Asuminen - Kaikki uutiset

Sivu 2 / 3 (24 artikkelia)

Artusta tukea asumiseen

”Arttu on tukipiste, jossa annetaan asumisen ohjausta itsenäisesti asuville kehitysvammaisille ihmisille. Asiakkaiden joukossa on sekä paljon että vähemmän tukea tarvitsevia asukkaita. Toisia tapaamme kerran kuukaudessa, toisia jopa useita kertoja päivässä”, tiivistää asumisen ohjaaja Harri Solja tukipiste Artun toimintaa. Muutamia vuosia sitten perustettu Arttu on mahdollistanut suurelle joukolle kehitysvammaisia ihmisiä muuttamisen […]

Lue lisää…

Hyvinvointiteknologiasta turvaa asumiseen

Syyskuussa 2017 #kotimatkalla-hankkeen parissa työskentelevä asiantuntijaryhmä vieraili Skotlannissa. Vierailun aikana ryhmä tutustui muun muassa paikalliseen asuntoverkostotyöhön, verkostojen asukkaisiin sekä hyvinvointiteknologian käyttöön Skotlannissa. #kotimatkalla-hankkeessa luodaan erityistä tukea tarvitseville nuorille asumisratkaisuja Skotlannin asuntoverkostotyön innoittamana. Tuki kodin ympärille Skotlannissa Pohjois-Lanarkshiren hallintoalueella kaikkien erityisryhmien laitos- ja ryhmäkotiasuminen on lakkautettu kokonaan. Erityistä tukea tarvitsevat ihmiset […]

Lue lisää…

Tavallista asumista tavallisessa talossa

Louhenkatu 2 valmistui Seinäjoen keskustaan Pohjan kaupunginosaan syyskuussa 2016. Kahdessa alimmassa kerroksessa asuu Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon asiakkaita. Osa kehitysvammaisista asukkaista muutti uuteen kotiinsa kehitysvammaisten asumisyksiköistä, osa vanhempien luota, jotkut asuivat aiemminkin omillaan. Asukkaat saavat tukea ja ohjausta tarvitessaan Eskoon henkilökunnalta, joka työskentelee talossa ympärivuorokautisesti. Toisen kerroksen asukkaat elävät kodissaan […]

Lue lisää…

Enemmän kuin isännöitsijä

Lahdessa on viime vuosien aikana laitettu todenteolla tuulemaan, jotta mahdollisimman moni kehitysvammainen ihminen saisi mahdollisuuden muuttaa pois asumisyksiköistä tai lapsuudenkodistaan omaan asuntoon. Muuttajille on järjestetty erilaisia itsenäisen elämän mahdollistavia tukimuotoja. Sosiaalisen isännöitsijän asuminen kehitysvammaisten ihmisten naapurustossa on eräs niistä. Tällä hetkellä Lahdessa toimii kehitysvammaisten itsenäisesti asuvien ihmisten tukena kaksi sosiaalista […]

Lue lisää…

Milanossa murennetaan ennakkoluuloja

Via Urbino -kadulla sijaitseva kerrostalorypäs ei voi kehuskella turhan komealla ulkonäöllä. Ankeaa 70-lukulaista betonibrutalismia edustavat rakennukset kätkevät kuitenkin sisäänsä paljon lähimmäisenrakkautta ja välittämistä. Ne rakennettiin alun perin toimistotiloiksi, mutta yritykset eivät kuitenkaan halunneet vuokrata toimitiloja kyseiseltä alueelta ja niin talot jäivät tyhjilleen. Pian asunnottomat, päihdeongelmaiset ja syrjäytyneet ihmiset alkoivat pesäytyä […]

Lue lisää…

Kommunikointi autetun asumisen yksiköissä

Kommunikointi on sanallisesti tai muilla tavoin ilmaistujen viestien lähettämistä ja vastaanottamista. Vaikeimmin kehitysvammaiset ihmiset eivät aina kommunikoi puheella, vaan ilmaisevat itseään esimerkiksi eleiden, ääntelyn ja kehonkielen avulla tai käyttäen erilaisia kommunikoinnin apuvälineitä. Tasa-arvoisessa vuorovaikutussuhteessa molemmilla osapuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa kommunikoinnin etenemiseen. Puhevammaisen ihmisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää, että hänellä on […]

Lue lisää…

Verkkaista saaristolaiselämää Villa Käldingessä

Villa Käldinge perustettiin kahdeksan vuotta sitten. Alun perin yksikön oli tarkoitus tarjota väliaikaista asumista kehitysvammaisille nuorille, mutta suunnitelmasta luovuttiin paikan syrjäisen sijainnin vuoksi. Sen sijaan päätettiin kokeilla, voisiko vanha kyläkoulu saaristomiljöineen olla toimiva asumisratkaisu muutamille iäkkäämmille henkilöille, joille ei vielä ollut löydetty muunlaista soveltuvaa ratkaisua. Kokeilu osoittautui menestyksekkääksi. Tavanomaiseen ryhmämuotoiseen […]

Lue lisää…

Aspa-kodissa osallisuus toteutuu

Rantakoivun asukkaat ovat olleet mukana uusien työntekijöiden rekrytoinneissa alusta asti. Asukkaat valmistautuvat haastatteluihin hyvin. ”Asukkailta tulee tarkkoja huomiota ja kysymyksiä. He saattavat kysyä työnhakijalta esimerkiksi, että mistä ruuasta pidät, teetkö meille sitä ruokaa, tykkäätkö tanssia ja mennäänkö yhdessä tanssimaan”, palveluvastaava Tiina Apajasaari kertoo. Apajasaaren mukaan moni haastateltava työnhakija häkeltyy aluksi, […]

Lue lisää…

Aulan Avainrinki laajenee

Esimerkkiä Avainrinkiin Aula-työkoti haki englantilaiselta KeyRing-järjestöltä, joka kehitti jo vuonna 1990 uudenlaisen vertaisapuun ja vapaaehtoistyöhön perustuvan KeyRing-mallin. Britannialaista mallia soveltaen Avainringin toiminnan tavoitteena on, että asukkaat verkostoituvat keskenään ja auttavat toinen toisiaan omien voimavarojensa ja kykyjensä mukaan. Asukkailla on tukenaan sosiaalinen isännöitsijä, jonka puoleen voi kääntyä kaikenlaisissa ongelmatilanteissa. Lisäksi sosiaalinen […]

Lue lisää…

Hanhenpuistossa luodaan mahdollisuuksia

”Päätäntävalta asukkaidemme elämästä on heillä itsellään, ei henkilöstöllä”, määrittelee asumisyksikön esimies Else Paju vuonna 2011 perustetun Hanhenpuiston asumisyksikön filosofiaa. Loimaalla sijaitsevassa Hanhenpuistossa asuu kahdeksan autismikuntoutuksesta hyötyvää nuorta aikuista. Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriin kuuluva asumisyksikkö tarjoaa asukkailleen ympärivuorokautista autettua asumispalvelua sekä päivätoimintaa. Hanhenpuisto sijaitsee kuntakeskuksen ytimessä ja tätä seikkaa asukkaat käytävät täysmittaisesti hyväkseen. […]

Lue lisää…