RAI ID -menetelmä Hoivatiellä

Hoivatiellä käytössä oleva RAI ID -järjestelmä on tarkoitettu asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin sekä hoito, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.

Hymyilevä ihminen keinussa.
RAI ID -arviointiprosessissa asiakkaat osallistuvat oman palveluntarpeensa arviointiin.

RAI ID -järjestelmä otettiin Hoivatiellä käyttöön syksyllä 2022. Tämän jälkeen Hoivatie on järjestänyt aktiivisesti RAI ID -koulutuksia yhteistyössä GeroFuturen kanssa. Kohderyhmänä on vammaisten parissa työskentelevät ohjaajat sekä esihenkilöt, jotka tekevät RAI ID-arviointeja. Koulutuksessa opitaan keräämään tietoja RAI ID -arvioinnin tekemiseksi sekä suorittamaan arviointi luotettavasti.

”RAI ID -järjestelmän avulla pystytään hyvin perustelemaan työn vaikuttavuutta ja laatua. Sen avulla pystytään konkreettisesti tarkastelemaan asiakkaalle annetun tuen ja ohjauksen tuloksellisuutta eri osa-alueilla, Hoivatien vammaispalveluiden palvelujohtaja Tiina Lotvonen toteaa.

RAI ID -menetelmä tarjoaa valtakunnallisesti yhteisen ja luotettavan toimintakyvyn ja palveluntarpeen arvioinnin mittarin. Yhtenäinen toimintakykyarviointi mahdollistaa yhteisen kielen kuvaamaan asiakkaan tilannetta.

”RAI ID:n avulla asiakkaan tuen tarpeen ja toimintakyvyn määrittely helpottuu. Menetelmän tuloksia hyödynnetään palvelun toteuttamissuunnitelman arvioinnissa”, Lotvonen jatkaa.

Arjen haasteiden tunnistamista

Oma-ohjaaja toteuttaa arvioinnin aina yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Asiakas osallistuu itse osaksi arviointiprosessia mahdollisuuksien mukaan. Koko tiimi sekä omaiset ja läheiset ovat tietoisia meneillään olevasta arviointiprosessista. Lisäksi omaiset ja läheiset voivat asiakkaan halutessa osallistua arvioinnin tekemiseen omaohjaajan kanssa.

”Asiakkaille on ollut tärkeää, että saavat osallistua ja heiltä kysytään asioita. Omaohjaajat ovat myös suuressa roolissa arvioinnin toteuttamisessa, sillä he ovat parhaita asiantuntijoita asiakkaiden asioissa”, Hoivatien VillaKarelian palveluvastaava Jenna Toikka-Matikainen kertoo.

Keskeistä arvioinnissa on tunnistaa arjen selviytymiseen vaikuttavat ongelmat. Tavoitteet asetetaan tukemaan elämänlaadun parantumista ja omatoimisuuden vahvistamista.

”Arvioinnit auttavat ohjaajaa ajattelemaan niin sanotusti perusarjen ulkopuolelta, ja niissä voi tulla esiin myös uusia asioita”, Toikka-Matikainen toteaa.

Arviointi tehdään puolen vuoden välein tai kun asiakkaan vointi muuttuu oleellisesti. Lisäksi arviointi tehdään aina uusille asiakkaille.

Välillä arviointi on vielä haasteellista, sillä jotkut asiakkaat eivät osaa ilmaista itseään puheella. Lisäksi heidän haasteensa eivät ole aina fyysisessä toimintakyvyssä, vaan myös toiminnanohjauksessa.

”Olen kiitollinen, että RAI ID -menetelmää kehitetään jatkuvasti niin, että vammaisten osuus saadaan koko ajan enemmän ja enemmän näkyviin. Lisäksi meitä koulutetaan menetelmään aktiivisesti, joten pysymme hyvin ajan tasalla muutoksista”, Toikka-Matikainen summaa.

Teksti: Reetta Haapalainen | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).