Ratkaisuja työvoimapulaan monella rintamalla

Hoiva-alojen alati paheneva henkilöstöpula on pakottanut alan toimijat kehittämään monenlaisia ratkaisuja uusien työntekijöiden saamiseksi alalle. Attendolla työn vetovoimaisuutta pyritään lisäämään muun muassa monipuolistamalla alalle johtavia koulutuspolkuja sekä parantamalla työhön perehdytystä ja johtamiskulttuuria.

Erja Kaksonen ja koira.
Attendon vammaispalveluiden aluejohtaja Erja Kaksonen on työskennellyt kehitysvammaisten ja vammaisten ihmisten kanssa yli 30 vuotta.

Hoitohenkilökunnasta on puutetta lähes kaikkialla Suomessa, mutta suurin vaje työntekijöistä on pääkaupunkiseudulla, jossa asuu paljon ihmisiä, mutta myös kilpailua on paljon. Toisaalta vajetta on myös Pohjois-Suomessa ja Lapissa, josta työikäisiä ihmisiä muuttaa pois.

Myös Attendolla ongelma tunnistetaan.

”Attendon tilanne heijastelee yleistä tilannetta. Henkilökunnan rekrytoinnissa on vaikeuksia koko Suomessa. Usein avoimiin paikkoihin ei tule riittävästi hakemuksia. Attendolla tilannetta on pyritty ratkomaan monin tavoin”, kertoo Attendon vammaispalveluiden aluejohtaja Erja Kaksonen.

Tällä hetkellä Attendolla on meneillään kesätyöntekijöiden haku kaikissa Attendo-kodeissa. Haussa on ohjaajien, sosionomien ja sairaanhoitajien sijaisia kesäksi muun muassa Etelä-Suomessa sekä Kuopion ja Oulun seudulla.

Haastavassa työvoimansaantitilanteessa avoimien työpaikkojen täyttämiseen saattaa mennä aikaa, jolloin yrityksessä joudutaan turvautumaan sijaisiin sekä työvoiman vuokraukseen.

Pula osaavasta väestä voi näkyä esimerkiksi siten, että asukkaiden muutto asumisyksiköihin voi viivästyä, sillä vajaalla miehityksellä toimiminen ei ole sallittua.

”Toimintaamme ohjaa ja säätelee toimilupa sekä sopimukset kuntatilaajien kanssa. Emme voi tuottaa palvelua vajaamiehityksellä. Olemme sitoutuneet tuottamaan palvelun sovituin ehdoin ja tästä emme voi poiketa”, Kaksonen painottaa.

Työkulttuuria uudistettu

Viime vuosina Attendolla on tehty paljon uudistuksia, joiden tarkoituksena on lisätä työvoiman sitoutuneisuutta yritykseen.

”Hyvä johtaminen on henkilökunnan jaksamisen edellytys. Siksi olemme parantaneet johtamispalveluitamme palkkaamalla 25 aluepäällikköä Attendo-kotien johtajien tueksi. Lisäksi kaikki Attendo-kotien johtajat käyvät läpi räätälöidyn ja monipuolisen koulutusohjelman”, Kaksonen kertoo.

Yrityksessä otettiin syksyllä 2021 käyttöön uudistettu perehdytysmalli. Kolmen kuukauden ajalle jaksotetun perehdytyskartan avulla seurataan, että jokainen uusi työntekijä saa mahdollisimman hyvän alun Attendolla.

”Kun työntekijä on perehdytetty yleisimpiin työyhteisön käytöntöihin ja hän on tutustunut asukkaisiin sekä työtovereihinsa, hän tekee oman henkilökohtaisen koulutussuunnitelmansa, jonka tarkoitus on kehittää omaa työnkuvaa mielekkääksi. Perehdytykseen sisältyy useita kurssiosioita kurssialustallamme, joka on nimetty Valoksi. Perehdytysjaksoon sisältyvät esimerkiksi työhyvinvointikurssi ja asukaslähtöisen työskentelyn kurssi. Asukaslähtöinen ja yksilökeskeinen työskentely on toimintamme lähtökohta, ja uskomme, että se lisää työn mielekkyyttä ja välillisesti myös työntekijöiden hyvinvointia”, Kaksonen painottaa.

