Räätälöityä osallisuutta kehitysvammaisille ihmisille

THL:n kehittämä osallisuusmittari on monissa tilanteissa hyödyllinen väline osallisuuden kokemuksen mittaamiseen, mutta sen käyttö saattaa tuottaa haasteita kehitysvammaisille henkilöille. Savas-Säätiön Osalliseksi-hanke tuli avuksi ongelmaan.

Neljä ihmistä ryhmäkuvassa.
Huugo Remes, ohjaaja Suvi Tapaninen, Petri Kämäräinen ja Miia Hyvönen ovat pohtineet yhdessä mitä kaikkea osallisuus on ja kuinka sitä voidaan vahvistaa.

THL:n osallisuusmittari sisältää kymmenen kysymystä, jotka auttavat selvittämään, tunteeko ihminen kuuluvansa joukkoon ja onko hänellä merkityksellistä tekemistä ja kuinka paljon ihminen kokee osallistuvansa omaa elämäänsä koskeviin asioihin.

Kysymyssarjan toista ääripäätä edustaa tunne, jonka mukaan ihminen ei tunne kuuluvansa mihinkään ja toisessa päässä hän tuntee olevansa osa yhteisöään.

Osalliseksi-hankeen tarkoituksena on ollut konkretisoida ja selkokielistää THL:n kehittämä osallisuusindikaattori, jotta se soveltuisi myös kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien osallisuuden kokemuksen arviointiin. Lisäksi hankkeessa on luotu tukimateriaalia, joka on räätälöity erityisesti kehitysvammaisten ihmisten tarpeisiin.

Osalliseksi-hankkeessa on pidetty erityisen tärkeänä kuulla kehitysvammaisten henkilöiden omia ajatuksia ja kokemuksia osallisuudesta. Asiakkaiden mukaan osallisuus voi koostua monista eri asioista, kuten kuuntelusta, ystävyydestä, aktiivisesta osallistumisesta erilaisiin tapahtumiin ja tilanteisiin sekä mahdollisuudesta tehdä asioita yhdessä muiden kanssa. Tärkeää on myös jokaisen yksilöllinen vapaus ja mahdollisuus päättää omista tekemisistään ja vaikuttaa omaan elämäänsä.

Kehittäjäryhmiä

Osalliseksi-hankkeessa on tehty monialaista yhteistyötä ja siihen on osallistunut useita kehittäjäryhmiä eri puolilta Suomea. Kehittäjäryhmissä on mukana sekä kehitysvamma-alan työntekijöitä että kehitysvammaisia henkilöitä.

Kehittäjäryhmät ovat valmistaneet monipuolista tukimateriaalia, jota hanke työsti sähköiseen muotoon. Kehitetyn tukimateriaalin on tarkoitus palvella sekä asiakkaita että ammattilaisia tilanteissa, joissa on tärkeää saada tietoa kehitysvammaisen henkilön osallisuuden kokemuksesta.

Eräs näistä kehittäjäryhmistä toimi Savas-Säätiön Kallion palvelukodissa Kiuruvedellä. Kehittäjäryhmään kuului neljä jäsentä, joista kolme Miia Hyvönen, 23 v, Petri Kämäräinen, 47 v, ja Huugo Remes, 74 v, halusivat kertoa kokemuksistaan kehitysryhmän jäseninä.

”Pohdimme osallisuuden toteutumista meidän yksikössämme osallisuusindikaattorin väittämien pohjalta. Kehitimme muun muassa tukimateriaalia THL:n osallisuusindikaattorin väittämiin ”Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön” ja ”Saan itse apua silloin, kun sitä todella tarvitsen”, kertoo ohjaaja Suvi Tapaninen.

Ryhmän työn tuloksena syntyi myös sosiaalinen tarina, jonka kautta asiakkaat kertoivat missä kaikessa he tarvitsevat ja saavat apua.

Osallisuus koostuu pienistä asioista

Osalliseksi-hanke korostaa, että osallisuus ei ole vain isojen asioiden kysymys, vaan se on arkipäiväistä, konkreettista ja se kuuluu kaikille ilman esteitä.

”Jokaisella on oma osallisuuden kokemuksensa, Ja osallisuusindikaattorin väittämien läpikäynti auttoi meitä kaikkia ymmärtämään paremmin asiakkaidemme tarpeita ja toiveita”, kuvailee Tapaninen.

Kehittäjäryhmässä toimiminen on tuonut sen jäsenille myös sellaista, tietoa mitä he eivät ole aikaisemmin tienneet.

”Olen saanut oman tahtoni läpi monessa asiassa. Myös eräs asiakkaamme, joka ei osaa käyttää itse tablettia on saanut apua sen käyttämiseen”, Hyvönen kertoo.

”Kehittäjäryhmässä pohdimme muun muassa, missä kaikessa tarvitsemme apua”, kuvailee Kämäräinen.

”Hanke oli hyvä”, toteaa Remes lyhyesti.

Kuuntelua, ystävyyttä, omaa vapautta

Kehittäjäryhmän pohdinnoista syntyi muun muassa seuraava määritelmä osallisuudesta: ”Osallisuus on kuuntelua, ystävyyttä, osallistumista erilaisiin asioihin ja tapahtumiin, yhdessä tekemistä ja omaa vapautta, voin lähteä mihin vain.”

Hankkeen aikana otettiin myös valokuvia, tehtiin videoita sekä osallisuuteen liittyviä sosiaalisia tarinoita. Kehittäjäryhmätyöskentelyssä syntyi paljon muitakin hyviä osallisuuteen liittyviä oivalluksia, jotka ovat nähtävillä hankkeen nettisivuilla (www.osalliseksi.fi).

Tapaninen kertoo, että hanke on tuonut hänen työhönsä mukavaa vaihtelua ja se on kannustanut pohtimaan entistä enemmän millaista apua asiakkaat tarvitsevat.

”Osallisuus on arkipäiväistä ja ohjaajana haluan tukea jokaisen asiakkaan omannäköistä osallisuutta ja elämää. Hankkeessa mukana olo on ollut mielenkiintoista. Se on lisännyt keskustelua osallisuudesta ja lisäksi hanke tuki hienosti Savaksen omia arvoja asiakkaan osallisuudesta ja päämiehisyyden tukemisesta”, Tapaninen kiteyttää.

Teksti: Eeva Grönstrand | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).