Linja-autossa on tunnelmaa myös Kanadassa

Montrealin kaupungin linja-autonkuljettajat suhtautuvat positiivisesti kehitysvammaisiin matkustajiin, paljastaa tuore tutkimus.

Hymyilevä nainen, takana tiiliseinä.
Professori Diane Morin esitteli tutkimustaan Helsingissä syyskuussa järjestetyssä Hyvät käytännöt - parempi elämä -kongressissa.

Quebeckin yliopiston professori Diane Morinin johdolla toteutetun tutkimuksen taustalla vaikutti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka mukaan vammaisilla ihmisillä on oikeus liikkua vapaasti omassa ympäristössään. Lisäksi mahdollisuus matkustaa julkisilla kulkuneuvoilla edistää kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta sekä sosiaalista osallisuutta.

”Linja-autonkuljettajien asenteet voivat vaikuttaa merkittävästi kehitysvammaisten henkilöiden julkisen liikenteen käyttämiseen. Siksi on tärkeää varmistaa, että linja-autonkuljettajat ovat valmiita ja kykeneviä kohtaamaan ja avustamaan kehitysvammaisia matkustajia”, taustoittaa professori Morin tutkimusta.

Toinen merkittävä tekijä tutkimuksen taustalla oli halu nostaa esiin kehitysvammaisten ihmisten asemaa Kanadan julkisessa sosiaali- ja terveysalan keskustelussa, joka on tällä hetkellä painottunut hyvin vahvasti mielenterveysasioihin.

Asenteet valtaväestöä positiivisempia

Tutkimuksen pohjana käytettiin aiempaa Quebeckin yliopistossa vuonna 2008 tehtyä tutkimusta, jossa selvitettiin yleisesti väestön suhtautumista kehitysvammaisiin henkilöihin. Tätä kyselypohjaa hyödynnettiin myöhemmin selvittäessä linja-autonkuljettajien asenteita kehitysvammaisia asiakkaita kohtaan. Linja-autonkuljettajat valittiin tutkimuksen kohteeksi, koska he kohtaavat työssään usein kehitysvammaisia ihmisiä, ja heidän asenteidensa tiedettiin vaikuttavan merkittävästi kehitysvammaisten haluun käyttää julkista liikennettä.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 269 linja-autonkuljettajaa, joista 189 oli miehiä ja 86 naisia. He työskentelivät kaupunkiliikenteen yrityksissä ja heidän ikänsä vaihteli 18 ja 60 vuoden välillä.

Vuorovaikutus vaikuttaa asenteisiin

Tutkimuksessa kysymykset jaettiin kolmeen aihealueeseen, jotka pyrkivät selvittämään linja-autonkuljettajien tunteita, tietämystä ja käyttäytymistä kehitysvammaisia henkilöitä kohdatessa.

Tulokset osoittivat, että yleisesti ottaen linja-autonkuljettajat suhtautuvat kehitysvammaisiin ihmisiin positiivisemmin kuin väestö keskimäärin. Erityisen myönteisesti suhtautuivat nuoret kuljettajat sekä kuljettajat, jotka olivat aiemmin olleet tekemisissä kehitysvammaisten henkilöiden kanssa.

”Tämä johtuu osittain siitä, että linja-autonkuljettajilla on ammattinsa puolesta paljon vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa”, huomauttaa Morin.

Luvassa ohjeistusta kuljettajille

Tutkimuksen seurauksena Montrealin suurimpaan kaupunkiin on tarkoitus luoda erityinen ohjeistus, joka auttaa kuljettajia huomioimaan kehitysvammaiset matkustajat entistä paremmin.

Suurkaupungin bussiliikenne voi olla haastavaa myös vammattomille henkilöille, joten kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat erityistä tukea julkisen liikenteen käytössä. Tässä asiassa linja-autonkuljettajat ovat avainasemassa kannustaessaan kehitysvammaisia henkilöitä käyttämään julkista liikennettä.

”Samaa tutkimuspohjaa on käytetty myös selvitettäessä terveydenhuollon henkilöstöltä heidän asenteitaan kehitysvammaisia kohtaan. Myös tämän ryhmän osalta tulokset olivat keskimääräistä positiivisemmat, mikä viittaa siihen, että ammattilaiset ovat yleensä valmiita kohtaamaan ja auttamaan kehitysvammaisia henkilöitä”, Morin lisää.

Teksti: Eeva Grönstrand | Kuva: Eeva Grönstrand | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).