Arki rakentuu lasta kuunnellen

Erityislasten ja heidän perheidensä tuen tarve kasvaa jatkuvasti. Erityisesti sijaishuollolle on paljon kysyntää, johon Rinnekodin Kasvunkoti Teemu on vastannut Lahdessa.

Hymyilevä nainen seisoo oven edustalla.
Yksikön johtaja Tuire Mikkonen-Kalpio kertoo, että Kasvunkoti Teemun tavoitteena on tarjota kaikille talon asukkaille mahdollisimman samanlaista elämää, kuin kenellä hyvänsä tavallisella lapsella.

Lapsen kuuntelu ja omien toiveiden sekä mielipiteiden esiintuomisessa kannustaminen on arkipäivää Kasvunkoti Teemussa. Lapset ovat aktiivisessa roolissa yksikön yhteisissä viikkopalavereissa, joissa käydään läpi kuluvan viikon tapahtumat ja sovitaan yhteisiä asioita.

”Lapset ovat kukin vuorollaan puheenjohtajan ja sihteerin roolissa, ja saavat siihen ohjaajan tukea”, kertoo yksikön johtaja Tuire Mikkonen-Kalpio.

”Lapset ovat voineet vaikuttaa yksikön sääntöihin ja toimintamalleihin, samoin heidän mieltymyksiään kuullaan ruokalistoja ja viikko-ohjelmaa suunniteltaessa”, Mikkonen-Kalpio luettelee esimerkkejä.
Lahdessa toimivan Kasvunkoti Teemun asiakkaat ovat peruskouluikäisiä, kehitysvammaisia tai muutoin erityistarpeisia lapsia.

”Meille on tärkeintä, että lapsella on mahdollisuus yksilölliseen ja turvalliseen elämään”, sanoo Mikkonen-Kalpio.

Kasvunkoti Teemu tarjoaa lastensuojelun sijaishuollon palvelua.

”Jokaisen lapsen tarina on omanlaisensa ja jokaiselle lapselle räätälöidään yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma yhteistyössä lapsen, hänen sosiaalityöntekijänsä ja huoltajien kanssa”, jatkaa Mikkonen-Kalpio.

Hoito- ja kasvatussuunnitelmaa tarkastellaan säännöllisin väliajoin ja siihen tehdään tarvittavia muutoksia, jotta lasta voidaan tukea tavoitteiden mukaisesti.

Tukea keskusteluun ja mielipiteen ilmaisuun

Viikkopalaverit ovat myös oiva paikka keskustella yhdessä aikuisen tuella asioista, jotka mietityttävät niin maailmalla kuin omassa lähiyhteisössä.

”Kaikille lapsille ei ole luontaista tai helppoa sanoittaa toiveitaan, varsinkaan ryhmätilanteissa. Tästä syystä yksikössä mahdollistetaan lapsille säännöllisiä tukikeskusteluja”, kertoo Mikkonen-Kalpio.
Näissä keskusteluissa on tarkoituksena kuulla lasten ajatuksia hoitoon ja yksikön toimintaan liittyen. Keskusteluiden tavoitteena on myös lisätä lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan. Tarvittaessa lasten kanssa käytetään vaihtoehtoisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä tai esimerkiksi sosiaalisia tarinoita tukemassa vuorovaikutusta.

Yhteisen viikko-ohjelman lisäksi jokaisella lapsella on yksiköllinen viikko- ja päiväohjelma, johon he voivat itse vaikuttaa. Päivittäinen ohjelma näkyy yksikön ilmoitustaululla kuvitettuna.

”Meillä ei ole yhteisiä nukkumaanmeno- tai puhelinaikoja, vaan aikataulut sovitaan yksilöllisesti omien tarpeiden mukaan. Toki huomioidaan, ettei lapsen tai nuoren kasvu tai kehitys vaarannu toiminnan takia”, kertoo Mikkonen-Kalpio.