Tärkeä osa työssä viihtymistä ovat myös nykyaikaiset, viihtyisät ja toimivat työtilat.

Rekrytointikoordinaattoreita, bonuksia ja sometusta

Attendolla työskentelee rekrytointikoordinaattoreita, joiden tehtäviin kuluvat muun muassa oppilaitosyhteistyöt, rekrytointiprosesseissa auttaminen, kesätyörekryt, keikkatyöläisten rekrytointi alueittain sekä tiivis yhteistyö TE-toimistojen kanssa.

Tammikuussa 2022 rekrytointikoordinaattoreiden työt jaettiin alueittain siten, että heillä on nykyisin selkeät omat vastuualueet ja myös vammaispalveluilla on oma rekrytointikoordinaattori. Alueelliset rekrytointikoordinaattorit päivittävät muun muassa Instagramiin ja Facebookiin tietoja avoimista työpaikoista ja myös vahvasti nousussa olevat Tiktok-tilit ovat yleistyneet.

Myös henkilökunta on osallistettu rekrytointiin. Henkilökuntaan kuuluville työntekijöille tarjotaan bonuspalkinto vinkistä, joka johtaa uuden työntekijän palkkaamiseen.

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa

Attendo tekee rekrytointimielessä valtakunnallisesti yhteistyötä sekä ammattikoulujen että ammattikorkeakoulujen kanssa. Erityisesti sosionomin koulutus kiinnostaa Attendon kehitysvammapuolen rekrytoinnissa hyvin paljon.

Myös oppisopimuskoulutus ja muut joustavat koulutuspolut tarjoavat vaihtoehtoisia väyliä alalle.

”Esimerkiksi Savon ammattiopistossa Kuopiossa alkaa keväällä 2022 Attendon oma oppisopimuskoulutusluokka, jossa on mukana ikäihmisten ja kehitysvammaisten yksiköt. Tarkoituksena on kouluttaa lähihoitajia, jotka sitoutuisivat työskentelemään meillä, ja heillä olisi myös jatkokoulutusmahdollisuus sekä mahdollisuus edetä urallaan Attendolla”, Kaksonen kertoo.

Suunnitelmissa on myös oppilaitos- ja rekrytointitapahtumiin osallistuminen, kunhan koronarajoitukset poistuvat, sillä rekrytapahtumat ovat merkittävä osa oppilaitosyhteistyötä, jossa on mahdollista tavata kasvokkain tulevaisuuden hoitajia.

Johtamista ja toimintakulttuuria kehitettävä systemaattisesti

Kaksosen mukaan Attendon muutosmatka on hyvä esimerkki siitä, miten koko hoiva-alan on kehitettävä johtamista ja toimintakulttuuria systemaattisesti, jotta ala saadaan vetovoimaiseksi.

”Muutosmatka tarkoittaa edellä mainittujen tekojen lisäksi myös ajatuksen työntekijöiden sadan prosentin vastuusta: se tarkoittaa, että kun jostakin epäkohdasta tulee tietoiseksi, tulee siitä myös vastuulliseksi ja asian korjaamiseksi on toimittava, sillä muutoin emme saa epäkohtia korjattua. Kaikkia attendolaisia rohkaistaan tähän epäkohtien esiin nostamiseen, jotta ne voidaan käsitellä ja ratkaista yhdessä.”

Attendo työllistää yhteensä 14 500 työntekijää. Attendo-koteja on yli 400, ja niissä asukkaina asuu noin 12 500 henkilöä.

Attendon suurin asiakasryhmä ovat vanhukset, joille tarjotaan asumispalveluja 260 hoivakodissa. Toiseksi suurin asiakasryhmä ovat mielenterveyskuntoutujat ja kolmantena tulevat vammaispalvelujen käyttäjät.

Vammaispalveluita Attendo tuottaa noin 54 asumisyksikössä, joissa asuu sekä kehitysvammaisia että muilla tavoin vammaisia ihmisiä. Attendo tuottaa tälle asiakasryhmälle myös työ- ja päivätoimintaa viidessä toimipaikassa.

Teksti: Eeva Grönstrand | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).