Kohdataan-hanke helpottaa tutustumista uusiin ihmisiin

Kaikilla ihmisillä on tarve kuulua johonkin, tulla hyväksytyksi ja kuulluksi. Osalle ihmisistä sosiaalisten suhteiden rakentaminen ja ylläpito ei kuitenkaan ole helppoa. Somettamalla uutta kohtaamista -hankkeessa kehitetään saavutettavaa somepalvelua, jossa on helppo tutustua uusiin ihmisiin.

Lähikuva nuoresta naisesta.
Palvelu alkaa elää vasta, kun käyttäjät ottavat sen omakseen. Se on tekijöille haasteen lisäksi myös mahdollisuus, sanoo hankkeen vetäjä Lotta Liimatainen.

Yksinäisyys on Suomessa merkittävä ongelma. Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä jossain vaiheessa elämäänsä, ja joka kymmenes on jatkuvasti yksinäinen. Erityistä tukea tarvitsevat suomalaiset kokevat yksinäisyyttä vielä useammin. Siksi on tärkeää luoda eritoten tälle ihmisryhmälle suunnattuja uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Kehitysvammaliiton ja Mielen yhteisen Somettamalla uutta kohtaamista -hankkeen tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen somen keinoin. Hanke, josta käytetään myös lyhyempää muotoa Kohdataan, on osa STEA:n yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta. Se on kehittänyt uudenlaisen, saavutettavan ja helppokäyttöisen somepalvelun, jossa käyttäjät voivat tutustua uusiin ihmisiin ja löytää uusia ystäviä.Somepalvelussa on turvallinen ja myönteinen ilmapiiri, johon on mukava tulla, ja jossa ketään ei kiusata tai jätetä yksin. Palvelussa tuetaan kohtaamista ja vuorovaikutusta, jotta kaikilla on mahdollisuus tutustua omanhenkisiin ihmisiin.

”Palvelun kehityksessä on ollut mukana alusta asti kohderyhmäläisiä, eli se on ideoitu ja muokattu käyttäjien toiveita kuunnellen”, kertoo hankkeen projektisuunnittelija Lotta Liimatainen.

Kaikki hyötyvät

Palvelu on kaikille avoin, saavutettava ja helppokäyttöinen ja siinä voi viestiä erilaisin keinoin. Se toimii verkkosovelluksena ensisijaisesti mobiililaitteille, mutta palvelua voi käyttää myös muilla laitteilla.

Palvelu toteutettiin käyttäjälähtöisesti. Se suunniteltiin, kehitetiin ja testattiin yhdessä käyttäjien kanssa. Myös palvelun tekniseen toteutukseen on luotu yhteiskehittämisen malli, jossa kaikki palvelun kehittämisestä ja koodaamisesta kiinnostuneet voivat osallistua sen tekemiseen.

”Tässä vaiheessa palvelu pyörii ja tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon käyttäjiä rekisteröitymään ja käyttämään palvelua. Sosiaalinen media on olennainen osa viestintää ja olemmekin sitä kautta tavoittaneet paljon käyttäjiä. Tämän lisäksi pääsemme toivottavasti tapaamaan käyttäjiä ja kohderyhmäläisiä tapahtumien ja muiden yhteistyökuvioiden myötä. Olemme myös ideoineet palveluun mahdollisia teemakeskusteluita, joita olisi eri asiantuntijat ohjaamassa. Tämä on vielä suunnittelun tasolla, mutta toivottavasti pääsemme sen toteuttamaan loppuvuoden aikana”, Liimatainen kertoo.

Korona vaikeuttaa tilannetta

Korona on vaikeuttanut hankkeen eteenpäin viemistä monin tavoin. Viruksen vuoksi monia tilaisuuksia on jouduttu perumaan ja yhteistyökuvioita siirtämään eteenpäin. Toisaalta monet kohtaamisista on voitu toteuttaa virtuaalisesti. Haasteena on myös tavoittaa laajasti kohderyhmä ja saada heidät rekisteröitymään uuteen palveluun, sillä sosiaalisen median palveluita on paljon ja niiden kiinnittäminen osaksi arkea ei ole itsestään selvyys. Sen vuosi hanke pyrkii toteuttamaan palvelun siten, että se on käyttäjien mielestä hyödyllinen ja palvelee heidän tarpeitaan. Kovastakaan yrittämisestä huolimatta palvelun suunnitteluvaiheessa ei kuitenkaan voi koskaan olla varma, millaiseksi sen käyttö muodostuu.

Palvelu alkaa elää vasta, kun käyttäjät ottavat sen omakseen. Se on tekijöille haasteen lisäksi myös mahdollisuus.

”Syksyn aikana olisi tarkoitus päästä viimein kasvokkain juttelemaan ja ideoimaan loppuvuotta sidosryhmäläisten kanssa. Toivotaan, että päästään jalkautumaan ja tapaamaan kohderyhmäläisiä palvelun esittelyn merkeissä”, Liimatainen toteaa.

Muita tuoreita tapahtumia olivat marraskuussa pilotoidut ohjatut teemakeskustelut, joka olivat avoimia kaikille palveluun rekisteröityneille. Ensimmäistä teemakeskustelua veti Sankarit-toiminnan ohjaaja, toista Mahdollisuus lapselle ry:n ohjaaja.

Kohdataan.fi

Teksti: Eeva Grönstrand | Julkaistu: