Tutkimuksessa tapahtuu - Kaikki uutiset

Sivu 4 / 4 (36 artikkelia)

Suomalaisen vammaishuollon historiallinen kehitys on aktivoinnin tavoitteen ohjaamaa

Vammaisten heikko työllisyystilanne on viime aikoina saanut osakseen runsaasti huomiota. Siihen ovat ottaneet kantaa hyvinvointivaltion taloudellisesta kantokyvystä huolestuneet poliitikot, aiheesta kiinnostuneet tutkijat ja ennen kaikkea työelämään haluavat vammaiset itse. Akateemisessa vammaisuuden tutkimuksessa tärkeäksi syyksi vammaisten heikkoihin työllistymismahdollisuuksiin on esitetty hyvinvointivaltion eläkejärjestelmässä toteutettu vammaisuuden ja työkyvyttömyyden käsitteiden yhteenliittäminen. Eräät tutkijat ovat […]

Lue lisää…

Työterveyshuoltolaki ja työtoiminta

Työterveyshuoltolain soveltaminen on kytketty työturvallisuuslakiin. Jos työnantajan on noudatettava työssä työturvallisuuslakia, tulee samalla noudatettavaksi myös työterveyshuoltolaki. Näin ollen velvollisuus noudattaa työterveyshuoltolakia selviää tarkastelemalla työturvallisuuslain soveltamisalaa. Työturvallisuuslakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävän työn ohella laajasti myös muussa oikeussuhteessa tehtävään työhön. Tämä on itsestään selvää lain funktio huomioon ottaen. Työn tekemisen on […]

Lue lisää…

Pois laitoksesta! Tutkimusmatka laitoksesta uuteen ryhmäkotiin

Olemme tehneet yhdessä Petri Salosen kanssa tutkimuksen hänen muuttomatkastaan pois laitoksesta. Petri tuli mukaan tutkimusryhmään, jonka kokosin vuoden 2013 keväällä Me Itse ry:n jäsenistä Kehitysvammaliiton Onnistuneita valintoja -hankkeeseen (RAY 2011 – 2014) liittyen. Petri osallistui ryhmään uuden ryhmäkodin omaohjaajansa Antti Rissasen kanssa, jonka Petri valitsi parikseen työskentelyssä. Petrin tutkimustehtävä alkoi […]

Lue lisää…

Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne tänään

Työuria on julkisen talouden kestävyyden lisäämiseksi pyritty pidentämään alusta ja lopusta, mutta vähitellen myös keskeltä: Suomessa on kymmeniä tuhansia vammaisia ja osatyökykyisiä, jotka haluaisivat tehdä työtä, ja joiden työllistymisen ja työnteon esteet on purettava. Artikkelissamme tarkastelemme, miltä kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne Suomessa näyttää tällä hetkellä, ja mitkä ovat palkkatyöhön työllistymistä edesauttavia […]

Lue lisää…

Kehitysvammaisten asumisessa periaatteet ja käytäntö eivät kohtaa

Kehitysvammaisten asumisjärjestelmän juuret ulottuvat toisen maailmansodan aikaiseen huoltopolitiikkaan, jolloin alettiin keskustella vajaamielishuollon järjestämisestä osana tuolloin virinnyttä ennaltaehkäisevän huollon ohjelmaa. Sodan aikana työnsä aloittanut vajaakykyisten lasten huoltokomitea ehdotti valtakunnallisen laitosverkoston rakentamista. Komitean tavoitteena oli kaikkien ”syvemmin vajaamielisten” lasten saaminen laitoshoitoon aikuisikään asti. Vaikka näiden suunnitelmien toteuttamista pidettiin sodasta toipuvassa maassa liian […]

Lue lisää…

Se tärkein ihminen maailmassa

Psyykkisten voimavarojen kimara Psyykkiset voimavarat ovat yksilöön liittyviä tekijöitä, kuten myönteiset tunteet, stressaavien tunteiden hallinta, sopeutuminen, kognitiiviset kyvyt ja kimmoisuus. Haastatteluissa havaitsimme, että läheisellä, hoivattavalla ihmisellä, oli voimavaroja, jotka olivat merkityksellisiä yhteisen elämän sujumisessa. Haastateltavat kertoivat, että heidän läheisensä olivat sopeutuneet omaishoitotilanteeseen muun muassa sopuisan luonteensa takia. Heidän sopeutumistaan olivat […]

Lue lisää…