”Kun asia innostaa, silloin oppii mitä vain!”

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa digitaalisten laitteiden käyttö on tähän saakka ollut varsin rajallista. Siksi Kehitysvammaliiton Opike-yksikkö toteutti kokeilun, jossa päivä- ja työtoiminnan ohjaajia sekä asiakkaita on koulutettu tablettilaitteiden käyttöön.

Neljä ihmistä pöydän ääressä, pöydällä useita tablettitietokoneita.
Emma Punkka, Sandra Siljander, Sari Smolander, Pilvi Torppa ja Dan Miyagi pohtivat Kunkun Sanomat -lehden kansikuvaa ja juttujen asettelua.

Opike käynnisti 2022 neljässä toimintakeskuksessa Erityistä voimaa -työskentelymallin, jossa tavoitteena vahvistaa toimintakeskusten työntekijöiden ja asiakkaiden osaamista tablettilaitteiden hyödyntämisessä.

”Erityistä voimaa -työskentelymalli sisälsi kuvaamista tablettilaitteella, videointia, elokuvan tekoa ja editointia, sähköisen verkkokirjan tekoa Book Creator -ohjelmalla ja Kehitysvammaliitossa suunnitellulla Papuri-työkalulla sekä vihreän seinän eli green screen -tekniikan harjoittelua. Näiden digitaitojen avulla toimintakeskusten asiakkaat saivat uuden tavan kertoa itsestään tai kuvata arkea ja juhlaa toimintakeskuksessa”, kiteyttää hanketta Opikkeen suunnittelija Sakari Kilkki.

Tärkeitä perusteita olivat myös osallisuuden kokemuksen lisääminen sekä jokaisen kansalaisen digitaidot, joita tarvitaan monissa arkisissa asiointitilanteissa.

Hankkeessa oli mukana Kuninkaantien toimintakeskus Espoossa, Kymenlaakson hyvinvointialueen Peltokujan toimintakeskus Inkeroisissa sekä Savas-säätiön Pieksämäellä ja Mikkelissä sijaitsevat Rahkapuiston ja Pihkapuiston yksiköt.

Kilkki vieraili hankkeen toisen kouluttajan Paula Jägerhornin kanssa kussakin yksikössä neljä kertaa opastamassa niiden ohjaajia ja asiakkaita tablettien käytön saloihin.

Tulossa oppaita

”Suunnittelimme Paulan kanssa työpajapäivien sisältöjä etukäteen, mutta myös toimintakeskusten ohjaajat ja asiakkaat antoivat vinkkejä siitä, millaisiin aiheisiin ja tilanteisiin tablettilaitteita voitaisiin soveltaa”, Kilkki kertoo.

Kokeilun jälkeen Kilkki ja Jägerhorn jatkoivat Erityistä voimaa -materiaalien tuottamista kokemusten ja keskustelujen pohjalta ja sen tuloksena Opike julkaisee piakkoin sekä ammattilaisille että asiakkaille tarkoitetut oppaat, joissa annetaan ohjeita ja ideoita tablettilaitteen ja ohjelmien harjoitteluun. Oppaista julkaistaan sekä yleis- että selkokielisen versiot. Oppaissa on muun muassa kuvakortteja ideoinnin avuksi sekä laajan kokoelma ohjevideoita.

Materiaalit on suunnattu toimintakeskuksille, mutta niitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi asuntoloissa, ammatillisissa erityisoppilaitoksissa tai nuorisotyössä.

Kolme naista istuu pöydän ääressä, takana seisoo neljäs nainen.
Ohjaaja Terja Karvisen rooli on toimia ryhmän innostajana.

Käsitys tableteista muuttui

Kuninkaantien työtoiminnan ohjaaja Terja Karvinen kertoo, että hänen omat digitaitonsa olivat alun perin erittäin heikot. Siksi hän läksi mielellään mukaan Erityistä voimaa -koulutukseen.

Karvisen lisäksi koulutukseen osallistui toinen ohjaaja päivätoiminnasta sekä kahdeksan asiakasta.

”Asiakkaamme ovat digiajan nuoria, joten he hallitsevat digiasiat paljon paremmin kuin minä”, Karvinen huomauttaa.

Karvisen käsitys asiakkaiden tablettien käytöstä oli melko rajallinen.

”Olen niin vanhanaikainen, että kuvittelin asiakkaiden ainoastaan pelaavan tableteillaan, ja pidin koko pelitouhotusta täysin turhanpäiväisenä. Olin sitä mieltä, että päivätoiminnassa on tärkeää ylläpitää sosiaalisia suhteita, jutella ja olla toistensa kanssa tekemisissä eikä pelata tabletilla. Koulutuksen aikana ymmärsin, että myös tablettien avulla voi olla yhteydessä muihin ihmisiin”, Karvinen paljastaa.

Koulutukseen sisältyi muun muassa ryhmätöiden tekoa, kuvaamista, haastattelujen tekoa ja vihreän seinän käyttöä.

”Oli aivan huikeaa siirtyä vihreän seinän avulla vaikkapa New Yorkin kaduille. Sakari ja Paula kertoivat tabletin käytöstä niin mukaansatempaavasti ja helposti ymmärrettävällä tavalla, että innostuimme todella paljon”, Karvinen kiittelee.

Kaksi naista, toinen pitelee tablettitietokonetta.
Sandra Siljander ja Sari Smolander etsivät tabletin avulla tietoa hevosista.

Koulutus poiki pysyvän digiryhmän

Koulutuksen ansiosta Kuninkaantien toimintakeskukseen perustettiin digiryhmä, joka kokoontuu keskiviikkoisin. Ryhmää vetää kaksi kertaa kuukaudessa erikoisohjaaja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Digitaalisesta palvelutoiminnasta. Sen lisäksi ryhmä kokoontuu myös omalla joukolla.

Pelaaminen on edelleen merkittävin tapa käyttää tabletteja, mutta sen ohella ryhmän jäsenet ovat ryhtyneet tekemään myös toimintakeskuksen omaa Kunkun Sanomat -digilehteä, kirjoittamaan runoja, kuvaamaan ja hakemaan tietoa erilaisista asioista tablettien avulla.

”Minun roolini on toimia innostajana ja vinkkien antajana kaikelle sille, mitä voisimme tehdä, mutta erikoisohjaaja neuvoo, kuinka nämä suunnitelmat käytännössä toteutetaan. En tiedä ovatko digitaitoni lisääntyneet merkittävästi, mutta sen voin sanoa, että ainakin innokkuuteni on lisääntynyt todella paljon! Erityisesti minun ikäiselleni on hyvin tärkeää motivoitua oppimaan uusia digitaitoja, sillä kun asia innostaa, silloin oppii mitä vain”, Karvinen kiteyttää.

Erityistä voimaa -verkkomateriaali Opike-kaupassa

Teksti: Eeva Grönstrand | Kuva: Johanna Susineva | Julkaistu: 

Yksi kommentti

  1. Kiva että kaikki asiakkaat on tässä mukana tässä asiassa ja se on kivaa tehdä niiden kaa yhdessä yhteishommaa ryhmän kanssa

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).