Keskellä kaupunkia, osana yhteiskuntaa

Ammattiopisto Luovin työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan TELMA-koulutuksen ryhmät Oulussa ovat jo muutaman vuoden verran toimineet varsinaisen oppilaitoksensa ohella myös Oulun keskustassa sijaitsevassa kauppakeskus Pekurissa. Työssäoppimisjaksot saman katon alla toimivissa yrityksissä ovat olleet antoisia puolin ja toisin.

Kolme naista ryhmäkuvassa, taustalla kaupunkimaisema.
Ammatilliset erityisopettajat Marita Määttä, Jenni Leinonen ja Anu Kristo muodostavat opettajatiimin, joka vastaa yhdessä omien TELMA-luokkiensa työssäoppimisjaksoista.

TELMA-koulutuksessa on tänä vuonna 18 ryhmää. Työelämäpainotteinen opiskelu eri tavoin kuuluu kaikkien TELMAssa opiskelevien nuorten opetussuunnitelmaan. Tämän pohjalta muutamat ryhmät Oulussa ovat jo muutaman vuoden verran toimineet varsinaisen oppilaitoksensa ohella myös Oulun keskustassa sijaitsevassa kauppakeskus Pekurissa.

TELMA-koulutuksessa opiskelijoiden opinnoista noin kolmasosa koostuu työelämätaitojen harjoittelusta, joten hyvä yhteistyö työnantajien kanssa on ehdoton edellytys opintojen sujuvuuden kannalta. Opiskelijat valitsevat työpaikkansa omien tavoitteidensa mukaan.

Noin kaksi vuotta sitten Ammattiopisto Luovissa Oulussa muutamalla vastuuopettajalla omassa tiimissään heräsi halu tiivistää ja helpottaa yhteistyötä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan TELMA-koulutuksen opiskelijoiden ja yritysten välillä.

”Halusimme tukea kestävää kehitystä niin, että opiskelijoiden ei tarvitsisi käyttää autoa mennessään eri työssäoppimispaikkoihin. Yksi vaihtoehto oli hankkia tila työelämäyhteistyöhön kauppakeskuksesta. Heitimme hassuja ideoita ilmoille, jolloin koulutuspäällikkömme tarttui ajatukseen ja ryhtyi viemään ajatusta eteenpäin. Pian Oulun keskustassa sijaitsevasta kauppakeskus Pekurista löytyi tarpeisiimme sopiva tyhjä liiketila, joka toimii nykyisin opiskelijoiden yhteisenä tilana. Eräs keskeinen seikka Pekuriin muuttamisessa oli halu olla siellä missä muutkin ihmiset ovat, osana yhteiskuntaa näkyvästi”, kiteyttää Luovin ammatillinen erityisopettaja Anu Kristo viime vuosien tapahtumia.

Pekurin TELMA-opiskelijoista osa on Pekurissa, ja loput opiskelevat Luovi Oulun tiloissa. Kaikki opiskelijat opiskelevat molemmissa paikoissa tai yksilöllisissä työelämäkohteissa.

Kaikki työssäoppimispaikat eivät sijaitse kauppakeskus Pekurissa, sillä työpaikkoja on myös muualla keskustan alueella, sekä hieman kauempana keskustasta, jonne opiskelijat menevät kävellen tai linja-autolla.

Punainen huppari, jonka selässä lukee "Meillä on erityinen tehtävä".
Ammattiopisto Luovilla on erityinen tehtävä.

Tiimiopettajuus

Ensimmäisen toimintavuoden keväällä Pekurin opettajat ja ohjaajat kävivät tutustumassa lähialueella toimiviin yrityksiin ja kartoittivat, millaisia työssäoppimispaikkoja yrityksistä löytyisi. He tutustuivat erilaisiin töihin työskentelemällä itse kyseisissä tehtävissä ja varmistivat siten, että työtehtävät soveltuvat opiskelijoille.

”Sijaintimme työpaikkojen välittömässä läheisyydessä heijastuu työskentelyymme merkittävästi. Uutena asiana olemme kehittäneet tiimiopettajuutta. Suunnittelemme kaikki oppisisällöt yhdessä ja jaamme käytännön vastuuta niiden toteuttamisessa”, kertoo Kristo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat voivat kääntyä kenen tahansa Pekurin tiimin opettajan puoleen kaikissa opintoihinsa liittyvissä asioissa. Yksi kolmesta opettajasta on aina tavoitettavissa Pekurin tiloissa, joten työpaikoille olevilla opiskelijoilla on lyhyt matka opettajan juttusille.

