”Kyllä maailma kehittyy!”

Savon ammattiopiston työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa TELMA-koulutuksessa hyödynnetään tietotekniikkaa erittäin monipuolisesti oppimisen ja päätöksenteon tukena. Oppilaitos on edelläkävijä laitteiden käytössä kaikissa oppimistilanteissa sekä iPadilla käytettävän oppimismateriaalin tuotannossa.

Eetu Pääkkösen iPadiin on ladattu valmiiksi lauseita ja sanoja, joiden avulla hän voi kommunikoida vieraiden ihmisten kanssa ja tehdä itsensä ymmärretyksi.
Eetu Pääkkösen iPadiin on ladattu valmiiksi lauseita ja sanoja, joiden avulla hän voi kommunikoida vieraiden ihmisten kanssa ja tehdä itsensä ymmärretyksi.

Tietotekniikan käyttö on muuttunut osaksi arkea Savon ammattiopiston työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa TELMA-koulutuksessa. Älypuhelimet, iPadit ja jopa taikalattia ovat opiskelijoiden apuna kommunikaatiossa, liikkumisessa, erilaisten yksilöllisten toimintojen suunnittelussa ja tietenkin opinnoissa.

Savon ammattiopistoon hankittiin iPadit päivittäiseen opetuskäyttöön Täpytin tukena työhön ja itsenäiseen elämään -projektista saatujen hyvien kokemusten rohkaisemana.

Projektissa havaittiin iPadin toimivan erinomaisesti erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetuksen rikastajana. Laitteen vahvuutena on symbolien ja kuvakielen käyttäminen, helppokäyttöisyys, ohjelmien toimivuus ja kosketuspinnan tarkkuus.

IPadin avulla opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea kommunikoinnissaan, voivat tuoda esiin omaa osaamistaan ja kykyjään.

”Kuvat ovat vahvaa arjen viestintää ja ne voivat tuoda opiskelijoiden ja opetushenkilöstön välille yhteyden ilman sanoja”, toteaa TELMA-luokan tutoropettaja ja tutkintovastaava Siru Helama.

iPadin avulla on mahdollista luoda jokaiselle opiskelijalle yksilölliset oppimistehtävät siten, että jokainen voi suoriutua tehtävistään oman toimintakykynsä mukaisesti. Yhteisiä asioita, kuten viikko-ohjelmaa, päivän säätä ja ruokalistaa on helppo käsitellä visuaalisesti iPadin kautta. Laitteiden avulla etsitään kaikille soveltuvia erilaisia oppimistilanteita sekä oppilaitoksessa että sen ulkopuolella.

iPadit ovat niin kiinteä osa opetusta, että niitä käytetään lähes kaikissa tilanteissa.

TELMA-luokan tutoropettaja ja tutkintovastaava Siru Helama kehuu vuolaasti älylaitteiden käyttöä opetuksen tukena.
TELMA-luokan tutoropettaja ja tutkintovastaava Siru Helama kehuu vuolaasti älylaitteiden käyttöä opetuksen tukena.

”Tietoteknisten laitteiden kautta on mahdollista tuottaa yhdessä jaettuja luottamuksen ja ilon kokemuksia. Lisäksi opiskelijoiden itsemääräämisoikeus oman opiskelun suunnittelussa, HOKSin (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) laadinnassa ja opiskelun toteuttamisessa monipuolistuu. Opiskelijat ehdottavat itse laitteiden avulla, mitä haluaisivat opiskella”, Helama kertoo.

Hauska taikalattia

Oppilaitoksessa on myös käytössä taikalattia, jonka toiminta perustuu valmiiksi ladattuihin tai itsetehtyihin sovelluksiin. Käyttäjä liikkuu esimerkiksi hyppimällä tai vaikkapa pyörätuolilla lattiaan heijastetun sovelluksen päällä saadakseen sen reagoimaan haluamallaan tavalla. Jatkuvasti muuttuva grafiikka innostaa ja motivoi toimintakykyyn katsomatta ratkomaan tehtäviä ja kehittämään monia taitoja hauskalla tavalla.

Taikalattiaa voidaan käyttää liikkumalla sen päällä esimerkiksi pyörätuolilla tai hyppimällä.
Taikalattiaa voidaan käyttää liikkumalla sen päällä esimerkiksi pyörätuolilla tai hyppimällä.

Tukea päätöksentekoon

Telma-opiskelun aikana opiskelijat suorittavat Tuettu päätöksenteko -koulutuksen ja omaksuvat oman tapansa vaikuttaa. Monet Telma-opiskelijat hankkivat jo koulutuksen aikana omaan käyttöönsä iPadin ohjelmistoineen.

