Vantaa haluaa osallistaa kaikki asukkaansa

Vantaan kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä työtä kyetäkseen tarjoamaan kaikille asukkailleen yhtäläiset oikeudet osallistua yhteiskunnan toimintaan tasavertaisesti. Kuntavaalien alla erityistä tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuus saada oman äänensä kuuluviin on demokratian kannalta olennaisen tärkeää.

Piirroskuva ihmisjoukosta.
Kuva: Pixabay / Clker-Free-Vector-Images

Kaupungin osallisuustyötä ohjaa Osallistuva Vantaa -malli, jonka tarkoituksena on varmistaa, että asukkailla on monipuolisesti mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin suunnitelmiin, päätösten valmisteluun, palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Osallistuva Vantaa -mallin sekä Vantaan osallisuustyön koordinointi kuuluu kaupunkikulttuurin toimialan vastuualueelle.

Kaupungin viestintä- ja vuorovaikutustiimiin kuuluu kolme osallisuuskoordinaattoria, viestintäpäällikkö, vaikuttamistoimielinten koordinaattorit sekä kaksi tiedottajaa.

Osallisuuskoordinaattoreiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi asuinalueilla kiertävien asukasfoorumien toteuttaminen, alueelliset uutiskirjeet sekä OsallistuvaVantaa.fi-alustan ylläpito. Osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja palautteen antamisesta asukasraateihin.

Kaikissa kaupungin tilaisuuksissa pyritään huomioimaan saavutettavuus, selkokielisyys ja esteettömyys.

Kaikki työntekijät toteuttavat samaa mallia

Osallistuva Vantaa -mallia toteuttavat käytännössä kaikki kaupungin työntekijät, jotka työskentelevät erityistä tukea tarvitsevien kuntalaisten kanssa.

”Tarjoamme heille tukea ja materiaaleja muun muassa järjestämällä osallisuuskoulutuksia. Vammaiset henkilöt voivat osallistua ja vaikuttaa erityisesti omien palveluidensa kehittämiseen”, toteaa Vantaan kaupungin osallisuussuunnittelija Sanna Iranta.

”Olemme myös valmistelemassa tulevalle strategiakaudelle (2022–25) Osallistuva Vantaa -ohjelmaa, jossa on entistä konkreettisempia tavoitteita ja toimenpiteitä. Yksi painopistealue ohjelmassa tulee todennäköisesti olemaan syrjään jäävien ja heikommin osallistuvien tavoittaminen ja heidän osallisuutensa tukeminen. Myös Vantaa.fi uudistuu tämän vuoden kuluessa, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet tulevat paremmin esille”, Iranta jatkaa.

Monipuolista tukea sekä äänestysmahdollisuus koteihin

Vantaalla on noin 800 kehitysvammaista henkilöä, jotka ovat kotiin vietävien tai asumispalvelujen palvelun piirissä. Heillä on mahdollisuus valita itselleen sopivia palveluita ja olla mukana vaikuttamassa palvelujen sisältöön.

Palvelupäällikkö Aila Halonen kertoo, että asukkaiden päätöksenteon tukemisessa keskeistä on tiedon antaminen yksilöllisesti hyödyntäen erilaisia kommunikaatiomenetelmiä. Asiakkaita rohkaistaan ja kannustetaan omaan päätöksentekoon tarjoamalla siihen jatkuvasti monipuolisia mahdollisuuksia. Tietoa asiakkaan saamista tukimuodoista annetaan asiakkaan niin halutessa myös hänen lähipiirilleen.

”Kotioloissa asiakkaita tuetaan tekemään valintoja esimerkiksi kotitöiden, lempiruokien ja vapaa-ajan tekemisen osalta. Pyrkimyksenä on kannustaa asukkaita suoriutumaan itse kotitöistä tukemalla heidän vahvuuksiaan eikä tekemällä asioita heidän puolestaan. Asukkaita kannustetaan myös osallistumaan kaikille kuntalaisille suunnattuihin tapahtumiin ja palveluihin aktiivisina toimijoina”, Halonen kertoo.

Vantaalla järjestetään kehitysvammaisille henkilöille myös mahdollisuuksia kotiäänestykseen. Sekä kehitysvammaisia kuntalaisia että heidän kanssaan työskenteleviä ohjataan Kehitysvammaliiton ja muiden järjestöjen digitaalisten, selkokielisten ja saavutettavien sivustojen käyttöön. Kuntavaalit 2021 Selkokeskuksen sivuilla.

Vammaisneuvostolta konsultaatioapua

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asiakasohjauksessa toimii myös heidän osallisuuttaan vahvistava asiakasraati, joka kysyy tarvittaessa konsultaatioapua vammaisneuvostolta.

Vammaisneuvosto seuraa kaupungin päätöksentekoa vammaisten henkilöiden näkökulmasta, edistää vammaisten henkilöiden vaikutusmahdollisuuksia ja tasa-arvoista osallistumista sekä seuraa vammaispalvelujen ja muiden tukitoimintojen kehitystä Vantaalla. Lisäksi vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa pyydettäessä lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa.

”Meiltä pyydetään lausuntoja eritoten rakennushankkeiden esteettömyyteen kuuluvista asioista”, toteaa vammaisneuvoston koordinaattori Kalle-Pekka Hietala.

Teksti: Eeva Grönstrand | Julkaistu: 

Yksi kommentti

  1. täytyy sanoa tähän on vielä matkaa, ei pidö paikkaansa tällä hetkellä vantaalla, päinvastoin tuntuu ihan vastakkaiseen suuntaan olevan menossa. t. vantaan kaupungin vammaispalvelujen tuetun asumisen asiakas.

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).