Asiakasraati vaikuttaa palvelujen kehittämiseen

Päijät-Hämeessä toimivan asiakasraadin tarkoituksena on tuottaa tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia, joita käytetään päiväaikaisen toiminnan kehittämistyön ja palveluiden parantamisen tueksi. Asiakasraadin jäsenet valitaan vaaleilla päivätoimintaan osallistuvista asiakkaista.

Kuusi kuvaa raadin jäsenistä.
Asiakasraadin ensimmäisessä aidossa tapaamisessa kaikki raadin jäsenet kukitettiin.

Asiakasraati on ryhmä, joka koottiin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vammaispalvelun päiväaikaisen toiminnan asiakkaista. Valintaa varten järjestettiin vuona 2020 vaalikampanja ja äänestys, jossa alueen kaikkien palvelujen käyttäjillä oli äänioikeus sekä oikeus asettua ehdokkaaksi.

Raadin tarkoituksena on tuottaa tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia, joita käytetään päiväaikaisen toiminnan kehittämistyön ja palveluiden parantamisen tueksi.

Asiakkaiden lisäksi asiakasraatiin kuuluu myös kehitysvamma-alalla työskenteleviä ammattilaisia.

”Asiakasraadissa työskentelee lisäkseni ohjaaja Annika Karjalainen Kiveriön toimipaikasta, Ohjaaja Tanja Pelkonen-Salmi Olkkarin toimipaikasta sekä sosiaaliohjaaja Sari Saarinen vammaispalvelujen asiakasohjauksesta”, kertoo Elina Hakkarainen, joka työskentelee Päijät-Soten vammaispalveluissa päiväaikaisen toiminnan palvelukoordinaattorina.

Totuttelua osallisuuteen

Asiakasraatiin valitut jäsenet sitoutuvat raadin työskentelyyn vuodeksi kerrallaan ja raadissa on kiertävä puheenjohtajuus. Koronan vuoksi raati työskentelee kerran kuukaudessa etäyhteyksin Teamsin välityksellä. Myös yksi livetapaaminen on tähän mennessä järjestetty, ja tulevaisuudessa raati kokoontuu hybridimallilla.

Elina Hakkarainen.
Palvelukoordinaattori Elina Hakkarainen on ollut mukana järjestämässä asiakasraadin toimintaa alusta lähtien.

”Raadissa opetellaan osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Osalla raatilaisista on tukena ohjaaja, joka avustaa tarvittaessa muun muassa kommunikoinnissa. Palavereista tehdään kuvalliset ja kirjalliset muistiot, jotka raadin edustaja esittelee toimipaikallaan. Raatilaiset toimivat tiedonvälittäjänä raadin ja toimipaikkansa välillä”, selvittää Hakkarainen asiakasraadin toimintaa.

Raadissa voidaan pohtia asiakkaita ja toimipaikkoja koskevia asioita tai ottaa laajemmin kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Tavoitteena on vaikuttamismahdollisuuksien lisääntyminen koko Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä.

Työryhmä vie tietoa eteenpäin

Asiakasraadin työryhmä välittää tietoa ja aloitteita niille tahoille, joita raadissa esiin nousseet asiat koskettavat. Raadin edustajat voivat osallistua sovitusti muun muassa vammaispalvelujen palavereihin. Asiakasraatiin voi osallistua myös vierailijoita ja raatilaiset voivat mennä vierailemaan eri tahoille.

”Raadin kokoukseen on osallistunut mm. vammaispalvelujen asumisen ja päiväaikaisen toiminnan tulosyksikköpäällikkö Harri Koivu, palveluesimies Elina Antikainen, päiväaikaisten toimintojen esimiehet Enni Ruuth ja Anne Sarmanne”, kertoo Hakkarainen.

Konkreettisia tuloksia

Asiakasraati on saanut jo paljon aikaiseksi. Raadissa esiin nousseiden kiusaamiskokemuksien myötä aloitettiin yhteistyö Lahden seurakunnan diakoniatyöntekijöiden kanssa siten, että asiakkaille perustettiin vertaistukiryhmä. Lisäksi diakonian työntekijät jalkautuvat eri toimipaikkoihin käsittelemään teemaa.

Vammaisviikoilla asiakasraadin näkyvyyttä on tuotu esiin Päijät-Soten Intrassa. Raadissa on myös ideoitu etäpäivätoimintaa ”Päijät-Sote Merkityksiä etsimässä” Facebook-sivustolle.

Teams-ohjelma tietokoneen näytöllä.
Asiakasraati tapasi aluksi koronarajoitteiden vuoksi vain Teamsin välityksellä.

Raatilaiset ovat myös päässeet tutustumaan eläinavusteiseen toimintaan.

Taksikilpailutuksen yhteydessä raatilaiset tekivät kirjelmän, jossa he kertoivat mitä asioita toivovat kuljetuspalvelulta. Raadissa on myös selvitetty kaverikoiratapaamisia ja Marttojen kokkikurssien toteuttamista päiväaikaisessa toiminnassa.

Raadin mielipidettä on kuultu myös kuultu HeVa-hankkeen henkilökohtaisen budjetoinnin asiassa ja eläköitymisvalmennuksen suunnittelun yhteydessä.

Asiakasraadin jatkon kannalta on olennaista, että sen toiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida. Siksi asiakasraadin kehittäjätyöryhmä on aloittanut aiheen parissa työskentelyn ja työn alla on muun muassa käsikirja asiakasraatitoiminnasta. Siihen kirjataan muun muassa raadin jäsenen tehtävänkuvat ja tiedotetaan sen toiminnasta.

Teksti: Eeva Grönstrand | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).