Työelämän tulevaisuus

Marianna Ohtonen
Marianna Ohtonen

Työelämän muutokset ovat esillä paljon monestakin syystä. Koneet tekevät enemmän ihmisten töitä, mutta ihmisten tekemä työ ei kuitenkaan ole vähentynyt siinä määrin kuin muutama vuosi sitten oletimme. Teknologinen muutos muuttaa työtehtävien sisältöjä, työn tekemisen tapoja ja – paikkoja. Hyödynnämme jo nyt automatisaatiota ja tekoälyä rutiininomaisesti monissa erilaisissa työtehtävissä. Emme välttämättä edes aina huomaa, miten aiemmin manuaalityötä vaatinut tehtävä on automatisoitunut.

Työtehtävien tuloksellinen hoitaminen vaatii meiltä teknologiataitojen lisäksi kykyä hahmottaa asioita uudella tavalla. Muutos näkyy teknologiaa hyödyntävien työtapojen ja -taitojen kehittämisen tarpeena. Miten työelämän muutokset vaikuttavat vammaisten ja osatyökykyisten työelämäosallisuuteen. Onko muutos uhka vai mahdollisuus?

Automatisaation, digitalisaation ja robotisaation vaikutus vammaisten ja osatyökykyisten työelämäosallisuuteen on kaksijakoinen. Teknologian avulla meillä on mahdollisuus mukauttaa ja muotoilla työtehtäviä. Teknologiaan perustuvat ratkaisut voivat myös toimia apuvälineenä ja auttaa työssä suoriutumisessa. Edesmennyt Stephen Hawking kykeni apuvälineiden avulla kirjoittamaan tieteellisiä artikkeleita ja menestyskirjoja ja keskusteli puhesyntetisaattorin avulla. Toisaalta samaan aikaan robotisaatio voidaan kokea uhkana, joka vähentää työtä, lisää kilpailua työmarkkinoilla ja vaikeuttaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilannetta.

Vaikka teknologia lisääntyy, korostuu työelämässä yhä enemmän yhdessä tekeminen ja verkostomainen työote. Oman osaamisen jakaminen, itsensä johtaminen ja vertaisoppiminen ovat koulutuksen ohella entistä tärkeämpiä taitoja nykypäivän työelämässä.

Vertaisvalmennus on tuttu toimintatapa sekä yrityksissä että kolmannella sektorilla. Vertaisvalmennuksesta on saatu myönteisiä kokemuksia muun muassa nuorisotyössä ja vammaisten asumispalveluissa. Vertaisvalmentajatoimintaa ja -koulutusta kokeillaan laajemmin Osatyökykyisille tie työelämään OTE-kärkihankkeen Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sekä Päijät-Hämeen alueellisissa projekteissa. Päijät-Hämeen Pähee Ote -hankkeessa (ks. Nyt tulevat vertaisvalmentajat) haetaan vertaisvalmennuksen kautta uusia malleja työhönvalmennukseen ja asiakasosallisuuteen ja sitä kautta vammaisten työllistymiseen.

Vammaisten ja osatyökykyisten työelämäosallisuus on Suomessa edelleen heikko, vaikka työmarkkinoiden yhtäaikainen pula työpaikoista ja työntekijöistä on kasvava ongelma. Näyttääkin siltä, että osatyökykyisten ja vammaisten työttömyys on sekä rakenteellinen että asenteellinen ongelma, jota eivät myönteisesti kehittyneet suhdanteet hetkessä korjaa. Jotta tulevaisuuden työelämässä myös vammaiset ja osatyökykyiset olisivat vahvemmin edustettuna, tarvitaan pitkäjänteistä yhteiskunnallista panostamista ja kannustimien kehittämistä sekä tietoa työnantajille reservissä olevasta työvoimasta. Lisäksi yritysten yhteiskuntavastuunnäkökulmaa tulisi laajentaa tärkeistä ekologisista kysymyksistä myös sosiaalisen vastuun kysymyksiin. Tässä meille kolmannen sektorin toimijoille on oma vaikuttamisen paikka.

Teksti: Marianna Ohtonen | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).