Lapset ja nuoret - Kaikki uutiset

Sivu 4 / 4 (33 artikkelia)

Sisukkaasti kohti hyvää elämää

”Sijoitettu lapsi koulussa (SISUKAS) -projekti sai alkunsa, kun saimme sijaisvanhemmilta runsaasti palautetta, joka koski sijoitettujen lasten ja koulun välisen yhteistyön ongelmia. Sijaisvanhemmat tunsivat olevansa hyvin yksin sijoitetun lapsen pulmien kanssa, kun lapsen sosiaalityöntekijän tarjoama tukikin oli riittämätöntä. Vanhemmat kokivat, että koulussa ei riittävästi ymmärretty sijoitetun lapsen erityistarpeita ja käyttäytymisen taustalla […]

Lue lisää…

Kun omat voimat eivät riitä

Haastavasti käyttäytyvät lapset, joilla on monenlaisia tuen tarpeita vuorokauden ympäri, asettavat kuntien palvelunohjauksen visaisten kysymysten äärelle, koska tälle ryhmälle ei hevin löydy sopivaa hoitopaikkaa. Aikaisemmin nämä lapset saattoivat olla kehitysvammahuollon laitosasukkaita ja usein heidät oli sijoitettu samoihin yksiköihin aikuisten kanssa. Laitosten purkamisen yhteydessä tämä ryhmä jäi väliinputoajaksi, jolle ei tahtonut […]

Lue lisää…

Vetoapua perheille

Kun hankkeen nimi on Laa-la, voisi helposti kuvitella että kyseessä on helppo homma, joka viedään läpi kuin leikki. Helppoutta Laa-la, Laatua lasten kuntoutukseen -toiminnasta löytyykin, ainakin jos asiaa katsotaan apua ongelmiinsa saavien perheiden näkökulmasta. Laa-la on osa Honkalampi-säätiön Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskuksen toimintaa. Yksikön toiminnasta vastaava varhaiskasvatuksen ohjaaja, perheterapeutti Jaana Ylönen […]

Lue lisää…