Arkisto - Asuminen

Elina Ekholm

Kommunikointi autetun asumisen yksiköissä

Kommunikointi on sanallisesti tai muilla tavoin ilmaistujen viestien lähettämistä ja vastaanottamista. Vaikeimmin kehitysvammaiset ihmiset eivät aina kommunikoi puheella, vaan ilmaisevat itseään esimerkiksi eleiden, ääntelyn ja kehonkielen avulla tai käyttäen erilaisia kommunikoinnin apuvälineitä. Tasa-arvoisessa vuorovaikutussuhteessa molemmilla osapuolilla […]lue lisää

Hanhenpuiston asumisyksikön esimies Else Paju iloitsee yksikkönsä vahvasta henkilöstoresurssoinnista.

Hanhenpuistossa luodaan mahdollisuuksia

”Päätäntävalta asukkaidemme elämästä on heillä itsellään, ei henkilöstöllä”, määrittelee asumisyksikön esimies Else Paju vuonna 2011 perustetun Hanhenpuiston asumisyksikön filosofiaa. Loimaalla sijaitsevassa Hanhenpuistossa asuu kahdeksan autismikuntoutuksesta hyötyvää nuorta aikuista. Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriin kuuluva asumisyksikkö tarjoaa asukkailleen ympärivuorokautista autettua […]lue lisää