Osa opiskelijoista kommunikoi lähes täysin kommunikaatio-ohjelmien kautta, kun taas osa tarvitsee laitteita vain tukemaan omaa puhumistaan.

Eetu Pääkköselle iPad on helpoin apuväline kommunikointiin uusissa tilanteissa.  Pääkkösen iPadiin on ladattu valmiiksi lauseita ja sanoja, joiden avulla hän voi kommunikoida vieraiden ihmisten kanssa ja tehdä itsensä ymmärretyksi.

Myös Myanmarista Suomeen muuttaneelle Lay Ku Htoolle iPad on hyvin tärkeä laite sekä kommunikoinnin että myös suomen kielen oppimisen kannalta.

Myanmarista Suomeen muuttaneelle Lay Ku Htoolle iPad on kommunikoinnin ohella tärkeä laite myös suomen kielen oppimisen kannalta. Tomi Pyykkösen laitteeseen on ladattu hyvin paljon sanoja ja muuta tietoa, joka auttaa myös opettajia sekä ohjaajia ymmärtämään paremmin, mitä hän haluaa sanoa.
Myanmarista Suomeen muuttaneelle Lay Ku Htoolle iPad on kommunikoinnin ohella tärkeä laite myös suomen kielen oppimisen kannalta. Tomi Pyykkösen laitteeseen on ladattu hyvin paljon sanoja ja muuta tietoa, joka auttaa myös opettajia sekä ohjaajia ymmärtämään paremmin, mitä hän haluaa sanoa.

Tomi Pyykkönen kommunikoi omalla laitteellaan hyvin paljon. Siksi hänen laitteeseensa on ladattu hyvin paljon sanoja, tauluja ja muuta tietoa, joka auttaa myös opettajia sekä ohjaajia ymmärtämään paremmin, mitä hän haluaa sanoa.

Kännykkä mahdollistaa työnteon

19-vuotias Joni Paulus käy työharjoittelussa Clas Ohlsonilla. Hänen tehtäviinsä kuuluu erilaisten myyntiartikkeleiden hyllyttäminen myymälässä. Paulus ei osaa lukea eikä kirjoittaa, mutta hän tuntee numerot, joten hän voi lukea skannerin avulla tuotteiden numerosarjoja ja löytää niiden avulla oikean hyllyn kullekin tuotteelle.

Paulus käyttää kännykkänsä mikrofonia, jonka avulla hän voi lähettää itsenäisesti opettajalleen ja ohjaajalleen ääniviestejä tai tilanteen mukaan myös erilaisia hymiöitä. Niiden avulla opettaja ja ohjaaja pysyvät ajan tasalla Pauluksen tilanteesta työpaikalla.

Myös parikymppisen Alma Toropaisen itsenäisyys on lisääntynyt huomattavasti älypuhelimen avulla. Hän käyttää WhatsApp -sovellusta itsenäisen liikkumisen tukena.  Hän pystyy myös kertomaan sovelluksen kautta itsenäisesti omia terveystietojaan.

Joni Paulus ja Alma Toropainen käyttävät kännyköitä muun muassa keskinäiseen viestittelyynsä WhatsApp-sovelluksen tai Skypen kautta.
Joni Paulus ja Alma Toropainen käyttävät kännyköitä muun muassa keskinäiseen viestittelyynsä WhatsApp-sovelluksen tai Skypen kautta.

Nuorten sosiaalinen kanssakäyminen on lisääntynyt älypuhelinten myötä. Paulus ja Toropainen ovat hyvin tiiviisti keskenään WhatsApp- tai Skype -yhteydessä puhelimiensa avulla.

”Kyllä maailma kehittyy”, toteaa Paulus tyytyväisenä.

Pedagogisesti oivallisia laitteita

Helaman kokemuksen mukaan tietoteknisiä laitteita voidaan hyödyntää monipuolisesti jokaisen vaikeavammaisen opiskelijan yksilöllisessä oppimisessa.

”Kaikkien aistien yhtäaikainen käyttäminen helpottaa oppimista ja opitun mieleen palauttamista. Kun opiskelijan ja opettajan huomio on kohdentunut yhtäaikaisesti samaan asiaan, siitä voidaan keskustella tasa-arvoisesti ja vastavuoroisesti sekä opiskelijan että opettajan näkökulmista. Myös oppimistilanteiden toistot ovat helppoja järjestää eri oppimisympäristöissä iPadin avulla. Lisäksi voimme hyödyntää ennakoimattomat oppimistilanteet tietoteknisten laitteiden avulla esimerkiksi kuvaamalla ja kertaamalla ne toisissa oppimistilanteissa”, Helama toteaa.

Teksti: Eeva Grönstrand | Kuva: Eeva Grönstrand | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).