Vaalikuumetta ilmassa

Marianna Ohtonen
Marianna Ohtonen

Käynti postilaatikolla muistutti lähestyvistä kuntavaaleista. Ehdokkaat olivat jalkautuneet ja laatikosta löytyi yllättäen useampi vaalimainos. Emme siis olekaan siirtyneet pelkästään somekanavien kautta tulevan vaali-informaation varaan. Hyvä niin, koska kaikki somessa oleva tieto ei ole saavutettavaa kaikille äänestäjille. Vaikka koronan vuoksi on puhuttu nk. somevaaleista, on erilaisilla kohtaamisilla ja aiemmin niin suosituilla toritapahtumilla paikkansa. Nähtäväksi jää, miten tulevissa vaaleissa kohtaamiset toteutuvat terveysturvallisesti eri puolella Suomea.

Kehitysvammaliiton kuntavaalitavoitteiden ydinviesti on ”Ei jätetä ketään yksin”.  Tavoitteemme on, että tulevat kuntapäättäjät haluavat pysäyttää syrjäytymiskehityksen ja takaavat palvelut yhdenvertaisesti kaikille kuntalaisille. Nostamme esille erityisesti palvelujen saatavuuden ja laadun, vammaisten lasten oikeuden tavalliseen lapsuuteen, inklusiivisen opetuksen, laadukkaat ja yksilölliset asumisen ratkaisut, kehitysvammaisten ihmisten palkkatyön sekä selkokielisen viestinnän. Haluamme liittona toimia yhteistyössä niiden kuntapäättäjien kanssa, jotka sitoutuvat tavoitteisiimme.

Tulevien kuntapäättäjien vastuulla on päättää korona-ajan jälleenrakentamisen painopisteistä. Korona-aikana monet palvelut ovat jääneet toteuttamatta, ja tulevien kuntapäättäjien tärkein tehtävä on paikata nopeasti syntynyttä palveluvajetta. Koronasta ovat kärsineet erityisesti ne, jotka olivat jo ennen koronaa haavoittuvassa asemassa.

Perinteiset vaalikoneet avautuivat juuri parahiksi pääkirjoitusta kirjoitettaessa. Tein useamman vaalikoneen ja oli kiinnostavaa tutkia, miten eri vaalikoneet ovat asettaneet kysymyksensä. Kysymyksiä vammaisten ihmisten asemasta ja osallisuudesta, inklusiivisesta opetuksesta tai saavutettavasta kunnasta en löytänyt. Sen sijaan oli ilahduttavaa löytää useampia kysymyksiä arvoista ja arjesta talouteen, terveyteen sekä ympäristöön liittyvien kysymysten ohella.

Kuntavaalit ovat yksi tärkeimmistä vaaleista meille jokaiselle. Elinvoimainen ja kaikkia kunnan asukkaita yhdenvertaisesti palveleva kunta houkuttelee myös mahdollisia uusia kuntalaisia. Kurkistin oman synnyinkuntani ja sen ehdokkaiden sivuille. Mietin, miten pieni muuttotappiokunta markkinoi itseään ja mitä tulevat kuntapäättäjät lupaavat. Jos olisin uusi kuntalainen, en pystyisi saamani tiedon varassa valitsemaan ehdokasta, joka ajaisi minulle tärkeitä asioita. Toisaalta pienessä kunnassa ihmistet kohtaavat ja pääsevät dialogiin helpommin kuin suuremmassa kunnassa. Vertailun vuoksi selasin oman kuntani Espoon ehdokkaiden sivuja. Päädyin lukemaan vaalikoneen valitsemien ehdokkaiden blogeja ja kuuntelin muutaman podcastin. Näin sain jo enemmän tietoa päätöksenteon tueksi.

Tiedon saatavuudella ja saavutettavuudella on suuri merkitys osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle myös kuntavaaleissa. Osa meistä tarvitsee päätöksenteon tueksi tietoa selkokielellä. Selkokielistä kuntavaalitiedotusta on saatavilla. Selkokeskus kokoaa verkkosivuilleen tietoa kuntavaaleista selkokielellä. Lisäksi Yle järjestää selkokielisen vaalitentin, joka näytetään Yle TV1:ssä perjantaina 4.6. klo 15.40.

Toukokuun Ketju painottuu kuntavaaleihin. On ollut ilo löytää useita Me Itse ry:n jäsenistön kuntavaaliehdokkaita, joiden näkemyksiä voi lukea Vammaisten ihmisten puolestapuhujat kunnallisvaaleissa -artikkelista.

Puolueesta riippumatta yhteistä ehdokkaille on halu vahvistaa monin tavoin vammaisten ihmisten asemaa yhteiskunnassa.

Aktiivista vaalivaikuttamista!

Teksti: Marianna Ohtonen | Kuva: Panu Koski | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).