Vaivatonta, nopeaa ja ymmärrettävää

Kehitysvammaliitossa hiljakkoin työnsä aloittanut diplomi-insinööri Tapio Haanperä on ammattinimikkeeltään saavutettavuusasiantuntija. Hänen tehtävänään on uudistaa liiton ennestäänkin hyvä Papunet-verkkopalvelun saavutettavuussivusto entistä parempaan kuosiin.

Tapio Haanperä pyrkii kehittämään entistä saavutettavampia ja käyttäjäystävällisempiä verkkopalveluita.
Tapio Haanperä pyrkii kehittämään entistä saavutettavampia ja käyttäjäystävällisempiä verkkopalveluita.

Kehitysvammaliiton tuottama Papunet on verkkosivusto, joka tarjoaa tietoa puhevammaisuudesta, puhevammaisten ihmisten oikeuksista sekä mahdollisuuksista. Sen tarkoituksena on myös kertoa lukijalle, mitä on internetin saavutettavuus ja miten kehittää verkkopalveluita helpommin käytettäviksi erilaisille käyttäjäryhmille.

Tällä hetkellä Papunet-verkkopalvelun saavutettavuussivusto on käymässä läpi uudistusta, jonka suunnittelusta ja toteuttamisesta Tapio Haanperä vastaa yhdessä muiden Papunet-verkkopalvelun työntekijöiden kanssa.

Hiljakkoin Kehitysvammaliittoon Aalto-yliopistosta siirtynyt Haanperä on perehtynyt saavutettavuuskysymyksiin muun muassa väitöskirjansa teon yhteydessä. Edelleen työn alla oleva väitöskirja käsittelee verkkopalveluiden saavutettavuutta kohderyhmänä näkövammaiset käyttäjät.

”Oikeastaan puhuisin saavutettavuuden sijaan mieluummin käytettävyydestä”, täsmentää Haanperä.

Hän kuvailee näiden käsitteiden eroa konkreettisella esimerkillä.

”Kuvitellaan rakennus, jonka suureen pääaulaan pyörätuolia käyttävä ihminen haluaa mennä. Pääoven kautta aulaan ei kuitenkaan pääse suoraan, koska edessä on portaat. Aulaan päästäkseen henkilön on mentävä sisään rakennukseen takaoven kautta, kuljettava monien käytävien läpi, noustava hissillä ylös, kuljettava taas käytäviä eteenpäin, jonka jälkeen hän vihdoin monien mutkien jälkeen pääsee pääaulaan. Tällainen rakennus on teknisesti saavutettava, mutta käytettävyyden ja tehokkuuden kannata ajateltuna se on huono.”

Verkkopalveluista puhuttaessa sama ilmiö tarkoittaa oikean, olennaisen ja mielenkiintoisen tiedon löytämistä vaivattomasti, nopeasti ja ymmärrettävästi.

Koko sivusto uusiksi

Haanperällä on pähkinä poikineen purtavana Papunet-verkkopalvelun saavutettavuussivuston uudistustyössä. Pyrkimyksenä on, että uudistunut sivusto palvelisi entistä paremmin eri käyttäjiä. Myös rajanveto sisällön eri ulottuvuuksien kanssa on eräs tehtävistä, jotka liittyvät sivuoston uudistamiseen.

”Kuinka laaja sivustosta tulee, kuinka syvälle asioissa mennään, millaisia eri vammatyyppejä edustavia käyttäjäryhmiä saavutettavuudessa otetaan huomioon, keitä haluamme palvella; kaikkia saavutettavuudesta kiinnostuneita ihmisiä vai asiantuntijoita ja keitä ovat asiantuntijat?”, luettelee Haanperä uudistukseen liittyviä haasteita.

Myös saavutettavuussivuston rakenteeseen sekä moniin sisältöihin on tulossa muutoksia sekä kokonaan uusia osioita.

”Muun muassa lakiasioihin on tulossa entistä ymmärrettävämpiä selkoistuksia. Tällä hetkellä sivuston käyttäjillä pitää olla jo valmiiksi tietoa savutettavuudesta ja vammaisuudesta. Uudistuksen jälkeen myös asiaan perehtymättömät pääsevät asiasta jyvälle entistä helpommin”, Haanperä lupaa.

Uudistuksen kaikenkattavana peruslähtökohtana on vahvistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta saavutettavuuteen liittyvän tiedon jakamisesta.

”Tällä hetkellä Suomessa ei ole yhtään laajasti saavutettavuudesta kertovaa suomenkielistä sivustoa. Meillä on nyt hyvä sauma tehdä ensimmäinen”, vakuuttaa Haanperä.

Papunet-verkkopalvelun saavutettavuussivuston ensimmäinen versio julkistetaan ensi kesänä.

Papunetin saavutettavuussivut (papunet.net)

Teksti: Eeva Grönstrand | Kuva: Eeva Grönstrand | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).