Kulttuuri - Kaikki uutiset

Sivu 1 / 2 (18 artikkelia)

Taidetta ilman etuliitteitä

Erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat ja taidekäsityöläiset työskentelevät suurelta osin työ- ja päivätoimintakeskuksissa. Heidän mahdollisuutensa ansaita rahaa taiteen tekemisellä ovat hyvin rajalliset. Kolmivuotinen Vertaistaiteilijat-hanke syntyi tarpeesta kehittää erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden ja taidekäsityöläisten työelämätaitoja ja ansaintamahdollisuuksia. Hanke pyrkii myös löytämään keinoja, joilla erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat ja heidän teoksensa olisivat helpommin […]

Lue lisää…

Unelmien kaupunki

Työhuoneessani on keramiikkavati, jonka nimi on Unelmieni kaupunki. Kaupungin keskellä on kohtaamispaikka, jonka ympärillä on erilaisia ihmisiä, eläimiä ja autoja. Unelmien kaupungissa kukaan ei jää yhteisön ulkopuolelle, ja siellä on tilaa kaikille. Olen kiintynyt taide-esineisiin, jotka antavat tilaa ajatella vapaasti. Kodissani on piirongin päällä keraaminen mielikuvituskala, joka tuo lämpimiä muistoja […]

Lue lisää…

Tutkimusta kehitysvammaisten taidetoiminnan etiikasta ja ”punkisti rokkaavasta” vaikuttavuuskampanjasta

Tämänkaltaisia kysymyksiä pohdin tekeillä olevassa, kehitysvammaisia aikuisia osallistavan tanssipedagogisen toiminnan etiikkaa käsittelevässä väitöstutkimuksessani Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Lähestyn aihettani taiteellis-pedagogisesti ja postkvalitatiivisesti. Taiteellis-pedagoginen tutkimus perustuu taiteelliseen ja taidepedagogiseen toimintaan. Siinä taiteen tekeminen ja opettaminen; luova, kehollinen, performatiivinen ja vuorovaikutteinen toiminta nivoutuu osaksi tiedon tuottamisen prosesseja. Postkvalitatiivisessa eli laadullisen jälkeisessä tutkimuksessa metodologisiin valintoihin […]

Lue lisää…

Räppäävä professori selkokielen asialla

Selkokieli on tulossa kovaa vauhtia osaksi Saksan lainsäädäntöä. 1.1.2018 lähtien kehitysvammaiset henkilöt ovat voineet tietyin ehdoin vaatia viranomaisten päätöksiä ja tiedotusta selkokielellä. Muutos tarkoittaa sitä, että viranomaisten on opittava käyttämään selkokieltä. Tässä viranomaisia auttaa selkotutkimuskeskus eli Forschungsstelle Leichte Sprache. Se tekee selkosaksan tutkimusta ja muokkaa vaikeita viranomaistekstejä selkokielelle. Keskuksen johtaja, […]

Lue lisää…

Ilmaisuvoimaa ja elämyksellisyyttä

Veikko Halmetoja solahti luontevasti kuvataiteen maailmaan jo koulupoikana kotikaupungissaan Mäntässä, jossa kuvataiteet kukoistavat Serlachius-museoiden ja kuvataideviikkojen ansiosta. Halmetoja oli useana vuonna kesätöissä Mäntän kuvataideviikoilla jo nuoresta alkaen. ”Olen nähnyt kaikki Mäntän kuvataideviikkojen näyttelyt, joita siellä on ylipäänsä järjestetty”, Halmetoja mainitsee. Mäntästä Halmetojan tie vei Tampereelle opiskelemaan kirjallisuutta. Opintojaan hän rahoitti […]

Lue lisää…

”Nerokas ratkaisu!”

Vuonna 1962 Iisalmessa syntynyt kirjailija Eppu Nuotio julkaisi vuosina 2003-2005 kolmiosaisen Varkaus-sarjan, joka kertoo Annukka Lehmuksesta. Ensimmäinen osa, Peiton paikka, käsittelee Annukan lapsuutta 1960-luvun Varkaudessa. Toinen osa, Neitsytmatka, keskittyy Annukan teinivuosiin. Viimeinen osa, Onnellinen loppu, kertoo jo 40-vuotiaaksi ehtineen Annukan elämästä 2000-luvun alun Helsingissä. Nuotio valitsi selkomukautettavaksi sarjan ensimmäisen osan […]

Lue lisää…

Lukuiloa ja ystävyyttä

”Minä luen sinulle -kampanjan tarkoituksena on edistää erilaisten ihmisten kohtaamista yhteisen lukuilon äärellä. Selkokielinen lukuhetki on oiva tapa tutustua uusiin ihmisiin, sillä ääneen luettu tarina tarjoaa jutun juurta keskusteluun”, toteaa projektisuunnittelija Minna Salonen Kehitysvammaliiton Selkokeskuksesta. Kansainvälistä maailman ääneenlukemisen päivää vietetään 8.2.2018. Selkokeskus ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry toteuttavat […]

Lue lisää…

Mahdollinen vai mahdoton inkluusio?

Tuulikki Laes on koulutukseltaan musiikin tohtori ja hän on työskennellyt aiemmin musiikkikoulu Resonaarissa erityisryhmien musiikinopettajana. Työ johdatti hänet pohtimaan, kuinka musiikinopetusta voitaisiin kehittää. Tänä keväänä Laes väitteli Sibelius-Akatemiassa tohtoriksi. Hänen väitöskirjansa Inkluusio – mahdollinen vai mahdoton? tarkastelee inkluusion monitulkintaisuutta musiikkikasvatuksessa. ”Väitöskirjassani tutkin, kuinka pedagogiikkaa, käytänteitä, asenteita ja institutionaalisia rakenteita voitaisiin […]

Lue lisää…

ArtsEqual lisää osallisuutta ja hyvinvointia

Parhaillaan käynnissä oleva Taideyliopiston koordinoima ja Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ArtsEqual-hanke tutkii, kuinka taide ja taidekasvatus kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Toisin sanoen hankkeessa tarkastellaan taiteen yhteiskunnallista merkitystä ja vaikutuksia nimenomaan tasa-arvon näkökulmista ja pyritään kehittämään sellaisia taiteen ja taidekasvatuksen palveluja, […]

Lue lisää…

Uusi päivä vuorollaan tulee

Olen kulttuurin vankkumaton ystävä. Teatteriesitys, taidenäyttely, hyvä kirja, elokuva tai konsertti saa minut innostumaan, miettimään syntyjä syviä, nauramaan ja itkemään. Näin kävi myös taannoin Rohkea rampa, vimmainen vammainen -valokuvanäyttelyssä. Näyttelyssä oli esillä kuvia luovista ja rohkeista, oman tiensä kulkijoista. Avajaisissa sain tilaisuuden osallistua itse taidetapahtumaan. Asetuimme valokuvattaviksi ja jaoimme toisillemme […]

Lue lisää…