Opiskelu - Kaikki uutiset

Sivu 1 / 4 (33 artikkelia)

Live kouluttaa maahanmuuttajia

Erityisopettaja ja opinto-ohjaaja Marja-Liisa ”Marsa” Perttula on opettanut maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita jo yli 30 vuotta. Hän työskentelee ammattiopisto Livessä, joka on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Live tunnettiin aikaisemmin nimellä Keskuspuiston ammattioppilaitos. Livessä Perttulalla on tullut jo 10. työvuosi täyteen. ”Aloitin urani luokanopettajana peruskoulussa samaan aikaan, kun Suomeen oli juuri alkanut tulla […]

Lue lisää…

Vaativan erityisen tuen näkymiä ammatillisessa koulutuksessa

Oman myllerryksensä amisten arkeen toi keväällä puhjennut koronavirusepidemia. Tuoreilla lakimuutoksilla ja kehittämisohjelmilla pyritään kuitenkin vastaamaan koulutuksen haasteisiin. Suomessa toimii kuusi ammatillista erityisoppilaitosta, jotka tarjoavat vaativana erityisenä tukena järjestettävää koulutusta. Lisäksi viidellä koulutuksen järjestäjällä on vaativan erityisen tuen järjestämisen rajattu tehtävä. Opinahjoissa opiskelee vajaat 5 000 vaativan erityisen tuen opiskelijaa. Vaativa erityinen […]

Lue lisää…

Ajatusmaailmojen ristiinpölytystä

Hyvinvointiteknologian ammattilaisten osaamista on alettu arvostaa yhä enemmän työelämässä. Alan yritykset ja organisaatiot tarvitsevat jatkuvasti uusia hyvinvointi- ja terveysteknologian korkeakoulutettuja asiantuntijoita erilaisiin asiantuntija-, projekti-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Monet ammattikorkeakoulut toteuttavat vastaavanlaisia YAMK-koulutuksia, mutta Tampereen ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa suomenkielinen Hyvinvointiteknologian ylempi ammattikorkeakoulututkinto työn ohessa. ”Hyvinvointiteknologiakoulutuksen tavoitteena on saada opiskelijat ymmärtämään […]

Lue lisää…

Ala, joka vie mennessään

”Olen pohjakoulutukseltani päivähoitaja ja olen työskennellyt päiväkodissa 25 vuotta. Sen jälkeen suoritin lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon ja päädyin kehitysvamma-alalle, jossa olen nyt työskennellyt kuusi vuotta. Minulla on vakinainen työsuhde, mutta lakiuudistuksen vuoksi minun on päivitettävä tutkintoani nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi”, kertoo Mia-Liisa Vainio. Hän suorittaa yhdessä Teija Hurri-Tykkyläisen ja Lasse […]

Lue lisää…

Innostava opettaja, onnistuvat oppilaat

Reija Mäkipää työskentelee Uomarinteen koulussa Vantaalla. Hänen luokassaan on kuusi oppilasta, nuorin on seitsemän ja vanhin 13. Viisi oppilaista opiskelee toiminta-alueittain, yksi myös oppiaineittain. ”Oppilas opettaa hirveän paljon toista oppilasta, mikä tukee ennen kaikkea sosiaalisia taitoja, joita on vaikea opettaa muuten kuin sillä, että toimitaan ryhmässä.” Opettajan ja oppilaiden lisäksi […]

Lue lisää…

Sosioemotionaalinen kompetenssi edistää kouluviihtyvyyttä

KT Seija Mannisen erityispedagogiikan väitöskirja ”Kouluviihtyvyys ja siihen liittyvät tekijät peruskoulussa ja toisen asteen opinnoissa” tarkastettiin 18. toukokuuta 2018 Jyväskylän yliopistolla. KT Seija Manninen osoittaa erityispedagogiikan väitöksessään, että vahva sosioemotionaalinen kompetenssi selittää erittäin merkitsevästi kouluviihtyvyyttä ja kouluun kiinnittymistä. Siihen liittyviä oppilaiden taitoja voidaan kehittää. Koulun oppimisympäristöllä on merkittävä vaikutus oppilaan […]

Lue lisää…

Moikataan varpailla!

”Kirjani sai alkunsa halusta yhdistää tutkittua tietoa sekä eri alojen ihmisten kokemuksia ja tarinoita omaan kokemukseeni lasten ja nuorten ohjaamisesta ja liikkumisesta. Halusin tehdä näkyväksi miten liikkuminen ja kehokokemukset tukevat lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista ja siksi kirjassani on yhdistetty psykomotoriikkaa ja Sherborne-liikuntaa tuoreeseen tutkimustietoon”, Anita Ahlstrand kertoo. […]

Lue lisää…

Yhdenvertainen digimaailma

Reilun kolmivuotisen Digi haltuun! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdetoipujien digitaitoja vertaistuen ja koulutuksen avulla. Taustatyö aloitettiin Aspa-säätiöllä jo vuonna 2016 Digitaalinen arki -selvityksellä. Selvityksessä tutkittiin asumispalveluita käyttävien vammaisten ja mielenterveystoipujien tietotekniikan ja digipalvelujen käyttöä ja sitä estäviä ja edistäviä tekijöitä. Lisäksi kartoitettiin toiveita itsenäistä asumista ja […]

Lue lisää…

Näkymättömästä näkyväksi – Koulu tekee ihmiselle ihmeitä

SreyLeang Hunin riemastunut ilme kertoo kaiken: Minä osaan jo näin hyvin! Tukikaiteet on viritetty pitkien puupylväiden päälle rakennetun kotitalon alle. Kaksi bamburiukua toimittaa kaiteiden virkaa. Niiden avulla SreyLeang, 13, harjoittelee kävelemään joka aamu ennen kouluunmenoa. Omin avuin hän ei tukikaiteille pääse ja opettelussakin tarvitaan muiden apua, mutta etenkin Chreng-äiti auttaa. […]

Lue lisää…

Mahdollinen vai mahdoton inkluusio?

Tuulikki Laes on koulutukseltaan musiikin tohtori ja hän on työskennellyt aiemmin musiikkikoulu Resonaarissa erityisryhmien musiikinopettajana. Työ johdatti hänet pohtimaan, kuinka musiikinopetusta voitaisiin kehittää. Tänä keväänä Laes väitteli Sibelius-Akatemiassa tohtoriksi. Hänen väitöskirjansa Inkluusio – mahdollinen vai mahdoton? tarkastelee inkluusion monitulkintaisuutta musiikkikasvatuksessa. ”Väitöskirjassani tutkin, kuinka pedagogiikkaa, käytänteitä, asenteita ja institutionaalisia rakenteita voitaisiin […]

Lue lisää…