Digitaalinen ryhmäkalenteri lisää osallisuutta toimintakeskuksessa

Eurajoella, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskus Toimarissa otettiin käyttöön digitaalinen ryhmäkalenteri, joka korvasi vanhan manuaalisen taulukalenterin. Digitaalinen kalenteri lisää asiakkaiden osallisuutta ja kannustaa toimintaan.

Lähikuva nuoresta naisesta.
Artikkelin kirjoittaja Jenni Huhtasalo työskentelee erikoistutkijana Satakunnan ammattikorkeakoulussa sekä Turun yliopiston Sote-akatemiassa.

Digitaalisen ryhmäkalenteri on korvannut aikaisemmin käytössä olleen perinteisen kalenterin, johon kirjoitettiin tussilla ja kiinnitettiin kuvia magneeteilla. Digitaalinen ryhmäkalenterisovellus on ladattu suurelle älytaululle ja se toimii näyttöä koskettamalla.

Idea ryhmäkalenterin muuttamisesta digitaaliseen muotoon tuli Toimarissa työskentelevältä lähihoitaja Olli Koskelta. Kalenterisovelluksen kehittämisessä on painottunut osallisuus ja yhteiskehittäminen, joten ryhmäkalenteria on testattu henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa alusta lähtien.

Asiakkaiden kokemusten perusteella kalenteria on kehitetty toimivampaan suuntaan ja vastaamaan paremmin henkilökunnan ja asiakkaiden tarpeisiin. Ryhmäkalenterin muuttamisessa digitaaliseen muotoon on ollut asiakkaiden lisäksi aktiivisesti mukana myös Toimarin henkilökunta. Sovelluksen käytännön toteutuksesta vastasi Satakunnan ammattikorkeakoulu DigiNepsy -hankeen yhteydessä.

Seinälle kiinnitettyjä lappuja ja kuvia.
Alkuperäinen ryhmäkalenteri näytti melko kivikautiselta.

Päänäkymässä on kalenterin viikkonäkymä, jossa näkyvät päivät maanantaista perjantaihin. Tietyn päivän ohjelman saa näkyville koskettamalla kyseisen päivän kuvaa. Kalenterissa on mahdollista muuttaa viikkonäkymässä olevien ruudukoiden viivojen paksuutta ja väriä. Tämä helpottaa näkörajoitteisten henkilöiden kykyä erottaa päivät ja päivän ajankohdat toisistaan paremmin.

Jokainen päivä on jaettu kolmeen ajankohtaan: aamupäivään, lounasaikaan ja iltapäivään. Älytaulusta löytyy myös erilaisia kategorioita kuten ihmiset, liikunta, muu tekeminen, paikat ja ruoka. Älytauluun voi myös lisätä tapahtumia.

Tietokoneen näyttö.
Digitaalinen ryhmäkalenteri vahvistaa asiakkaiden digiosallisuutta.

Ryhmäkalenterissa runsaasti toimintoja

Älykalenterin asiakassovelluksen viikkonäkymään voidaan “raahata” tapahtumia sovelluksen alareunaan aukeavasta valikosta. Ryhmäkalenterissa on myös äänestystoiminto ja bingo. Nämä haluttiin lisätä kalenteriin, jotta myös asiakkailla on mahdollisuus osallisuuteen ja päätöksentekoon. Kaikista tapahtumista on kirjoitetun tekstin lisäksi aina näkyvillä myös kuva, joten kalenterin käyttäminen ei edellytä lukutaitoa.

Älykalenterissa on myös mahdollisuus äänestää ja äänestystulosta voi seurata taululta sekä numeroina että visuaalisina pylväinä. Äänestämällä voidaan päättää esimerkiksi päivän urheilulaji, jolloin äänestykseen voidaan luoda erilaisia vaihtoehtoja, kuten kävely, mölkky tai jalkapallo. Kun äänestys on loppunut, sovellus kertoo äänestyksen voittajan.

Kokemuksia kalenterin käytöstä

Toimarissa digitaalista ryhmäkalenteria käytävät päivittäin sekä työntekijät että asiakkaat ja käytön opettelu on sujunut päivä päivältä paremmin. Osa asiakkaista on jo kehittynyt laitteen käytössä paremmaksi kuin henkilökunta ja joskus jotkut asiakkaistakin ovat vetäneet aamukokousta käyttämällä ryhmäkalenteria.

Kun koronatilanne helpottaa, ryhmäkalenteria voidaan käyttää niin, että asiakkaat saavat itse siirtää esimerkiksi oman kuvansa viikko-ohjelmaan, jolloin toiminnasta jää muistijälki sekä visuaalisesti että toiminnallisesti.

Henkilökunta on kuvannut kalenteria selkeäksi, yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi. Erityisen positiivista on se, että kalenteri mahdollistaa asiakkaiden osallisuuden. Asiakkaat ovat kokeneet hyväksi, että kalenterissa sekä tekstiä että kuvia.

Ryhmäkalenterin käyttäminen tulevaisuudessa

Jatkossa kalenterin käyttöä voisi soveltaa esimerkiksi asiakkaan oman älykännykän avulla. Kalenteri olisi hyvä tuki asiakkaan arjen hallintaan siten, että sitä voisi käyttää peruskalenterina sekä kommunikaation tukena. Asiakas voisi kalenterin avulla näyttää, mitä hän on tänään tehnyt ja minkälaisia asioita tänään on vielä tulossa. Kalenteri voisi olla myös hyvä työväline lasten kanssa työskentelyyn tilanteissa, joissa he eivät itse osaa sanoa, miten heidän päivänsä on sujunut tai onko päivän aikana sattunut jotain erityistä.

Kirjoituksen informantteina ovat toimineet Olli Koski, Toni Tammi ja Krista Toivonen

Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020 -tunnus.

Video, jossa näytetään, kuinka ryhmäkalenteria käytetään Toimarissa, on nähtävissä YouTubessa.

Teksti: Jenni Huhtasalo | Kuva: Krista Toivonen | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).