Arkisto - Opiskelu

Mahdollisimman suuri osa opetustyöstä pyritään tekemään luokkahuoneen ulkopuolella.

Ilmiöpedagogiikkaa harjaantumisopetuksessa

Ilmiöpohjaisen oppimisen juuret ulottuvat puolen vuosisadan taakse pohjoisamerikkalaisten yliopistojen ongelmaperustaiseen oppimiseen (problem based learning, PBL) ja sitä on kehitetty aikuisopiskelijoiden keskuuteen soveltuvana työmenetelmänä esimerkiksi lääketieteen opiskelijoiden opinnoissa. Ongelmaperustaisen oppimisen vaiheet soveltuvat aivan sinällään käytettäviksi myös perusopetuksessa […]lue lisää