Aktiivista vaikuttamistyötä

Marianna Ohtonen
Marianna Ohtonen

Elämme aktiivisen vaikuttamisen kevättä ja eduskuntavaalien ajankohta on käsillä. Pääkirjoitusta kirjoittaessa on maan hallitus jättänyt eronpyyntönsä ja pitkään valmisteltu sote-uudistus on kaatunut. Todennäköisesti muutkin vammaisten ihmisten elämää koskevat lakiuudistukset jäävät odottamaan uutta hallitusta. Uudistuksia tarvitaan – toivottavasti tuleva hallitus ja eduskunta jatkavat lakien valmistelua ja varmistavat, että kansalaisten yhdenvertaisuus ja perustuslailliset oikeudet toteutuvat.

Kehitysvammaliiton hallitusohjelmatavoitteita on valmisteltu yhteistyössä luottamusjohdon kanssa. Toivomme tulevalta eduskunnalta ja hallitukselta sitoutumista yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.

Kysyimme myös vaaleihin valmistautuvilta eduskuntapuolueilta näkemyksiä kehitys- ja puhevammaisten ihmisten elämään vaikuttavista asioista.

Yksi tärkeimmistä liittomme hallitusohjelmatavoitteista on saada selkokieli lainsäädäntöön ohjaamaan viranomaisten ja muiden julkisten toimijoiden toimintaa. Selkeän kielen käyttö lisää oman elämän hallintaa ja omalta osaltaan ehkäisee syrjäytymistä.

Tavoitteenamme on myös nostaa esille kehitysvammaisten ihmisten työvoimapotentiaali. Ratkaisumme ovat kannustinloukkujen purkaminen, työhönvalmennuksen saatavuus, avotyösopimusten määräaikaisuus ja toisen asteen koulutusmahdollisuuksien laajentaminen.

Nostamme keskeisiksi hallitusohjelmatavoitteiksi asiakasosallisuuden ja palvelujen laadun. Viime aikojen uutiset vakavista puutteista vammaisten ihmisten ja vanhusten hoivapalveluissa on lisännyt huoltamme läheisistämme ja muista haavoittuvassa asemassa olevista kansalaisista. Moni meistä miettii, miten hyvinvointiyhteiskunnassamme on voinut käydä näin. Peräänkuulutamme resursseja, valvontaa ja tiukempaa säätelyä. On aivan varmaa, että näitä kaikkia tarvitaan palvelun laadun ja luotettavuuden takaamiseksi. Vähintäänkin yhtä tärkeää on inhimillisyys, toisen ihmisen kuuleminen ja palvelun tuottajan eettinen vastuu.

Laajan vaikuttamistyön tuloksena aikaansaadun Ei myytävänä -kansalaisaloitteen käsittely saatiin päätökseen eduskunnan täysistuntokäsittelyssä 5.3. Eduskunta katsoi, että aloitteeseen sisältyvä hankintalakia koskeva lakiehdotus ei ole toteutuskelpoinen ja aloite hylättiin.

Eduskunta kuitenkin tunnusti Ei myytävänä -kansalaisaloitteen allekirjoittajien esiin tuomat ongelmat vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden kilpailutuksessa, ja niihin suhtauduttiin vakavasti. Eduskunta hyväksyi talousvaliokunnan mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset, jotka velvoittavat tulevaa hallitusta toimiin. Jatkovalmistelu tapahtuu sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa asiantuntijaryhmässä, johon kansalaisaloitteen edustajat ja vammaisjärjestöt nimeävät edustajansa eduskunnan päätöksen mukaisesti.

Lopputulos ei ollut alkuperäisen tavoitteemme mukainen. Toivottavasti työ jatkuu monialaisessa asiantuntijaryhmässä tuloksellisesti. On äärimmäisen tärkeää, että vammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään sekä muita asianosaisia on kuultu. Vaikuttamistyö jatkuu ja yhteinen pyrkimyksemme on saada kansalaisaloitteen keskeiset tavoitteet myös tulevaan hallitusohjelmaan. Vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta on vahvistettava myös valmisteilla olevassa asiakas- ja potilaslaissa.

Teksti: Marianna Ohtonen | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).