Porukoissa-hanke ehkäisee yksinäisyyttä

Kehitysvammaliiton Porukoissa-hanke luo tukea asumisessaan tarvitsevien henkilöiden kanssa tapoja, joiden avulla omassa kodissa asuminen ja yhteisöön liittyminen on mahdollista.

Piirroskuvassa nainen ja mies kävelevät puistossa.

Hankkeessa on kehitetty toimintatapoja, jotka ehkäisevät yksinäisyyttä ja tukevat omassa kodissa asuvien ja tukiasumisen palveluja käyttävien kehitysvammaisten henkilöiden pärjäämistä. Toimintatapoja on kehitetty kolmella paikkakunnalla yhteistyössä Eksoten, Setlementtiasuntojen ja Savas-säätiön kanssa.

Porukka-hautomo auttaa asunnosta yhteisöön

”Porukka-hautomo on toimintamalli osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen palveluissa ja lähiyhteisöissä. Toiminnallisena menetelmänä se tuottaa konkreettisia tuloksia, jotka ehkäisevät yksinäisyyttä ja tukevat pärjäämistä lisäämällä yhteistyötä asuinalueiden muiden asukkaiden kanssa”, toteaa Porukoissa- hankkeen projektipäällikkö Susanna Rieppo.

Hautomossa kehitetty työkirja antaa kehitysvamma-alan työntekijöille välineitä osallistumisen tukemiseen sekä yhteistyöhön paikallisten toimijoiden, kuten yhdistysten, seurakuntien ja kuntien vapaa-aikaan liittyvien toimialojen kanssa. Kirja opastaa myös paikallisen Porukka-hautomon perustamiseen.

Hautomossa tukea tarvitsevat henkilöt pääsevät käyttämään taitojaan ja ottamaan vastuuta toiminnan toteutuksesta. Itse suunniteltu toiminta motivoi osallistumaan ja antaa mahdollisuuksia kokea itsensä tärkeäksi. Työkirja antaa vinkkejä ja välineitä osallistumisen tukemiseen sekä yhteistyöhön paikallisten toimijoiden, kuten yhdistysten, seurakuntien ja kuntien vapaa-aikaan liittyvien toimialojen kanssa.

Työkirjan esimerkit kertovat hautomotoimintaan osallistuneiden ihmisten yksilöllisistä ja yhteisistä onnistumisista.

”Pilottialueilla toteutetuissa Porukka-hautomoissa asukkaat saivat tukea tutustumiseen, osallistumiseen liittyvien toiveiden jakamiseen sekä omien asuinalueiden toimintamahdollisuuksien tutkimiseen”, Rieppo kertoo.

Toiveiden ja toimintamahdollisuuksien kartoittamisen jälkeen pohdittiin yhdessä, miten osallistumismahdollisuuksia omalla asuinalueella halutaan kehittää ja kenen kanssa.

Pilottialueiden hautomotoiminnan kautta alueille syntyi asukkaiden toivomaa ja itse suunnittelemaa toimintaa, kuten salibandyjoukkue, kerrostalon asukastoimintana järjestettyjä juhlia ja taidenäyttely, vapaaehtoistoimintaa, yökerhossa järjestettyjä klubi-iltoja sekä yhteisen oleskelun mahdollistava olkkaritoiminnan kokeilu. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa vahvisti voimavaroja, jotka tukivat asukkaita löytämään uusia paikkoja ja ihmisiä elämäänsä.

”Osallistumisen tukemiseen kuuluvat myös yksinäisyyteen liittyvät kysymykset ja niistä keskusteleminen. Kehitysvammaisten ihmisten ja asumisen tuen työntekijöiden kokemusten pohjalta tehtiin sarjakuvia, jotka tukevat yksinäisyyteen ja sen ylittämiseen liittyvien aiheiden käsittelyä yhdessä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa”, Rieppo valottaa.

Työn tuloksena on saatu aikaan Porukka-hautomon työkirja ja sarjakuvia, jotka julkaistiin Verneri.net-verkkopalvelussa marraskuun alussa.