”Luovin perusajatuksena on löytää sopivia työtehtäviä kaikille ja tätä periaatetta olemme käytännössä toteuttaneet. Esimerkiksi liikkumisen tai kommunikoinnin apuvälineet eivät ole este työharjoittelulle. Ohjaajat ovat tässä erittäin tärkeässä roolissa ohjaamassa ja avustamassa opiskelijoita työharjoittelussa”, Kristo korostaa.

13 yhteistyöyritystä keskustan alueella

Pekurista ja sen lähialueilta löytyi yhteensä 13 yritystä, joissa TELMA-opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimisjaksonsa.

”Kaikista työpaikoissa on mielekkäitä tehtäviä, joissa on sopivasti haasteita ja ongelmanratkaisutilanteita. Halusimme myös löytää mahdollisimman erilaisia työtehtäviä ja työpaikkoja, joissa opiskelijamme voivat kiertää. Emme tehneet sopimuksia kaikkien niiden yritysten kanssa, joissa kävimme tutustumassa työtehtäviin, koska niistä ei löytynyt opiskelijoillemme sopivia työtehtäviä”, sanoo ammatillinen erityisopettaja Marita Määttä.

Joissakin yrityksissä opiskelijat käyvät työharjoittelussa kaksi kertaa päivässä, joissain toisissa kerran viikossa, riippuen siitä kuinka paljon eri yrityksillä on työtehtäviä tarjolla.

”Tämä toimintaympäristö on antanut opiskelijoille hyvän mahdollisuuden kokeilla mahdollisimman monia erilaisia työtehtäviä, mikä auttaa heitä selkiyttämään ajatuksiaan siitä, mitä he haluaisivat jatkossa tehdä. Täällä he pystyvät turvallisesti harjoittelemaan taitoja, joita työelämässä tarvitaan”, toteaa ammatillinen erityisopettaja Jenni Leinonen.

”Eräs opiskelijamme kertoi, että hän pitää siivoustyöstä, mutta täällä Pekurissa hän pääsi kokeilemaan, millaista olisi työskennellä kaupassa. Hän piti kokemastaan ja tällä hetkellä hän työskentelee kotinsa lähellä olevassa kaupassa kahtena päivänä viikossa”, havainnollistaa Leinonen.

Myös yritykset ovat ottaneet vastaan työharjoittelijat oikein hyvin.

”Palautekyselyjen mukaan yritykset ovat olleet hyvin tyytyväisiä työharjoittelijoihimme. Heillä saattoi ehkä aluksi olla hieman ennakkoluuloja, mutta hyvien kokemuksen jälkeen ne ovat kadonneet”, mainitsee Leinonen.

”Arvokkainta tässä mallissa on, että opiskelijat ovat työssäoppimisjaksollaan aidoissa työympäristöissä. Heidät myös otetaan mukaan työyhteisöön. Ravintola Pekuri on siitä hyvä esimerkki”, kertoo Määttä.

Opiskelijoista paljon hyötyä

Kauppakeskus Pekurissa sijaitsevassa ravintola Pekurissa on ollut työharjoittelijoita eri oppilaitoksista jo vuosien ajan ja parin edellisen vuoden ajalta myös Luovin TELMA-koulutuksesta.

Nainen seisoo ravintolan noutopöydän edessä.
Ravintolapäällikkö Senni Heikkinen kertoo, että Luovin työssäoppijoista on suuri apu, eikä hän sulje pois mahdollisuutta palkata jossain vaiheessa erityistä tukea tarvitseva nuori palkkatöihin ravintola Pekuriin.

”Tämä on ollut oikein hyvä ja hieman erilainen kokemus. Kun meille tarjottiin tätä mahdollisuutta, mietimme aluksi, onko meillä riittävästi tehtäviä, jotka sopisivat opiskelijoille, koska he eivät kuitenkaan ole ravintola alan ammattilaisia, ainakaan vielä”, kertoo ravintola Pekurin ravintolapäällikkö Senni Heikkinen.

Epäröinti oli kuitenkin turhaa, sillä hyvin nopeasti kävi selväksi, että tehtäviä löytyi oikein hyvin.

”Meillä on ollut työharjoittelijoita jo neljättä vuotta ja tietenkin asiat ovat siinä aikanaan kehittyneet. Otamme nämä opiskelijat ja heidän työpanoksensa huomioon, kun kehitämme ravintolan toimintaa. TELMA -opiskelijat pyyhkivät esimerkiksi pöytiä ja tuoleja, kattavat pöytiä, täyttävät vesikarahveja ja työskentelevät astiahuollossa. Meidän kannaltamme asian hyvä puoli on siinä, että meidän ei tarvitse puuttua opiskelijoiden ohjaamiseen vaan siitä vastaavat Luovin omat ohjaajat”, Heikkinen mainitsee.

Opiskelijat työskentelevät ravintola Pekurissa noin 10 tuntia viikossa. Samaan aikaan opiskelijoita on työharjoittelussa 2–4. Työtehtävät jakaantuvat ajallisesti aamuun ja iltapäivään.

”Sekä asiakkaat että työntekijämme ovat suhtautuneet Luovin opiskelijoihin erittäin kannustavasti. Lisäksi heistä on meille iso apu. Mitä enemmän käsipareja, sitä paremmin työt sujuvat. Omat työntekijämme eivät esimerkiksi ehdi kovinkaan usein pyyhkiä tuoleja puhtaaksi ja siksi olemme ennen Luovin opiskelijoita ostaneet tämän palvelun ulkopuolelta kerran puoleen vuoteen. Jos opiskelijat eivät jostain syystä tulekaan aamulla töihin, olemme hätää kärsimässä! Ei ole laisinkaan poissuljettu mahdollisuus, että jatkossa voisimme myös palkata palvelukseemme jonkun sopivan henkilön Luovin opiskelijoista”, Heikkinen pohtii.

Unelmia, päämääriä ja uusia kokemuksia

Nuori nainen lankakaupan hyllyn äärellä.
Lankakaupassa työssäoppimisjaksolla oleva Hilla-Meri Sahlman ei vielä tiedä, mikä ala häntä kiinnostaisi, mutta työharjoittelut ovat avanneet hänelle uusia ajatuksia työelämästä.

Hilla-Meri Sahlman, 18, on työssäoppimisjaksolla ensimmäistä kertaa. Hän on haastattelun tekohetkellä kolmatta päivää itsenäisesti työssä lankakauppa Lankamaailmassa. Hänen tehtäviinsä kuuluu järjestellä lankarullia hyllyille ja myyntipöydälle. Ensimmäinen työharjoittelu sujuu jo hyvin, sillä hänellä on jo entuudestaan kokemusta myös monista muista työpaikoista, joissa hän on ollut yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

”Olen saanut uusia ajatuksia työelämästä, mutta en vielä tiedä, mikä älä minua kiinnostaisi erityisesti”, sanoo Sahlman.

19-vuotiaalla Elijas Hakalalla sen sijaan on jo laajempi kokemus monista eri työharjoittelupaikoista eri pituisten jaksojen ajalta. Tällä hetkellä hän tutustuu työelämään K-Supermarket Pekurissa. Sen lisäksi hän on ollut työharjoittelussa esimerkiksi Rossossa, Sinisellä pysäkillä ja Sokos-hotellissa.  Työharjoittelupaikoissa on ollut sekä mukavia että hieman vähemmän mielenkiintoisia paikkoja. Joissakin työpaikoissa jaksamista on vaadittu enemmän, toisissa vähemmän.

”Laidasta laitaan” kuvailee Hakala.

Hakalan nykyinen työharjoittelupaikka tuntuu hänestä mukavalta. Hänen tulevaisuudensuunnitelmansa ovat kuitenkin vielä hieman hämärän peitossa.

”Minulla kuitenkin on unelmia ja päämääriä”, korostaa Hakala.

Nuori mies asettaa tavaroita hyllylle ruokakaupassa.
TELMA-opiskelija Elijas Hakalalla on jo laaja kokemus erilaisista työssäoppimispaikoista. K-Supermarket Pekurissa tavarat löytävät paikkansa ohjaajan varmistaessa työn sujuvuutta.

Luovi lyhyesti

Ammattiopisto Luovi on Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos, joka toimii yli 30 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Luovi järjestää koulutusta vaativaa erityistä tukea opinnoissaan tarvitseville.

Koulutustarjonta: Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutus TUVA, Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus TELMA ja ammatilliset perustutkinnot

Opiskelu Luovissa on yksilöllistä ja käytännönläheistä tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

  • Erityisopetuksen asiantuntijapalveluita
  • Yli 2 000 opiskelijaa
  • Yli 900 luovilaista asiantuntijaa
  • Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 ja 2021

Ammattiopisto Luovi

Teksti: Eeva Grönstrand | Kuva: Eeva Grönstrand | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).