Arkisto - Kaikki uutiset

Sivu 2 / 31 (307 artikkelia)

Maapallosta selkoa

Markus Hotakainen on tietokirjailija ja tiedetoimittaja, joka on julkaissut yleiskielisiä tietokirjoja esimerkiksi tähtitieteestä ja avaruustutkimuksesta. Selkokielellä Hotakainen on aiemmin kirjoittanut avaruudesta. Kun kustantamosta ehdotettiin, että Hotakainen kirjoittaisi selkokielisen tietokirjan maapallosta, hän päätti pyytää avukseen kollegaansa Laura Ertimoa. Maantieteilijä ja tietokirjailija Laura Ertimo on tehnyt maailmankartastoja sekä julkaissut useita koko perheen […]

Lue lisää…

Onnellinen tässä ja nyt

”Poikani on antanut minulle sen ymmärryksen, että elämässä on hyväksyttävä kaikki, mitä tapahtuu. Myös äitini opetti, että ei kannata taistella sellaista vastaan, mitä et voi muuttaa. Peruuttamattomia asioita ei kannata jäädä kaivelemaan ja katkeroitumaan niistä, vaan on hyväksyttävä tosiasiat ja pyrittävä rakentamaan mahdollisimman hyvä elämä niiden varaan”, kiteyttää Anne Brunila […]

Lue lisää…

Live kouluttaa maahanmuuttajia

Erityisopettaja ja opinto-ohjaaja Marja-Liisa ”Marsa” Perttula on opettanut maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita jo yli 30 vuotta. Hän työskentelee ammattiopisto Livessä, joka on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Live tunnettiin aikaisemmin nimellä Keskuspuiston ammattioppilaitos. Livessä Perttulalla on tullut jo 10. työvuosi täyteen. ”Aloitin urani luokanopettajana peruskoulussa samaan aikaan, kun Suomeen oli juuri alkanut tulla […]

Lue lisää…

Virallinen tieto ei aina riitä

”Vammaisilla maahanmuuttajilla on tietoa Suomen vammaishuollon tukijärjestelmistä, mutta usein se on vääränlaista, sillä tieto on peräisin omasta tuttavapiiristä, Facebookista tai se perustuu jonkin yksittäisen ihmisen tapaukseen. Monet maahanmuuttajat ajattelevat, että jos jotain henkilöä on autettu, niin varmasti muitakin autetaan samalla tavalla. Esimerkiksi kuljetuspalveluihin ja autoavustuksiin liittyy paljon väärinymmärryksiä. Ei tiedetä, […]

Lue lisää…

Selkeyttä potilaan tilanteeseen

Kulttuuripsykiatrian poliklinikka on alun perin toiminut kuurojen psykiatrian poliklinikkana 1990-luvulta alkaen. Vuodesta 2014 lähtien poliklinikan toiminta laajeni kattamaan myös maahanmuuttajataustaiset potilaat. ”Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä monenlaisten syiden vuoksi. Usein meille tulee tutkittavaksi henkilöitä, joilla epäillään olevan kehitysvamma. Lähettävänä tahona on esimerkiksi koulu tai maahanmuuttajien kotoutuspalvelu, joissa ihmetellään, kun henkilö […]

Lue lisää…

Tietoa omista oikeuksista ja mahdollisuuksista

Maahanmuuttajataustaisten vammaisten henkilöiden tilanteesta Suomessa on vähän tutkimustietoa, vaikka heidän määränsä vammaispalvelujen asiakkaina oletetaan kasvavan. Eräs harvoista maahanmuuttajia koskevista tutkimuksista on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön AmiD-hanke, joka kartoitti vammaisten maahanmuuttajien ja pakolaisten tilannetta Suomessa. Selvityksestä ilmeni, että siirtyminen maahanmuuttajapalveluista vammaispalveluihin on usein taitekohta, jossa vammaiset maahanmuuttajat tippuvat palveluiden piiristä. Palveluiden ulkopuolelle jääminen […]

Lue lisää…

Vaativan erityisen tuen näkymiä ammatillisessa koulutuksessa

Oman myllerryksensä amisten arkeen toi keväällä puhjennut koronavirusepidemia. Tuoreilla lakimuutoksilla ja kehittämisohjelmilla pyritään kuitenkin vastaamaan koulutuksen haasteisiin. Suomessa toimii kuusi ammatillista erityisoppilaitosta, jotka tarjoavat vaativana erityisenä tukena järjestettävää koulutusta. Lisäksi viidellä koulutuksen järjestäjällä on vaativan erityisen tuen järjestämisen rajattu tehtävä. Opinahjoissa opiskelee vajaat 5 000 vaativan erityisen tuen opiskelijaa. Vaativa erityinen […]

Lue lisää…

Vantti auttaa työllistymään

Vantaalaisten yritysten työvoiman saannin esteenä on alueen työikäisten heikko ammattitaito. Vantaan työvoimasta noin 32 %:lla on matala koulutustaso tai ei koulutusta lainkaan. Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen tavoitteena on työvoiman ammatillisen osaamisen vahvistaminen, työllisyyden parantaminen sekä työpaikkojen kehittäminen ja lisääminen tilanteessa, jossa yritysten automatisaatio muuttaa työn luonnetta. Kohderyhmänä ovat erityisesti matalasti […]

Lue lisää…

Kyvykkyyden vaatimus ja ihmisoikeuksien toteutuminen palvelujärjestelmässä

Kansalaispolitiikka on osa yhteiskuntapolitiikka. Saadakseen yhtäläiset oikeudet ja etuisuudet yhteiskunnassa ihmisen on täytettävä myös kansalaisuuteen kytketyt velvollisuudet. Kansalaisuuspolitiikka kytkeytyy ihmisoikeuspolitiikkaan, sillä kansalaisuus ja sen tunnustaminen ovat ihmisoikeuksien toteutumisen ehto. Esimerkiksi Suomen sterilointikomitean mietinnössä vuodelta 1929 todetaan, että ”yleisesti tunnustettu oikeusperiaate on, että yksilön edun on väistyttävä silloin kun hänen ja […]

Lue lisää…

Anna vieraalle mahdollisuus

Yhdeksän vuotta sitten kesällä minusta tuli maahanmuuttaja, kun lähdin Pohjois-Italiaan töihin suorittamaan silloisten opintojeni harjoittelua. Jo paljon nuorempana, 18-vuotiaana minulla oli lyhyt maahanmuuttokokemus, kun muutin au-pairiksi Itävaltaan. Niin nuorena en vielä ajatellut asiaa kovin syvällisesti maahanmuuton kannalta, mutta Italiassa melkein kahdeksan vuotta myöhemmin näkökulma oli jo toinen. Elettiin vuotta 2011 […]

Lue lisää…