2017 nro 1 - Kaikki uutiset

Sivu 1 / 1 (6 artikkelia)

Kaikki ovat kielessä kiinni!

Kieli on metka asia. Suurin osa vuorovaikutuksesta ihmisten välillä käydään kielellisesti. Monet meistä käyttävät pääosan työpäivästään kirjoittamalla tai lukemalla erilaisia tekstejä. Kieli mellastaa myös päämme sisällä, sillä ajatuksemme ovat paljolti kielellisiä. Loppujen lopuksi kieli on kuitenkin hyvin arkinen asia. Se on kaikkialla ja kaikessa mukana, ja sitä käytetään enimmäkseen sen […]

Lue lisää…

Perheentalossa kohdataan!

Kuopion keskustaan, torin alle valmistui muutamia vuosia sitten uusi kauppakeskus Apaja, jota rakennettaessa saavutettavuus otettiin hyvin huomioon. Maanalaisiin tiloihin pääsee helposti hisseillä ja liukuportailla. Myös viitoitukset on tehty niin selkeiksi, että kaikkien on niitä helppo ymmärtää. Keskeisen sijaintinsa ja saavuttavuutensa vuoksi Apaja tarjoaa monien muiden palvelujen ohella erinomaiset toimintaedellytykset myös […]

Lue lisää…

Vaivatonta, nopeaa ja ymmärrettävää

Kehitysvammaliiton tuottama Papunet on verkkosivusto, joka tarjoaa tietoa puhevammaisuudesta, puhevammaisten ihmisten oikeuksista sekä mahdollisuuksista. Sen tarkoituksena on myös kertoa lukijalle, mitä on internetin saavutettavuus ja miten kehittää verkkopalveluita helpommin käytettäviksi erilaisille käyttäjäryhmille. Tällä hetkellä Papunet-verkkopalvelun saavutettavuussivusto on käymässä läpi uudistusta, jonka suunnittelusta ja toteuttamisesta Tapio Haanperä vastaa yhdessä muiden Papunet-verkkopalvelun […]

Lue lisää…

Valtakunnallista vammaisnäkökulmaa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on toteuttanut vuodesta 2012 lähtien Alueellisen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusta (ATH). Tutkimus on koko maata kattava. Kehitysvammaliitto on mukana THL:n ja RAY:n koordinoimassa järjestötoimijoiden tutkimusverkostossa, jossa hyödynnetään ATH-tutkimuksen laajaa kyselyaineistoa. Olemme lähestyneet ATH-aineistoa vammaisnäkökulmasta, ja julkaisseet kolme artikkelia, joissa olemme tarkastelleet taloudellista tilannetta, yhteiskuntaan osallistumista […]

Lue lisää…

Vapaus ja vastuu

Kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten elämässä joudutaan usein rajankäyntiin vapauden ja vastuun kysymyksissä. Monella on suuri tarve itsenäistymiseen ja omasta elämästä päättämiseen. Kuitenkin lopullinen päätäntävalta kehitysvammaisten ihmisten asioihin on ammattilaisilla. Olin kehitysvammahuollon psykologina 1980-luvun loppupuolella. Psykologian opinnot eivät suoraan valmista millekään psykologian sovellutusalueelle, vaan työtehtävät on opittava käytännössä. Kehitysvamma-ala on työntekijöilleen […]

Lue lisää…

Digiminimi

Osallistuin joitakin vuosia sitten Aalto-yliopiston käyttäjäkeskeisen suunnittelun koulutusohjelmaan. Opiskelujen yhteydessä testasimme erilaisia palveluja ja tuotteita kuten julkishallinnon ja yritysten verkkosivuja sekä hissien käytettävyyttä. Kyllä, luitte oikein, testasimme myös hissejä. Kuljimme hissimatkoja pysäköintitilasta kauppakerrokseen, videoimme käyttöliittymän toimivuutta, havainnoimme ja haastattelimme hississä kulkijoita. Kouluttajana oli Kone-yhtiön silloinen käytettävyysasiantuntija. Olin hyvässä opissa. Opiskelujakso […]

Lue lisää…