Aulan Avainrinki laajenee

Aula-työkoti perusti vuonna 2012 Helsinkiin Avainrinki-nimisen kehitysvammaisille henkilöille suunnatun asumispalvelun, jossa asukkaat asuvat itsenäisesti omissa kodeissaan. Kokemukset palvelusta ovat olleet niin hyviä, että nyt Avainrinkiä halutaan laajentaa.

Aula-työkodin kehitysjohtaja Maria Kullberg odottaa paljon hakemuksia uusiin Avainringin asuntoihin.
Aula-työkodin kehitysjohtaja Maria Kullberg odottaa paljon hakemuksia uusiin Avainringin asuntoihin.

Esimerkkiä Avainrinkiin Aula-työkoti haki englantilaiselta KeyRing-järjestöltä, joka kehitti jo vuonna 1990 uudenlaisen vertaisapuun ja vapaaehtoistyöhön perustuvan KeyRing-mallin. Britannialaista mallia soveltaen Avainringin toiminnan tavoitteena on, että asukkaat verkostoituvat keskenään ja auttavat toinen toisiaan omien voimavarojensa ja kykyjensä mukaan. Asukkailla on tukenaan sosiaalinen isännöitsijä, jonka puoleen voi kääntyä kaikenlaisissa ongelmatilanteissa. Lisäksi sosiaalinen isännöitsijä auttaa asukkaita pääsemään osallisiksi alueen yhteisöihin ja sitä kautta osaksi yhteiskuntaa. Asukkaille on järjestetty säännöllisesti asukaskokouksia, joissa heillä on ollut mahdollisuus parantaa keskinäisiä suhteitaan sekä oppia tuntemaan toisiaan. Asukkailla on ollut myös mahdollisuus järjestää yhteistä toimintaa sosiaalisen isännöitsijän tukemana.

Ensimmäisen seitsemän yksiön ringin Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry osti vuonna 2012. Asunnot sijaitsevat Meilahdessa ja Taka-Töölössä vain muutaman kilometrin päästä Helsingin keskustasta.

”Ensimmäinen Avainrinkiyhteisö on toiminut erittäin hyvin. Aloitimme toiminnan lähes tyhjästä, ja yhteistyössä asukkaiden kanssa olemme luoneet toimivan konseptin, kuvailee, Aula-työkodin kehitysjohtaja Maria Kullberg.

”Olemme kokeneet olevamme tervetulleita taloyhtiöihin ja naapureiden kanssa asukkaat ovat tulleet hyvin toimeen. Ongelmia ei ole naapuruston kanssa ollut sen enempää kuin yleensäkään kerrostalossa asuessa”, Kullberg jatkaa.

Avainringissä tukea annetaan yksilöllisesti, sillä asukkaiden tuen tarpeet voivat vaihdella paljonkin. Siksi kaikki palvelut ja tuet toteutetaan Avainringissä esti asukkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen. Sosiaalisen isännöitsijän tuen lisäksi osalle asukkaista on myönnetty tarvittaessa Helsingin kaupungin sosiaalivirastolta henkilökohtaisen avun tunteja. Yöaikaan tukea on ollut saatavilla puhelinsoiton päästä myös Helsingin kaupungin yöpäivystyksestä.

”Pääasiassa kuitenkin tuemme asukkaita turvautumaan normaaleihin yhteiskunnan tarjoamiin tukipalveluihin, kuten terveyskeskukseen, sairaalapäivystykseen tai huoltoyhtiöön”, kertoo Kullberg.

Tuen tarpeen määrästä riippumatta asukkaiden omatoimisuus on lisääntynyt. He ovat myös oppineet pyytämään apua silloin kun sitä tarvitsevat. Sosiaalinen isännöitsijä tekee tiivistä yhteistyötä asukkaiden kanssa, joten heidän on ollut helppo pyytää apua ja tukea isommissakin asioissa.

”Olemme saaneet asukkailta sekä heidän läheisiltään pääasiassa hyvää palautetta. Asukkaat ovat oppineet muun muassa arjen hallinnan taitoja ja he ovat liittyneet lähialueen yhteisöihin sekä Avainringin omaan asukasverkostoon. Lisäksi Avainringissä etsitään ja toteutetaan asukkaiden unelmia ja toiveita elämästä”, sanoo Kullberg.

Asumisvalmennusta

Sosiaalinen isännöitsijä on järjestänyt asukkaille yhteisen toiminnan lisäksi asumisvalmennusta, joka perustuu asukkaiden toiveisiin ja tarpeisiin. Viime syksyn valmennuksessa käsiteltiin muun muassa vuorovaikutustaitoihin, ruoanlaittoon, raha-asioiden hoitoon ja oman elämän hallintaan liittyviä kysymyksiä.

