen merkitsee toisen ihmisen itsemääräämisoikeuteen kajoamista”, Apell korostaa.

Jatkuva koulutus on osa työturvallisuutta ja työn kehittämistä

Tilanteen jälkeen asia käydään huolellisesti läpi muiden ohjaajien sekä moniammatillisen työryhmän kanssa. Lisäksi tilannetta käsitellään myös asiakkaan itsensä kanssa, mikäli hän siihen kykenee. Tämä on tärkeää sekä työssäjaksamisen että mahdollisten uusien haastavien tilanteiden ennakoinnin kannalta.

”Asioiden purkamismahdollisuus työtovereiden kanssa on olennainen osa työssä jaksamista. Vaikeat tilanteet on voitava puhaltaa ulos. Haastavan tilanteen jälkeen on myös mahdollista pitää pientä taukoa kyseisen asiakkaan kanssa työskentelyyn. Kaikkea ei tarvitse jaksaa, sanoo Wade.

Nuori nainen ikkunan vieressä, ikkunan edessä on koristeita.
Asioiden purkamismahdollisuus työtovereiden kanssa on olennainen osa työssä jaksamista, toteaa Samira Wade.

Myös jatkuva koulutus ja työn suunnittelu on tärkeä osa työturvallisuutta. Aiemmin henkilökuntaa on koulutettu esim. Haaste-prosessiin. Henkilökunta kokoontuu myös 1–2 kertaa vuodessa lauantaisin suunnittelemaan työn kehittämistä.

Lisäksi henkilökunta osallistuu kerran vuodessa Autismiliiton talvipäiville, jossa on saatavilla ajankohtaista tietoa autismista sekä tarjotaan välineitä kohdata asiakkaiden erilaisia haasteita.

”Tärkeää on myös tehdä asiakkaiden kanssa suunnitelma itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden tukemiseksi. Suunnitelmassa määritellään muun muassa, millaisissa asioissa asiakas voi tehdä päätöksiä itse, milloin ja minkälaista tukea hän tarvitsee ja millaisista toimintatapamalleista hän hyötyy. Lisäksi suunnitelmassa mainitaan asiakkaan kommunikointikeinot ja muu mahdolliset erityiset tarpeet”, Apell kertoo.

Teksti: Eeva Grönstrand | Kuva: Eeva Grönstrand | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).