Arkisto - 2019 nro 5

Ajatusmaailmojen ristiinpölytystä

Hyvinvointiteknologian ammattilaisten osaamista on alettu arvostaa yhä enemmän työelämässä. Alan yritykset ja organisaatiot tarvitsevat jatkuvasti uusia hyvinvointi- ja terveysteknologian korkeakoulutettuja asiantuntijoita erilaisiin asiantuntija-, projekti-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Monet ammattikorkeakoulut toteuttavat vastaavanlaisia YAMK-koulutuksia, mutta Tampereen ammattikorkeakoulussa on […]lue lisää

Hyvinvointiteknologiaa vammaistyöhön

Termi hyvinvointiteknologia on nykyisin kaikkien huulilla. Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan tukea ihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä. Hyvinvointiteknologia kattaa laajan kirjon erilaisia teknologisia ratkaisuja turvalaitteista viriketeknologiaan ja robotiikasta mobiilisovelluksiin.    Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla ei kuitenkaan ole vielä […]lue lisää

Toteutuvatko vammaisten ihmisten oikeudet Suomessa? Mitä vammaiset ihmiset itse ajattelevat?

YK:n vammaissopimus valmistui vuonna 2006. Sen tarkoituksena on ollut edistää ja parantaa vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. Vaikka samat oikeudet ovat olleet olleet olemassa myös muissa ihmisoikeussopimuksissa, nämä eivät ole onnistuneet takaamaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaista kohtelua yhteiskunnissamme. […]lue lisää