2019 nro 1 - Kaikki uutiset

Sivu 1 / 1 (5 artikkelia)

Taidetta ilman etuliitteitä

Erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat ja taidekäsityöläiset työskentelevät suurelta osin työ- ja päivätoimintakeskuksissa. Heidän mahdollisuutensa ansaita rahaa taiteen tekemisellä ovat hyvin rajalliset. Kolmivuotinen Vertaistaiteilijat-hanke syntyi tarpeesta kehittää erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden ja taidekäsityöläisten työelämätaitoja ja ansaintamahdollisuuksia. Hanke pyrkii myös löytämään keinoja, joilla erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat ja heidän teoksensa olisivat helpommin […]

Lue lisää…

Syyllistäminen on turhaa

”Tapa, jolla FASD-lapsen lähipiirille puhutaan FASD:iin liittyvistä asioista on hyvin tärkeä. Keskeistä on tuoda esiin, että FASD-lapsia ei synny pelkästään alkoholin suurkuluttajille, vaan kenelle hyvänsä naiselle, joka käyttää joskus alkoholia. Raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle ei ole olemassa turvarajaa ja jokainen sikiö reagoi alkoholiin eri tavoin. Suurin osa norjalaisista naisista käyttää alkoholia jossain […]

Lue lisää…

Innostava opettaja, onnistuvat oppilaat

Reija Mäkipää työskentelee Uomarinteen koulussa Vantaalla. Hänen luokassaan on kuusi oppilasta, nuorin on seitsemän ja vanhin 13. Viisi oppilaista opiskelee toiminta-alueittain, yksi myös oppiaineittain. ”Oppilas opettaa hirveän paljon toista oppilasta, mikä tukee ennen kaikkea sosiaalisia taitoja, joita on vaikea opettaa muuten kuin sillä, että toimitaan ryhmässä.” Opettajan ja oppilaiden lisäksi […]

Lue lisää…

Unelmien kaupunki

Työhuoneessani on keramiikkavati, jonka nimi on Unelmieni kaupunki. Kaupungin keskellä on kohtaamispaikka, jonka ympärillä on erilaisia ihmisiä, eläimiä ja autoja. Unelmien kaupungissa kukaan ei jää yhteisön ulkopuolelle, ja siellä on tilaa kaikille. Olen kiintynyt taide-esineisiin, jotka antavat tilaa ajatella vapaasti. Kodissani on piirongin päällä keraaminen mielikuvituskala, joka tuo lämpimiä muistoja […]

Lue lisää…

Tutkimusta kehitysvammaisten taidetoiminnan etiikasta ja ”punkisti rokkaavasta” vaikuttavuuskampanjasta

Tämänkaltaisia kysymyksiä pohdin tekeillä olevassa, kehitysvammaisia aikuisia osallistavan tanssipedagogisen toiminnan etiikkaa käsittelevässä väitöstutkimuksessani Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Lähestyn aihettani taiteellis-pedagogisesti ja postkvalitatiivisesti. Taiteellis-pedagoginen tutkimus perustuu taiteelliseen ja taidepedagogiseen toimintaan. Siinä taiteen tekeminen ja opettaminen; luova, kehollinen, performatiivinen ja vuorovaikutteinen toiminta nivoutuu osaksi tiedon tuottamisen prosesseja. Postkvalitatiivisessa eli laadullisen jälkeisessä tutkimuksessa metodologisiin valintoihin […]

Lue lisää…