Kiinnostus avainrinkityyppiseen asumiseen on virinnyt myös muualla Suomessa sekä ulkomailla. Muun muassa Lahdessa toteutetaan nykyisin avainrinkityyppistä verkostoasumista ja Avainringin toimintaan on käynyt tutustumassa vieraita myös Walesista, Itävallasta, Latviasta ja Italiasta.

Tulossa uusia asuntoja

Hyvien kokemusten innoittamana Aula-asumispalvelut päätti laajentaa Avainrinkipalveluaan. Yhdistys sai täksi ja ensi vuodeksi Raha-automaattiyhdistykseltä investointiavustusta uusien asuntojen hankkimiseksi.

Tällä hetkellä Aula-asumispalvelut etsii uusia yksiöitä Haagasta, Lassilasta ja Munkkivuoresta mahdollisimman läheltä Töölöä ja Meilahtea, jossa nykyiset Avainringin asunnot sijaitsevat. Suunnitelmissa on ostaa kuusi yksiötä.

Uudet asukkaat liittyvät jo olemassa olevan Avainringin toimintaan ja toiveena on, että uusien asukkaiden myötä syntyy entistä enemmän yhteistyötä kaikkien ringin asukkaiden kesken.

Haku käynnissä

Aula-työkoti etsii parhaillaan uusia asuntoja, mutta asukkaaksi voi jo nyt hakea. Hakulomakkeen voi pyytää Aula-työkodilta tai sen voi tulostaa järjestön internetsivuilta.

Jokaisen hakijan kanssa arvioidaan ja keskustellaan yksilöllisesti, olisiko tämä sopiva asumismuoto hänelle. Lisäksi ennen asukaspäätöstä pidetään verkostopalaveri, johon osallistuu asukaskandidaatin ja Avainringin henkilökunnan lisäksi asukkaiden läheisiä, vanhempia sekä sosiaalityöntekijöitä. Asukaspäätökset tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa.

”Tällä hetkellä kaikki asukkaamme ovat nuoria, mutta hakijoiden iällä ei ole väliä, kunhan he vain ovat täysi-ikäisiä”, linjaa Kullberg.

Hän odottaa innolla uuden asuinyhteisön syntymistä ja toivottaa kaikki itsenäisestä asumisesta kiinnostuneet henkilöt hakemaan Avainringin asuntoihin, jossa jokainen asukas voi elää omien toiveidensa mukaista elämää.

”On hienoa päästä perustamaan toista Avainrinkiä nyt kun konsepti on valmiina”, toteaa Kullberg tyytyväisenä.


Aulan Avainrinki

Asukkaat asuvat itsenäisesti vuokralla tavallisessa asuntokannassa, omissa asunnoissaan, mutta lähellä toisiaan. Avainrinkiasuminen on verkostoasumista, asukkaat tutustuvat toisiinsa ja verkostoituvat kiinnostuksiensa mukaan. Asukkaat saavat tukea muun muassa Aulan Avainringin sosiaaliselta isännöitsijältä.

Sosiaalinen isännöitsijä:

 • Auttaa luomaan ympärille tukiverkoston yhdessä läheisten kanssa
 • Auttaa löytämään harrastuksia, ihmissuhteita ja tekemistä vapaa-ajalla
 • Tukee asukkaita keskinäisessä yhteisöllisyydessä ja tutustumisessa
 • Järjestää asukaskokouksia yhdessä asukkaiden kanssa
 • Tukee tutustumaan ja liittymään lähiyhteisöihin
 • Auttaa toteuttamaan omia unelmia ja rakentamaan turvallisen, omannäköisen ja mielekkään arjen
 • Järjestää muutto- ja asumisvalmennusta

Uusi Avainrinki:

 • Tulee Länsi-Helsingin alueelle
 • Perustetaan vuoden 2015 aikana
 • Muuttovalmennus viikonloppukurssina ennen muuttoa
 • Asumisvalmennusta kuukausittain ensimmäisen vuoden ajan

Aula-työkoti (www.aula-tyokoti.fi)

Teksti: Eeva Grönstrand | Kuva: Eeva Grönstrand | Julkaistu: 

Yksi kommentti

 1. Asumiseen Liittyvät toiveet
  Oma toive päästä murtamaan kotiin Pajamäkeen.mutta se tutuu tällä hetkellä aika kalliilta vaihtoehdolta.Rahaa pitää kerätä paljon ennen voi ostaa itselle 4 h ja kiettiön.pidetään Pitäjänmäki Asunto Helsinki Kaupunki

  Terves MerituuliKeskinen

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).