Opiskelu - Kaikki uutiset

Sivu 2 / 4 (33 artikkelia)

Luokka täynnä tähtiä

Useasta erillisestä rakennuksesta koostuva uudenkarhea Metsokankaan koulu sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Oulun keskustasta etelään. Koulun oppilaat, joita on yhteensä yli tuhat, asuvat läheisellä Metsokankaan asuma-alueella. Suuren oppilasmäärän perusteella voisi kuvitella, että koulussa vallitsee jatkuvasti kova meteli, mutta asia on juuri päinvastoin. Metsokankaan kouluun kuuluvassa Korpimetson yksikössä on niin hiljaista […]

Lue lisää…

Ammattiopistot säästökuurilla

Viime vuosina ammatillisen koulutuksen määrärahoja on leikattu voimakkaasti. Leikkaukset ovat koskeneet myös erityisammattioppilaitoksia. Leikkausten vuoksi ammatillisen koulutusta antavista oppilaitoksista on irtisanottu yhteensä noin 1600 opettajaa. Säästökuurilta ei ole välttynyt myöskään eri puolilla pääkaupunkiseutua ja Uuttamaata toimiva Keskuspuiston ammattiopisto, joka on yksi seitsemästä Suomessa toimivasta erityisammattioppilaitoksesta. Keskuspuiston ammattiopistossa on jouduttu määrärahaleikkausten […]

Lue lisää…

Opinpolulla

Käynnissä oleva ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistus on yksi maan hallituksen kärkihankkeita. Uudistuksella tavoitellaan opintojen ja työelämän yhteistyötä, lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja pyritään vastaamaan paremmin tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Meidän vammaisjärjestöjen tehtävänä on tarkastella uudistusta YK:n vammaissopimuksen asettamien tavoitteiden kautta. Sopimuksen mukaan vammaisilla opiskelijoilla on oikeus saada opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden kanssa […]

Lue lisää…

Psyykkisesti oireilevat lapset koulussa

Jokaisella lapsella on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi kasvuympäristöissään, josta lähimmät ovat koti ja koulu. Psyykkisesti oireilevat lapset eivät voi hyvin. He tarvitsevat lähiympäristönsä aikuisten tukea, apua ja huolenpitoa tavanomaista enemmän. Koulussa näkyvä lasten psyykkinen oireilu on ilmiönä monisäikeinen, mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Oppilas, jolla on psyykkistä oireilua määrittyy väitöskirjassani perusopetusikäisenä […]

Lue lisää…

Yhteisestä koulusta eväät elämään

Erityisoppilaan osallistuminen toimintaan muiden ikätovereiden kanssa antaa onnistumisen kokemuksia, jotka voivat kantaa pitkälle. Martinkallion koulussa Espoossa toteutetaan ryhmäintegraatiota, jossa erityisoppilaat ovat mahdollisimman paljon mukana tavallisessa yleisopetuksessa. Inkluusio peruskoulussa tarkoittaa esimerkiksi vammaisten oppilaiden oikeutta kuulua tavalliseen kouluyhteisöön ja opiskella ikätovereidensa kanssa sen sijaan, että heidät eristettäisiin muista omaan pienryhmäänsä. Erityisopettaja Matti […]

Lue lisää…

Koulupolulta urapolulle

YK:n vammaissopimus velvoittaa tarjoamaan vammaisilla henkilöille yhdenvertaiset mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja osallistumiseen. Sopimuksen mukaan vammaisilla henkilöillä on oikeus tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Minkälaisia koulu- ja urapolkuja koulutusjärjestelmämme tällä hetkellä tarjoaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille? Toteutuvatko YK:n vammaissopimuksen velvoitteet Suomessa? Kehitysvammaisen lapsen koulupolku alkaa usein esikoululla vuotta aikaisemmin […]

Lue lisää…

Työllistämistä Amerikan malliin

Tohtori Laura Owens on työskennellyt vuosikymmenten ajan raivatakseen esteitä vammaisten ihmisten työllistymisen tieltä. Hän aloitti uransa erityisopettajana high schoolissa, mikä vastaa suomalaista lukio- tai ammattikoulutasoa. Normaalisti oppilaat valmistuvat high schoolista 18 – 19 vuoden iässä, mutta erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppivelvollisuus jatkuu 21 ikävuoteen saakka. Tänä aikana he suorittavat elämään […]

Lue lisää…

Ei minusta tullutkaan…

Vuoden 2014 Koulutuksen tilastollisen vuosikirjan mukaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita opiskeli vuonna 2013 ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 2873 opiskelijaa ja yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa 21 774 opiskelijaa. Heistä 20 723 opiskeli oppilaitosmuotoisessa opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa, 732 näyttöön valmistavassa koulutuksessa ja 319 oppisopimuskoulutuksessa. Yleisissä ammattioppilaitoksissa opiskelevista 1487 opiskeli erityisryhmässä ja 17 414 yleisopetuksen ryhmässä. Koulutuksen […]

Lue lisää…

Tutkinto vai osaaminen?

Muistatko vielä aikaa, kun opit lukemaan? Opitko lukemaan alakoulussa tankkaamalla aapista, josta erityisesti värikkäät kuvat jäivät mieleen? Vai opitko kotona ruokapöydässä tuijottamalla muropakettia, josta yhtäkkiä muodostui mieleesi sana ”Kelloggs”? Voit oppia ja opit yhä edelleen kummallakin tavalla, kovasti yrittämällä tai myös vahingossa. Muodollinen oppiminen on tavoitteellista, järjestelmällistä ja sitä tarjoaa […]

Lue lisää…

Vammaiset oppisopimuskoulutuksen kautta avoimille työmarkkinoille – Väitöskirjatutkimus Suomen ja Saksan tilanteesta

Koulutuksesta ja työelämästä ulkopuolelle jääminen on Suomessa laajamittainen sosiaalipoliittinen ja kansantaloudellinen ongelma. Suurta huolta on kannettu  – eikä syyttä – syrjäytymisuhan alaisista, koulutusta ja tai työtä vailla olevista nuorista. Heidän lisäkseen maassamme arvioidaan kuitenkin olevan tuhansia vammaisia ja pitkäaikaissairaita sekä muita erityisopiskelijoihin kuuluneita työelämän marginaalissa tai täysin ulkopuolella. Tähän liittyen […]

Lue lisää…