Korona ei lisännyt opintojen keskeytyksiä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa

Korona-aika on vaikeuttanut opintojen suorittamista ja lisännyt opintojen keskeytyksiä yleisissä ammattikouluissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa keskeytyksiä sen sijaan ei ole laajamittaisesti nähty. Sen sijaan muilta koronan aiheuttamilta haasteilta eivät myöskään erityisoppilaitosten opiskelijat ole suojassa.

Lähikuva Seija Karvosesta.
Koulutustoiminnan johtaja Seija Karvonen kertoo, että vahvasta tuesta huolimatta korona vaikeuttaa myös ammatillisten erityisoppilaitosten opiskelijoiden elämää.

Helsingissä ammattikouluissa opiskelevien opintojen keskeytykset kaksinkertaistuivat viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Todennäköisesti keskeytysten määrä tulee tänä vuonna olemaan vieläkin suurempi.

Ammatillisten oppilaitosten resursseja heikennettiin edellisen hallituksen aikana huomattavasti. Säästöjen vuoksi itsenäistä opiskelua on paljon, vaikka monet nuoret tarvitsisivat ikänsä puolesta opettajan johdolla tapahtuvaa lähiopetusta sekä käytännön työharjoittelua. Myös korona-aika etäopiskeluineen on jättänyt opiskelijat pitkälti oman onnensa nojaan, mikä on osaltaan lisännyt opintonsa keskeyttäneitten määrää.

Ammatillisten erityisoppilaitosten tilanne hyvä

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opintojen keskeytyksiä ei sen sijaan ole korona-aikana tapahtunut normaalia enempää. Syitä tähän on monia.

”Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa resurssit ovat paremmat kuin yleisissä ammattikouluissa ja se näkyy keskeytysten vähyytenä. Olemme voineet pitää kiinni jokaisesta opiskelijasta sillä ryhmäkokomme ovat pieniä ja jokaiselle oppilaalle on riittävästi yksilöllistä tukea, henkilökohtaista apua ja opetusta tarjolla”, kertoo rehtori Tiina Meriläinen Ammattiopisto Spesiasta.

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa suoritetaan ammattitutkintoihin johtavien opintojen ohella myös työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa TELMA-koulutusta, joka suoritetaan ainoastaan lähiopetuksena. Myös muu opetus on pyritty pitämään mahdollisimman paljon lähiopetuksena, johon erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on oikeus.

”Erityisen tuen oppilaat ovat voineet olla lähiopetuksessa jo keväällä. Tällä hetkellä teemme hyvinkin erilaisia hybridiratkaisuja alueittain koronatilanteesta riippuen. Joillain alueilla kaikki ovat lähiopetuksessa ja osassa alueita jotkut oppilaista ovat etäopetuksessa. Erilaiset ratkaisut riippuvat alueellisista suosituksista, opiskeltavasta alasta tai opiskelijan tilanteesta”, kertoo koulutustoiminnan johtaja Seija Karvonen Ammattiopisto Luovista.

Luovissa opiskelijoita on noin 1900 ja se toimii 23 paikkakunnalla. Yksiköistä suurin on Oulussa. Luovissa voi opiskella 16:tta eri ammatillista perustutkintoa sekä suorittaa VALMA- ja TELMA- opintoja.

Vahvasta tuesta huolimatta ammatillisten erityisoppilaitostenkaan opiskelijat eivät ole täysin välttyneet koronan aiheuttamilta ongelmilta. Erityisesti etäopinnoissa vaikeudet kärjistyvät.

”Monet opiskelijat ovat tässä tilanteessa jääneet koteihinsa eristyksiin ja he ovat ainoastaan oppilaitoksen varassa. Etäopetukseen osallistuminen voi olla ainoa kontakti kodin ulkopuolelle. Myös joitain opintojen keskeytyksiä on ollut, kun joidenkin opiskelijoiden huoltajat ovat pyytäneet opintojen keskeytystä siksi, että etäopetus ei kuluttaisi opiskeluaikaa, vaan opinnot halutaan suorittaa loppuun vasta, kun pandemia on ohi”, Karvonen kuvailee.

Digitaidot pääosin kunnossa

Erityisammattikoulujen opiskelijat ovat tottuneet käyttämään Teamsia sekä monia erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä jo ennen korona-aikaa, mutta nyt niiden käyttöön on panostettu entistä enemmän.

”Kun pohja oli olemassa jo entuudestaan, laajempi siirtyminen digitaaliseen oppimisympäristöön oli helppoa”, toteaa Karvonen.

Oppivelvollisuuden laajeneminen tuo haasteita

Koronarajoitusten vuoksi opiskeluajat ovat pidentyneet ja sen vuoksi kouluihin ei voida ottaa uusia opiskelijoita niin paljon kuin aikaisemmin.

”Haasteita tuo myös elokuun alussa voimaan tuleva oppivelvollisuuden laajeneminen 18 ikävuoteen saakka. Kaikille opiskelijoille täytyisi löytyä opiskelupaikka. Jos aikaisemmat opiskelijat eivät ole valmistuneet, opiskelupaikkoja ei ole tarpeeksi. Olemme hakeneet ministeriöstä lisää opiskelijatyövuosia, mutta ainakaan vielä emme niitä ole saaneet.”

Oppivelvollisuuden laajeneminen aiheuttaa muutakin huolta eritoten TELMA-opiskelijoiden osalta.

”Ministeriön ohje on, että opiskelua jatketaan siihen saakka, kunnes oppilas täyttää 18 vuotta. TELMA-opintojen minimiaika on vuosi, mutta opinnot voivat henkilöstä riippuen kestää myös kolme vuotta. Jos TELMA-opinnot aloittava nuori on oppivelvollinen, hänelle opinnot on suunniteltava niin, että ne kestävät siihen saakka, kun hän täyttää 18 vuotta”, Karvonen kertoo.

Opintoja voi suorittaa maksuttomasti 20-vuotiaaksi saakka, mutta opiskeluun kuuluvat oppimateriaalit ovat maksuttomia vain oppivelvollisuusikäisille oppilaille. Tämä asettaa eri vuosina syntyneet opiskelijat eriarvoiseen asemaan siten, että vuonna 2005 syntynyt opintonsa nyt aloittava nuori saa kaikki oppimateriaalit ilmaiseksi, mutta vuonna 2004 syntynyt maksaa kaiken itse.

Pudokkaitten ja valmistuvien kohtalo huolettaa

Karvonen kertoo, että suurin osa opiskelijoista opiskelee joka tapauksessa 18-vuotiaaksi asti, mutta aina joukossa on myös pudokkaita, joiden kohtalo on huolestuttava.

”Niin kauan, kun nuoret ovat oppilaitoksessa opiskelijoina, heihin pidetään yhteyttä ja heitä kutsutaan säännöllisesti lähiopetukseen. Sen sijaan nyt valmistuvat nuoret jäävät aivan tyhjän päälle. Heidän opiskelijaverkostonsa ovat hiipuneet ja työllistymisen mahdollisuudet ovat erittäin heikot tällä hetkellä. Uhkana on, että he juuttuvat kotiin.”

Teksti: Eeva Grönstrand | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).