ARC Scotland yhdistää palveluntarjoajat

ARC Scotland on Skotlannissa toimiva riippumaton hyväntekeväisyysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja hyvää elämänlaatua henkilöille, joilla on erityistarpeita. Järjestö tarjoaa laajan kirjon koulutusta, neuvontaa, tiedotusta ja muita resursseja kohdehenkilöilleen sekä heidän perheilleen ja ammattilaisille.

Nainen istuu sohvalla.
Suunnittelija Tracey Francis kävi lokakuussa vierailulla Kehitysvammaliitossa.

”Järjestömme perustettiin vuonna 2002 ja se on kasvanut merkittäväksi toimijaksi Skotlannin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tukemisessa. Toimintaamme viitoittaa sitoutuminen ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja inklusiivisuuteen. Tehtävämme on tukea asiakkaidemme itsemääräämisoikeutta ja auttaa heitä löytämään omat vahvuutensa”, kiteyttää ARC Scotlandin suunnittelija Tracey Francis järjestönsä toimintaa.

Neuvonta- ja tukipalvelut, sekä erityistarpeisiin liittyvät koulutukset, seminaarit ja työpajat ovat merkittävä osa ARC Scotlandin toimintaa.

Tukea kaikenlaisiin elämäntilanteisiin

Järjestö tekee yhteistyötä paikallishallinnon, palveluntarjoajien ja muiden järjestöjen kanssa, jotta kehitysvammaisten henkilöiden tarpeet ja ääni tulevat kuulluiksi päätöksenteossa.

”Skotlannissa erityinen tuki liittyy yleensä vain opetukseen, mutta ARC haluaa laajentaa sen kattamaan kaikenlaista muutakin jokapäiväisessä elämässä tarvittavaa tukea, esimerkiksi työssä, vapaa-ajalla tai missä muussa hyvänsä tilanteessa. Toimintaperiaatteemme on yhdistää eri alojen toimijat yhteen siten, että ne pystyvät yhdistämään osaamisensa asiakkaittemme tukemiseksi parhaimmalla mahdollisella tavalla”, Francis muotoilee.

ARC Scotland on kehittänyt muun muassa The Charter for Involvement -mallin yhteistyössä kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Se korostaa erityistä tukea tarvitsevien ihmisten oikeutta osallistua omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon. Tätä toimintamallia käytetään nykyisin laajasti ohjenuorana Skotlannin kehitysvammahuollossa.

Compass auttaa nuoria oman suuntansa löytämisessä

ARC Scotland jakautuu useisiin osastoihin ja Francis työskentelee yksikössä, jonka tehtävänä on tukea erityistä tukea tarvitsevia nuoria monin eri tavoin.

Yksikkö tarjoaa nuorille tukea oman uran suunnitteluun sekä väyliä ammatilliseen koulutukseen tai työharjoitteluun. Se järjestää nuorille myös vertaistukitapaamisia, jotka auttavat nuoria tukemaan toisiaan ja jakamaan kokemuksiaan. Lisäksi yksikkö auttaa nuoria kehittämään itsenäisen elämän taitoja, kuten omista raha-asioista huolehtimista sekä sosiaalisia taitoja. Tavoitteena on tukea nuoria itsenäisen elämän haasteissa ja valmistaa heitä aikuisuuteen. Samalla tukea tarjotaan myös nuorten perheille.

Nainen istuu sohvalla.
Compass-sovellus ei ole pelkästään yksilön työkalu, vaan se tukee myös tukiverkostoa, kuten perhettä, ystäviä ja ammattilaisia, kertoo Tracey Francis.

”Nuorten tuen tarve voi muuttua eri ikäkausina. Teini-iässä nuori voi tarvita paljonkin tukea, mutta vanhempana, kun elämä on jo asettunut uomiinsa, tuen tarve saattaa vähentyä. Järjestömme ottaa huomioon tämän kaiken ja asiakkaita palvellaan yksilöllisesti”, Francis toteaa.

Yksikössä kehitetty Compass-sovellus on digitaalinen työkalu, joka auttaa nuoria löytämään omat kehitystarpeensa, vahvuutensa ja tuen tarpeensa.

”Sovelluksen tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta. Se tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden tavoitella unelmiaan ja suunnitella niiden saavuttamista yhdessä tukiverkostonsa kanssa”, Francis kuvailee.

Sovelluksen avulla henkilö voi luoda digitaalisen tukisuunnitelman, joka sisältää tietoa henkilön vahvuuksista, toiveista, tavoitteista ja hänen tarvitsemastaan tuesta. Tukisuunnitelmaa voi päivittää ja muokata tarpeen mukaan. Se voi myös sisältää visuaalisia elementtejä, kuten kuvia ja videoita, jotka auttavat selkeyttämään henkilön tarpeita ja toiveita.

Kännykkä, jonka näytöllä on Compass-sovellus.
Kännykässä toimiva Compass-sovellus on ilmainen kaikille. Se tarjoaa tietoa ja auttaa käyttäjää hahmottamaan omaa elämäntilannettaan ja tuen tarpeitaan.

Käyttö ei edellytä diagnosoitua tuen tarvetta

Compass ei ole pelkästään yksilön työkalu, vaan se tukee myös tukiverkostoa, kuten perhettä, ystäviä ja ammattilaisia. Palvelussa voidaan jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tämä auttaa varmistamaan, että henkilön tarpeet ja toiveet ovat kaikkien tiedossa ja tuki on johdonmukaista ja yhtenäistä eri tilanteissa ja ympäristöissä.

Compass-sovellus on suunniteltu helposti käytettäväksi ja esteettömäksi. Se voidaan ladata tietokoneelle, älypuhelimeen tai iPadiin. Palveluun liittyy myös tietosuojakäytäntöjä, jotka varmistavat henkilötietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden. Kuka hyvänsä voi ladata sovelluksen ilmaiseksi eikä sen käyttäminen edellytä, että nuorella olisi jokin diagnoosi.

”Tämä sovellus on saanut kiitosta siitä, että se vahvistaa yksilön ääntä ja mahdollistaa yksilöllisen tuen suunnittelun ja toteuttamisen. Se auttaa edistämään itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja hyvää elämänlaatua erityistä tukea tarvitseville henkilöille”, kertoo Francis, joka vietti lokakuussa kuukauden Suomessa.

Vierailunsa aikana Francis kävi Helsingin lisäksi Oulussa ja Turussa tutustumassa moniin vammaisalan toimijoihin ja esitteli samalla oman järjestönsä ARC Scotlandin toimintaa muun muassa Kehitysvammaliiton henkilöstölle.

Teksti: Eeva Grönstrand | Kuva: Eeva Grönstrand | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).