Kohti yksilöllisiä palveluja

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä varaudutaan SOTE-uudistukseen. Tavoitteena on palvelurakenne, joka sisältää kauan valmistellun palvelujen valinnanvapauden toteuttamisen.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi.
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi.

”Kaikki lähtee siitä, mitä ihmiset tarvitsevat. Valmistaudumme lainsäädännön muutokseen ja haluamme luoda uudenlaisen palvelumallin, jossa turvataan palvelun käyttäjien tulevaisuus ennakoivasti”, lupaa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi.

Uusi malli otetaan kokeilukäyttöön vuoden 2019 alusta lähtien kahden vuoden ajaksi.

”Sen pyrkimyksenä on kehittää palveluja entistä käyttäjälähtöisemmiksi sekä turvata pohjalaismaakuntien asukkaitten ja palvelujen käyttäjien tulevaisuus siten, etteivät he ole pelkästään markkinoiden varassa, vaan valittavana on myös vastuullisen julkisen tahon vaikuttavia, laadukkaita ja yksilöllisiä palveluita, joiden ohjaus on vahvasti maakuntien käsissä”, Nummi visioi.

Kahden vuoden kokeilukäytön kautta Eskoossa valmistaudutaan tilaaja-tuottajamalliin, joka alkuvaiheessa toimii maakunnan oman liikelaitoksen kautta ja vuoden 2021 jälkeen mahdollisesti yhtiömuotoisena. Tämä riippuu tulevasta maakuntavaltuustosta ja sen tulevista päätöksistä. Uudistus tulee sisältämään myös palvelujen valinnan vapauden toteuttamisen.

Tulevat palvelut ovat asiakkaan koko elämän ja tarpeet huomioonottavia kokonaisuuksia eivätkä vain jonkin yksittäisen yksikön tuottamia palveluja. Palveluja voi tuottaa kuntayhtymän ohella esimerkiksi jokin järjestö tai yksityinen palveluntuottaja.

”Palveluja ei siis tulevaisuudessa tehdä siiloissa, vaan pyrimme luomaan sellaisen palvelujen kirjon, jossa olemme mukana yhtenä toimijana muiden joukossa. Kaikki lähtee siitä, mitä ihmiset tarvitsevat. Keskeisiä periaatteita palvelujen tuottamisessa ovat asiakaslähtöisyys ja verkostoituminen”, Nummi kiteyttää.

Tuki- ja osaamiskeskushanke

Vuoden 2021 loppuun mennessä Eskoossa valmistuu Tuki- ja osaamiskeskus, joka tulee tarjoamaan vaativia erityispalveluita sekä tukemaan nykyisen kuntayhtymän jäsenkuntien asukkaiden tarpeita myös tulevien vuosikymmenten aikana. Lisäksi se tuottaa vammaispalveluihin liittyviä lastensuojelupalveluita.

Tuki- ja osaamiskeskus tulee hallinnoinnin ja taloudenhoidon ohella tarjoamaan muun muassa asiantuntija- ja tulkkauspalveluita, liikunta- ja terapiatiloja, sosiaaliasiamiehen sekä myös pappien palveluita.

Keskuksessa tulee olemaan tutkimus- ja kuntoutusjaksoja tarjoava yksikkö, yhdeksän lyhytaikaisasuntoa, paljon tukea tarvitsevien yksikkö, 12 tehostetun palveluasumisen asuntoa sekä 4 lyhytaikaisasuntoa. Lisäksi keskukseen on tulossa myös vaativan hoitopalvelun yksikkö.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (www.eskoo.fi)

Teksti: Eeva Grönstrand | Kuva: Eeva Grönstrand | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).