Omaohjaajan kanssa merkityksellisiä hetkiä

Kasvunkoti Teemun jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa, joiden vastuuna on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuulluksi omissa asioissaan niin kouluun, arkeen kuin perheeseen liittyvissä asioissa. Lapsilla on oman ohjaajan kanssa viikoittain hetkiä, joiden sisältö vaihtelee lapsen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

”Omaohjaajan kanssa tehtävät retket ovat erityisesti lasten mieleen. Ilahdun joka kerta, kun kuulen lapsilta tarinoita mitä kaikkea he ovat tehneet ja kokeneet”, Mikkonen-Kalpio sanoo.

Kohti aikuisuutta

Lapset ja nuoret käyvät koulua Lahden seudulla. Heidän elämäänsä voi myös kuulua erilaiset yksilölliset harrastukset. Tavoitteena on, että lapsen arki on suhteellisen samanlaista, kuin kenen tahansa lapsen.

”Jonain päivänä nämä ihanat lapset tulevat täysi-ikäiseksi, silloin heille jokaiselle suunnitellaan jatkopolku. Harkittu muutto uuteen asuinympäristöön tai paluu kotiin. Jatko suunnitellaan aina lapsen, hänen sosiaalityöntekijänsä ja huoltajan kanssa”, kertoo Mikkonen-Kalpio.

Moniammatillinen tiimi on vahvuus

Tuire Mikkonen-Kalpio on tehnyt reilut parisen kymmentä vuotta töitä kehitysvammaisten sekä erityislasten ja -nuorten parissa sekä lastensuojelussa.

”Olen aina halunnut tehdä töitä ihmisten parissa ja ihmistä lähellä. Tässä työssä jokainen päivä on tilaisuus oppia uutta ja haastaa itsensä”, hän pohtii.

Rinnekodissa työskennellään moniammatillisissa tiimeissä ja henkilökunnalla on osaamista kohdata erityislapsia ja heidän perheitään. Kasvunkoti Teemun tiimi koostuu sairaanhoitajista, sosionomeista ja lähihoitajista. Henkilökunnan peruskoulusta täydennetään vuositasolla erilaisilla koulutuksilla. Henkilökunta on saanut koulutusta muun muassa haastavien asiakkaiden kohtaamisesta (Avekki), neuropsykiatrista täydennyskoulutusta (Nepsy-valmennus) ja ensi-apukoulutusta, lisäksi on kattavat työnantajan tarjoamat verkko-oppimismahdollisuudet.

Erityislasten palveluille on kysyntää

Diakonissalaitoksen asiakkuus- ja myyntijohtaja Jaana Laaksonen vahvistaa, että Rinnekodin tarjoamille erityislasten ja perheiden palveluille on kasvava kysyntä. Lapsi voi saada palvelua lastensuojelulain tai vammaispalvelulain mukaisella päätöksellä. Vuoden loppupuolella Rinnekoti avaa uuden lasten pienryhmäkodin Poriin.

”Erityislasten sijaishuollolle on Suomessa iso tarve. Monesti kehitysvammaiset ja autismikirjon lapset ja nuoret sijoitetaan tavallisiin lastenkoteihin, joissa lapsen hyvinkin yksilöllisiin erityistarpeisiin vastaaminen voi olla haasteellista. Palvelua järjestettäessä ja toteutettaessa tulee huomioitavaksi lapsen erityistarpeet sekä kehitysvammasta että lastensuojelusta johtuen”, Laaksonen sanoo.

”Rinnekodin lapsi- ja perhepalvelujen keskiössä ovat nimenomaan erityistarpeiset lapset ja nuoret. Tällä hetkellä tarjoamme heille palveluja Lahden lisäksi Helsingissä ja Espoossa. Suunnitteilla on myös muutama uusi lapsiin ja nuoriin erikoistunut yksikkö maakuntiin, kertoo Laaksonen. Lasten ja nuorten palveluissa Rinnekodin tavoitteena on luoda turvallinen, pitkäjänteinen polku, jolla matkantekoon osallistetaan myös perheet.”

Lapsen kasvaessa polku voi lopulta viedä myös sopivalla tasolla tuettuun asumiseen. Rinnekodin asumisen tuen palveluissa vaihtoehdot ovat hyvin monipuoliset tehostetusta palveluasumisesta kevyellä tuella toteutuvaan asumiseen.

Teksti: Taina Rönnqvist | Kuva: Tuire Mikkonen-Kalpio | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).