2015 nro 4 - Kaikki uutiset

Sivu 1 / 1 (8 artikkelia)

Pedagogista rakkautta

Ensisilmäyksellä tilanne Rinnekodin koulun luokkahuoneessa näyttää kuin kohtaukselta jostain modernista tanssiteatteriesityksestä. Erityisopettaja Leni Pispala tuijottaa keskittyneesti oppilastaan silmästä silmään lähietäisyydeltä, eikä häiriinny, vaikka samaan aikaan toinen oppilas hyppii tasajalkaa luokan halki ja kolmas ryskyttää pöytää edestakaisin. Kontaktin saaminen autistiseen oppilaaseen vaatii voimakasta läsnäoloa ja pian yhteys syntyykin. Aamun alkajaisiksi opettaja […]

Lue lisää…

Väännettiin rautalangasta

Menneen kesän SuomiAreenan teemana oli oppiminen ja kulttuuri. Kehitysvammaliiton tapahtumassa poliitikot tekivät taidetta yhdessä kehitysvammaisten taiteilijoiden kanssa. Yhdessä tekemällä syntyi iso maalaus ja sanoja rautalangasta. Kokemus yhdessä tekemisestä ja tutustuminen kehitysvammaisiin ihmisiin oli monen poliitikon mielestä Areenan mieleenpainuvin tapahtuma. Taiteen tekemisen lomassa keskustelimme poliitikkojen kanssa tärkeistä, kehitysvammaisten elämään liittyvistä kysymyksistä […]

Lue lisää…

Työterveyshuoltolaki ja työtoiminta

Työterveyshuoltolain soveltaminen on kytketty työturvallisuuslakiin. Jos työnantajan on noudatettava työssä työturvallisuuslakia, tulee samalla noudatettavaksi myös työterveyshuoltolaki. Näin ollen velvollisuus noudattaa työterveyshuoltolakia selviää tarkastelemalla työturvallisuuslain soveltamisalaa. Työturvallisuuslakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävän työn ohella laajasti myös muussa oikeussuhteessa tehtävään työhön. Tämä on itsestään selvää lain funktio huomioon ottaen. Työn tekemisen on […]

Lue lisää…

Ilmiöpedagogiikkaa harjaantumisopetuksessa

Ilmiöpohjaisen oppimisen juuret ulottuvat puolen vuosisadan taakse pohjoisamerikkalaisten yliopistojen ongelmaperustaiseen oppimiseen (problem based learning, PBL) ja sitä on kehitetty aikuisopiskelijoiden keskuuteen soveltuvana työmenetelmänä esimerkiksi lääketieteen opiskelijoiden opinnoissa. Ongelmaperustaisen oppimisen vaiheet soveltuvat aivan sinällään käytettäviksi myös perusopetuksessa ja keinot opiskelijoiden innostuksen ja motivaation herättelemiseen ovat enemmän kuin tervetulleita. Ilmiöpohjaisesta oppimisesta ja […]

Lue lisää…

Huomioivaa yhdessäoloa

Helsinkiläisen Solakallion koulussa suorittaa oppivelvollisuuttaan 48 ainutkertaista lasta, joilla on autismi- ja kehitysvammadiagnoosi. Oppilaat ovat jakautuneet kahdeksaan keskimäärin kuuden oppilaan muodostamaan luokkaan. Koulussa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, mikä tuo kehitysvamma- ja autismin kirjon lisäksi mukanaan myös kulttuurien välisistä kohtaamisista syntyviä haasteita. Viime vuoden syksystä lähtien Solakallion koulussa on kokeiltu Kehitysvammaliiton […]

Lue lisää…

Tablettikioskista iloa arkeen

Huhtikuun alussa Ojantien toimintakeskukseen toimitettiin First Link Oy:n NetSpot-tablettikioski, joka sisältää kuusi iPadia. Tablettikioski on alun perin suunniteltu koulujen ja kirjastojen käyttöön. Tablettikioskikokeilussa pyrittiin selvittämään, millä tavoin kehitysvammaiset pystyisivät hyödyntämään uutta teknologiaa päivätoiminnassa. Kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta tablettien käyttöön kotona tai asuntolassa. ”Tablettikioskin testaus on ylittänyt sekä asiakkaiden että […]

Lue lisää…

Laitostua voi myös kotiin

Olga Tarasova, Viktoria Zaharova ja Pavel Dmitrik ovat jo liki kahdeksan vuotta työskennelleet Keram-Artissa, joka valmistaa kuppeja, vaaseja ja lautasia ja erilaisia koriste-esineitä lähinnä matkamuistoiksi. Keram-Artin tuotteita löytyy erityisesti Brestin seudulta, mutta myös muualta aivan tavallisista matkamuistokioskeista. Yrityksen markkinointi on siis tuottanut todella hyvin tulosta. Keram-Art sai alkunsa yhtenä ensimmäisistä […]

Lue lisää…