Löydä oma tarinasi -vertaistukiryhmät tukevat elämäntarinaa ja kokemusten jakamista

Hankkeessa on myös kehitetty kehitysvammaisille ihmisille mukautettua Löydä oma tarinasi -vertaisryhmätoimintaa. Löydä oma tarinasi on Mieli ry:n kehittämä nuorille aikuisille tarkoitettu vertaistukimalli, joka tukee omaan elämäntarinaan, ihmissuhteisiin ja tunteisiin liittyvien kokemusten työstämistä ja jakamista sekä tulevaisuuden pohdintaa.

Kehitysvammaisille osallistujille mukautettuja ryhmiä on pilotoitu kahdella paikkakunnalla yhteistyössä kehitysvammapalvelujen ja paikallisten Mieli-yhdistysten kanssa. Molemmissa ryhmissä oli kaksi ryhmänohjaajaa, joista toisella oli kokemusta kehitysvammaisten ihmisten kanssa työskentelystä ja toisella nuorista aikuisista yleisesti.

Mukautetussa ryhmässä keskustelunaiheet olivat samankaltaisia kuin muilla nuorilla aikuisilla, mutta konkreettisempia. Kokemusten jakamista tukevissa menetelmissä hyödynnettiin toiminnallisuutta.

”Osallistujien kokemukset ryhmistä olivat positiivisia. Vertaistuki ilmeni empatian osoittamisena sekä neuvojen antamisena ja saamisena. Osallistujien kokivat mm. mielialan kohentumista sekä rohkaistumista. Ryhmän ohjaajien osaaminen täydensi toisiaan ja he saivat uusia näkökulmia työhönsä”, toteaa Rieppo.

Asumisen tekoja -verkkosivusto kokoaa yhteen asumisen kehittämistyötä ja hyviä käytäntöjä

Hankkeessa koordinoitiin asumisen hyvien käytäntöjen ja videoiden tuottamista Verneri.net -verkkopalvelussa olevalle Asumisen tekoja -sivustolle, joka on Kehitysvamma-alan neuvottelukunnan käynnistämän kumppanuushankkeen yhteistyön alusta.

Asumisen tekoja -sivusto antaa kehitysvamma-alan työntekijöille suuntaviivoja, esimerkkejä ja välineitä asumisen tukeen ja hyvän asumisen kehittämiseen. Asumisen teot ovat toimintatapoja, joiden avulla kehitysvammaiset ihmiset saavat toivomaansa tukea sinne missä he haluavat asua ja liikkua. Alan toimijoiden sivustolle ilmoittamat esimerkit kuvaavat konkreettisesti asumisen ja tuen kehittämisen onnistumisia. Lisäksi sivustolle on koottu tiedot asumisen ja tuen kehittämishankkeista sekä linkkejä hankkeissa kehitettyihin välineisiin ja materiaaleihin.

Vaikuttajakahvit

Vaikuttajakahveja on järjestetty kolmella paikkakunnalla. Ensimmäiset Vaikuttajakahvit järjestettiin vuoden 2019 eduskuntavaalien yhteydessä Helsingissä. Ehdokkaat pitivät kehitysvammaisten henkilöiden omien kokemusten nostamista tilaisuuden keskiöön tärkeänä ja kokivat saaneensa uutta tietoa henkilöiden itsensä kertomana. Ehdokkaat vaikuttuivat myös henkilöiden työllistymistoiveista, innokkuudesta ja osaamisesta. Lisäksi on kahviteltu kahden kunnan kunnanvaltuustossa.

Keskeistä Vaikuttajakahveilla on, että henkilöt pääsevät itse keskustelemaan heille tärkeistä asioista. Tämän vuoksi Vaikuttajakahveista on tehty Verneri.netin selkokielisille sivuille materiaali, jonka avulla esimerkiksi paikalliset Me Itse -ryhmät voivat ehdottaa tapaamista oman alueensa päättäjille.

Kuntavaalit ovat tulossa ensi keväänä ja koronatilanne haastaa päättäjien ja kuntalaisten kohtaamisia. Vaikuttajakahveja voi kuitenkin tuunata. Miltä kuulostaisivat Vaikuttajakahvit vaikkapa ulkona kävellen?

Asumisen tekoja -sivusto

Teksti: Laura Päiväpuro | Julkaistu: