Tutkimuksessa tapahtuu - Kaikki uutiset

Sivu 5 / 6 (52 artikkelia)

Vammaiset oppisopimuskoulutuksen kautta avoimille työmarkkinoille – Väitöskirjatutkimus Suomen ja Saksan tilanteesta

Koulutuksesta ja työelämästä ulkopuolelle jääminen on Suomessa laajamittainen sosiaalipoliittinen ja kansantaloudellinen ongelma. Suurta huolta on kannettu  – eikä syyttä – syrjäytymisuhan alaisista, koulutusta ja tai työtä vailla olevista nuorista. Heidän[…]

Lue lisää...

Erinomaisen epätäydellistä. Sosiaalisesti oikeudenmukaisia tutkimisen käytäntöjä etsimässä.

Kehitysvammaliitto on mukana pohjoismaisessa huippututkimusverkostossa Justice Through Education in Nordic Countries – lyhyesti JUSTED. Ohjelmassa pyritään saamaan uutta tietoa pohjoismaisista koulutusjärjestelmistä, jotta niissä voitaisiin vastata tulevaisuuden yhteiskunnallisiin tarpeisiin. JUSTED-verkostossa on[…]

Lue lisää...

Suomalaisen vammaishuollon historiallinen kehitys on aktivoinnin tavoitteen ohjaamaa

Viimeaikaisessa hyvinvointivaltiotutkimuksessa on kiinnitetty huomiota hyvinvointivaltion taloudellisen kriisin myötä toteutettuun työelämään osallistumisen lisäämiseen tähtäävään aktivointipolitiikkaan. Tutkijoiden mukaan sosiaalipolitiikassa on viime vuosina siirrytty kansalaisten sosiaalisten oikeuksien laajentamisesta työelämään osallistumisen korostamiseen. Näissä[…]

Lue lisää...

Työterveyshuoltolaki ja työtoiminta

Työterveyshuoltolain soveltaminen erityisesti kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiseen työtoimintaan on herättänyt keskustelua. Myös ns. TEOS-työryhmä, joka jätti sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita koskeneen loppuraporttinsa lokakuussa 2014, piti työterveyshuoltolain[…]

Lue lisää...