Arkisto - Kaikki uutiset

Sivu 3 / 31 (307 artikkelia)

Maahanmuuttajat tarvitsevat tukeamme

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta maahanmuuttajien kotouttaminen? Tuleeko mieleesi kielen oppiminen, yhteiskuntaan liittyminen, kouluttautuminen ja kenties työllistyminen. Kotouttamisen tarkoituksena on luoda maahanmuuttajalle mahdollisimman nopeasti itsenäisen ja tasavertaisen kansalaisuuden vaatimat valmiudet. Miten tämä toteutuu, jos maahanmuuttaja tarvitsee vamman, pitkäaikaissairauden tai muun syyn vuoksi erityisiä tukitoimia ja kuntoutusta? Laissa kotouttaminen määritellään määräaikaiseksi […]

Lue lisää…

Korona-aika lisäsi selkokielisen tiedotuksen tarvetta

alkuvuodesta 2020 Suomeakin kohdannut koronavirus on osoittautunut merkittäväksi uhaksi monen terveydelle. Uutisoinnin ulkopuolelle ei ole voitu jättää ketään, sillä ymmärrettävät ohjeet ovat olleet ihmisten terveyden kannalta elintärkeitä. Koronaviruksesta tiedottaminen selkokielellä on ollut erityisen tärkeää, sillä moni selkokielen käyttäjistä kuuluu koronaviruksen riskiryhmään. Niin järjestöt kuin viranomaisetkin päättivät vastata kysyntään ja panostaa […]

Lue lisää…

Hoivarobottien monet kasvot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen robotiikka on kehittyvässä vaiheessa. Robottien hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa on rajallista, mutta teknologisen kehityksen myötä roboteille löydetään uusia käyttökohteita. Teknologian lisääminen ihmiskeskeisesti toteutettavassa hoidossa ja hoivassa asettaa robotiikalle erityisiä vaatimuksia, oli sen sovelluskohde sitten toiminnallinen tai sosiaalinen. Millaisia robotteja asumispalvelujen ja päivätoiminnan tarpeisiin on tarjolla nyt ja tulevaisuudessa, miten […]

Lue lisää…

Apu ja tuki avaavat mahdollisuuksia

Liike-elämän oppien mukaan kriisi on mahdollisuus vaihtaa suuntaa ja kasvaa samalla henkisesti. Kevään aikana uudistumisen ja kasvun paikkoja on ollut tarjolla runsaasti niin yrityksille kuin yksilöillekin aivan tavallisessa arjessa, kun koronavirus on yllättäen pysäyttänyt yhteiskunnan ja erityisesti talouselämän rattaat. Poliitikot ovat rientäneet yhtenä joukkona yrittäjien avuksi. Aikaiseksi on saatu nopeasti […]

Lue lisää…

Korona muuttaa arkea ja aikalaiskokemusta

Koronaviruksen aikaansaamat poikkeusolot koettelevat suomalaisten henkistä hyvinvointia ja ihmissuhteita. Tämä nousee esille myös Kehitysvammaliiton neuvontapalstoilla, live-chateissa ja puhelinneuvonnassa. Kehitysvammaliittoon tulleista yhteydenotoista suurin osa on liittynyt turvattomuuteen, yksinäisyyteen tai epätietoisuuteen. Poikkeusolot ovat koetelleet kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän perheitään myös taloudellisesti esimerkiksi siten, että työosuusrahan maksaminen on keskeytetty, eikä sille ole saatavissa […]

Lue lisää…

Korona vauhditti digiloikkaa

Juuassa sijaitseva työ- ja päivätoimintakeskus Touhula suljettiin koronavirusepidemian vuoksi päivittäiseltä toiminnalta 18.3. alkaen. Yksikön sulkemisen vuosi etäyhteyksien päähän joutuneet keskuksen asiakkaat eivät kuitenkaan olleet ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, sillä toimintakeskuksessa on kokeiltu etäyhteyksiä jo aiemminkin. ”Meillä Juuassa on kokeiltu etäpäivätoimintaa jo viime talvena, jolloin teimme etäyhteydellä muun muassa tukikäyntejä itsenäisesti […]

Lue lisää…

Vaalijala tarjoaa myös lastensuojelupalveluja

Vaalijalan historia on jo yli sadan vuoden pituinen ja se tunnetaan parhaiten kehitysvammaisten ihmisten palvelujen tuottajajana Itä-Suomessa. Nykyisin Vaalijala tarjoaa vaikeassa elämäntilanteessa oleville lapsille tukea myös lastensuojelullisilla perusteilla ja ilman kehitysvammadiagnoosia. Nimenvaihdos kehitysvammalaitoksesta paremmin nykyistä toimintaa kuvaavaksi osaamis- ja tukikeskukseksi kertoo Vaalijalan asiakaspohjan laajentumisesta. ”Lasten psykiatrisista- ja kuntoutuspaikoista on koko […]

Lue lisää…

Ehkäisevä päihdetyö on myös ehkäisevää lastensuojelua

Sekä ehkäisevän päihdetyön että ehkäisevän lastensuojelun ideana on tarjota apua ja tukea riittävän varhain. Molemmissa tavoitteena on ehkäistä ongelmien syntymistä tai pahenemista. Esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksissa ehkäisevää päihdetyötä ja lastensuojelua voivat olla esimerkiksi päihdeoppitunnit, joissa lasten ja nuorten kanssa keskustellaan päihteistä toiminnallisten menetelmien avulla. Opetuksen tarkoituksena on, että nuori saa […]

Lue lisää…

FASD on arka asia

Suomessa syntyy vuosittain 600-3000 sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaurioittamaa lasta. Suurin osa näistä lapsista on lastensuojelun asiakkaita ja he asuvat sijaisperheissä, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviämisessä ja erityislapsen kanssa toimimisessa. FASD-lapset ja -nuoret eivät ole yhdenmukainen ryhmä, vaan FASD-oireyhtymien kirjo ilmenee hyvin moninaisina yksilöllisinä tuen tarpeina riippuen siitä, missä vaiheessa raskautta ja […]

Lue lisää…

Koti eniten tukea tarvitseville

Lapset ovat alun perin olleet Sylvia-kodin toiminnan ytimessä. Sylvia-koti perustettiin alkujaan kehitysvammaisten lasten hoitopaikaksi ja ajatuksissa se yhdistetään edelleen lapsiin. ”Ensimmäisessä Sylvia-kodin yksikössä asui yli 180 lasta ja he kävivät koulua samassa paikassa, jossa asuivat. Vuosien varrella yhteiskunnallinen tilanne on muuttunut siten, että nykyisin kehitysvammaiset lapset asuvat kotonaan ja perheet […]

Lue lisää…